Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Видатки, не закладені в бюджет і невиконані зобов’язання

Протягом бюджетного року можуть виникнути перебільшені та незаплановані потреби в бюджетних коштах. Як і у випадку з недоотриманням доходів, розмір незапланованої потреби є важливим для визначення її серйозності. Така незапланована потреба може вплинути на політичні рішення, які необхідно прийняти для вирішення проблеми.

Позабюджетні видатки – це, як правило, потреба в коштах, які необхідно виділити, але які не були закладені в бюджет. До таких потреб можна віднести кошти, необхідні для усунення наслідків стихійних явищ ( повені, землетруси та ін..) чи техногенних катастроф ( викид рідких токсичних відходів у грунтові води, річку, систему водозабору).

Невиконані зобов’язання можна охарактеризувати як конкретні законні чи, в деяких випадках, “потенційні” чи моральні зобов’язання органу влади для вирішення проблеми непередбаченої фінансової кризи. Сюди можна віднести несприятливе судове рішення, за яким встановлюється фінансове зобов’язання органу влади. Бюджет будь-якої країни або конкретного міста стикається з непередбаченими видатками протягом року. Більшість органів влади, особливо невеликого масштабу, вже мають відпрацьовану систему вирішення таких проблем. Виважена юридична база є важливою складовою будь-якого політичного рішення, за якою встановлюється коло відповідальності органу влади і визначається система, за якою можна віднайти необхідні шляхи виходу з негативних ситуацій. У переважній більшості випадків, фінансові ризики оцінити нескладно; з ними можна впоратись, залишаючись в рамках бюджетного процесу. Можна використати стандартний набір інструментів оцінки і управління ризиками.

Перед кризою

По-перше, для вирішення проблеми непередбачених витрат до настання кризи, повинна існувати чітка юридична база. По-друге, ризик, якому піддається бюджет, має оцінюватись і усвідомлюватись на стадії формування бюджету. Добре збалансовані бюджетні системи передбачають резервні фонди для непередбачених витрат для покриття ризиків, які відносяться до гарантій органів влади і впливу змін на обмінні курси вартості обслуговування боргу.

Практичне правило полягає в тому, що резервний фонд для непередбачених витрат не повинен перевищувати 1-3% загальної суми бюджету. Добре збалансований бюджет робить різні припущення при аналізі потенційного економічного впливу на бюджет. Середньостроковий вплив на вартість обслуговування боргу з огляду на зміни обмінних курсів і процентних ставок має періодично оцінюватись. Припущення щодо надходжень та відтоку капіталу мають ретельно перевірятись для прийняття до уваги можливих змін в зовнішньому середовищі. Економічні ризики, що асоціюються з потенційними зобов’язаннями також мають оцінюватись. Усі фактори, що перераховані вище, впливають на розмір резервного фонду для непередбачених витрат.

Подолання кризи

У світовій практиці для вирішення проблеми незакладених в бюджет видатків і невиконаних зобов’язань, використовують методи, які відрізняються один від одного і залежать від розмірів видатків і ситуації в країні. Перш за все – це коригування бюджету. Якщо сума видатків невелика, то одним з перших етапів є внесення змін до бюджету. Це означає зменшення видатків деінде в бюджеті для компенсації непередбачених видатків. Такий захід, як правило, вимагатиме юридичного погодження. Може застосовуватись перепрограмування, якщо сума невелика і якщо є відповідні повноваження. Подолати кризу можна також шляхом :

1. Використання резервного фонду для непередбачених видатків. Це може бути першим варіантом розв’язання проблеми, за умови того, що резервний фонд існує і покриває розмір та природу видатків. Зміни до бюджету можуть і не вноситись, але відповідна рада має бути поінформованою про використання фонду.

2. Використання непередбаченого асигнування, що наступає після запиту додаткового асигнування. Дана методика широко використовується в розвинених країнах, де дефіцит і його обслуговування не є найголовнішими проблемами. Це дозволяє тимчасово використовувати кошти, які виділені під інші програми до того часу, коли кінцева вартість може бути використана як основа для додаткового асигнування.

3. Використання “фонду на чорний день”. Уряди деяких держав засновують на довгостроковій основі “фонд на чорний день” для фінансування неочікуваних потреб. Як правило, цей фонд задіюється, коли доходи перевищують видатки (часто в результаті непередбачених доходів, напр. поділ резервів природних ресурсів чи приватизація активів). Створення таких фондів є іще одним засобом подолання дефіциту доходів.

4. Борг. Взяття боргових зобов’язань для розподілу великих видатків на довший період часу.

5. Підвищення податків та інші доходи.

– Не існує якоїсь однієї формули для вирішення проблеми подолання кризи. Частіше за все, рішенням є поєднання деяких з перерахованих вище інструментів, щоб проблема була вирішена всесторонньо.

– Однак, усі розвинені бюджетні системи певним чином закладають рішення в бюджет, – чи видатки залежать від існуючих асигнувань, чи до бюджету вносяться зміни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Видатки, не закладені в бюджет і невиконані зобов’язання