Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Бюджетна система і питання управління

Основні принципи:

– необхідна продумана і прозора нормативно-правова база економічно обгрунтована та юридично погоджена.

– існують загальноприйняті принципи і набори інструментів, які можуть бути використані для виходу із складних ситуацій.

Країни з перехідною економікою стикаються з певними проблемами під час виконання бюджету. До таких проблем входять:

– ліквідація заборгованості,

– порядок понесення видатків у випадку нестачі готівкових коштів (зарплата на першому місці, капітальні видатки на останньому;

– пенсія на першому місці і т. д,

– впорядкований і прозорий процес перерахування трансфертів,

– належне управління резервними фондами.

Цей перелік можна продовжувати. Але це ті питання, якими орган влади управляє, і які можуть привести до ряду серйозних проблем протягом виконання бюджету, якщо ці питання залишити без належної уваги. І знову необхідно встановити природу проблем, які пов’язані з виконанням бюджету, а потім ознайомитись із правилами та досвідом їх вирішення.

Борг

Боргом називають невиконані зобов’язання органу влади сплатити за товари та послуги, причому нездатність сплатити за останні вийшла за межі комерційного графіку, який було погоджено. Часто борг виникає тоді, коли в уряду немає готівкових коштів розплатитись за рахунками. Стандартними прикладами може послугувати нездатність виплатити зарплатню і оплатити рахунки.

Коли відбувається (дозволяється) накопичення боргу протягом певного періоду часу, то він переростає в заборгованість уряду. В цьому розумінні, боргом є безпроцентна “позика уряду”. Борг може спричинити й ряд інших похідних проблем. Це не тільки те, що працівникам не виплачується зарплати, що, в свою чергу, не дозволяє їм робити власні видатки. Деякі борги можуть з’являтись в результаті не досконалого прогнозування готівкових коштів і управління фінансуванням бюджету, а серйозні боргові проблеми відображають нездатність уряду привести бюджет у відповідність до наявних прибутків. Якщо видатки децентралізовані, то борги можуть з’явитись в результаті діяльності розпорядників бюджету, які купили те, на що гроші не виділялись чи не використали гроші згідно з пріоритетами, встановленими відповідною радою.

Однією з причин виникнення боргу може бути не досконала координація діяльності центральних і місцевих органів влади. Основні правила боротьби з боргом:

1) Першим правилом боротьби з боргом є не допустити його першої появи під час формування реалістичного бюджету, і коли уряд вживає необхідних заходів для фінансування бюджету.

2) Другим правилом (якщо виникає борг), буде правильно записати або “занести” борг до кредиторської заборгованості в головній бухгалтерській книзі. Це дозволяє зрозуміти проблему і вжити необхідних заходів для її вирішення. Інформація у формі “Звіту про кредиторську заборгованість” надсилається до казначейства, яке використовує його для відстеження боргу.

Нерідко на кінець бюджетного року залишаються невиконані зобов’язання. Таке трапляється, коли очікується, що фінансування з бюджету того року покриє ці зобов’язання протягом розумного періоду часу, залежно від використовуваного методу ведення бухгалтерського обліку. Цілком нормально мати певні суми в “кредиторській заборгованості” протягом процесу виконання бюджету. Це лише постачання товарів та послуг, які ще мають бути оплачені, оскільки платіжне доручення має бути надіслане до банку, а платіжні документи іще не були готові.

Що робити, якщо всередині бюджетного року стає ясно, що боргів не уникнути чи вони вже існують:

1. Направити бюджетних спеціалістів на вжиття заходів з недопущення подальшого накопичення боргів. Передбачається, що плани витрачання коштів будуть приведені у відповідність до наявних доходів. Можливо, потрібно буде внести зміни до бюджету.

2. Внесення змін до бюджету. Це може стати першим заходом. Внесення грунтовних змін до бюджету дозволить знизити видатки за найменш пріоритетними видами діяльності. Очікування того, що кожне управління буде самостійно вирішувати проблеми з великими боргами не додає гнучкості до вирішення питання приведення у відповідність обмеженого фінансування і найвищих пріоритетів.

3. Складання графіку виплати боргу. Для вирішення проблеми боргів мають розроблятись певні програми. Якщо борг достатньо великий, то графік виплати боргу може покривати декілька років.

4. Списання боргів. Це фінансово неправильний підхід. Але часто уряд може вирішити проблему боргу, оплативши частину боргової суми і списавши решту. До такої практики вдаються лише в крайніх випадках, коли реципієнти

Мають можливість отримати якусь частку винних їм грошей, що співставляється з тим, що краще щось аніж нічого. Податкові борги (недоїмка) – це податки, які має отримати держава, але які не були сплачені. Звичайно, це може негативно позначитись на виконанні бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Бюджетна система і питання управління