Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Спеціальні механізми фінансування

Спеціальні механізми фінансування призначені для фінансової підтримки заходів з урегулювання специфічних платіжних дисбалансі в країн – членів МВФ. Вони використовуються Фондом як доповнення до звичайних кредитних механізмів, спрямованих на розв’язання проблем платіжного дисбалансу загалом, а це означає, що надання таких кредитів не зумовлює автоматичного припинення або скорочення обсягів виділених звичайних кредитів. Єдине обмеження – не допускається подвійне фінансування Фондом розв’язання однієї й тієї самої проблеми через різні механізми.

Механізм компенсаційного фінансування.- CFF (Compensatory Financing Facility) був створений у 1988 р. на основі двох раніше запроваджених кредитних механізмів – компенсаційного фінансування (який забезпечував кредитування країн – виробників сировини, що потерпіли внаслідок різкого скорочення надходжень від свого експорту) та механізму допомоги країнам, чиї проблеми дисбалансу надходжень і платежів були пов’язані зі значним збільшенням витрат на традиційний для них імпорт зернових, а пізніше – нафти та нафтопродуктів. Нині він використовується для надання допомоги тим членам Фонду, фінансові втрати яких стали наслідком непередбачених надзвичайних зовнішніх обставин.

Відповідно до передостанніх поправок, внесених у процесі дев’ятого загального перегляду квот 1992 р. у правила надання Фондом даного виду кредиту, його величина могла досягати 30 % квоти країни-реципієнта в разі падіння її експортних надходжень, 30 % – у разі надзвичайних зовнішніх обставин, а також 15 % – у разі змін світових цін на зернові. Крім того, член Фонду міг претендувати на отримання додаткових асигнувань (на розсуд керівництва Фонду) ще в розмірі 20 % квоти в будь-якому з перелічених випадків. У 2000 р. ліміт надання кредитів через цей механізм був збільшений у 1,5 раза. Відтепер він може досягати 45 % квоти країни, що постраждала від падіння своїх експортних надходжень чи від змін світових цін на зернові.

Ліміт кредитування в тих випадках, коли падіння прибутків від експорту сировини і зростання витрат на імпорт зернових не пов’язані між собою, в ході останнього перегляду фінансових механізмів був зменшений із 65 % до 55 %. Однак у кожному конкретному випадку величина наданого кредиту залежить від оцінки експертами Фонду ефективності здійснення країною антикризових заходів.

Країна, що претендує на кредит CFF, повинна надіслати Фондові заявку впродовж перших шести місяців після закінчення збиткового для неї року. Якщо розрахована сума втрат виявиться завищеною, від країни-реципієнта очікується дострокове повернення надлишково отриманих коштів. У разі неповернення цих коштів країна втратить право на отримання будь-яких кредитів М ВФ. Якщо непередбачені зовнішні обставини виявляться сприятливими для отримувача звичайного кредиту, МВФ має право або висунути більш жорсткі вимоги до темпів зростання резервів країни-реципієнта, або зменшити суму (чи скоротити термін користування нею).

Виділення кредитів через механізм компенсаційного фінансування практично не супроводжується висуванням якихось особливих вимог – достатнім є зобов’язання країни-отримувача співпрацювати з МВФ.

Через різноманітність причин і мотивів для надання коштів у межах механізму компенсаційного фінансування загальних правил застосування даного механізму немає. Специфіка надання кредитів у кожному випадку визначається особливостями негативного зовнішнього впливу на ту або іншу країну.

Останнім за часом створення (1999 р.) кредитним механізмом є Надзвичайна кредитна лінія – CCL (Contingent Credit Lines). Новостворений механізм призначається для фінансової підтримки економічно розвинутих країн і має слугувати “попередньою лінією оборони” від негативних зовнішніх чинників, зокрема в разі виникнення проблем із платіжним балансом, спричинених розгортанням міжнародної фінансової кризи. Цей механізм сконструйовано таким чином, що кредити через нього можуть надаватися дуже швидко й у великих розмірах.

Вартість обслуговування кредитів ССЬ спочатку була встановлена на дуже високому рівні, але майже відразу цей рівень значно знизили. Ця кредитна лінія є до деякої міри експериментальною, і її становлення ще не завершене.

Україна жодного разу не отримувала кредити через спеціальні механізми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Спеціальні механізми фінансування