Курс фінансів – Кудряшов В. П

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – ВСТУП

Розвиток економічних та соціальних відносин в Україні в останні роки супроводжується суттєвими змінами у структурі фінансової системи. Роль фінансів стає все більш важливою у сфері забезпечення підприємницької діяльності, управління державними активами, розвитку міжнародних операцій.

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Розділ 1. ФІНАНСИ, ЇХ СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ

1.1. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку. 1.2. Функції фінансів. 1.3. Фінансова система та її складові. 1.4. Фінансова політика та інструменти їі проведення. 1.1. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку Термін фінанси

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 1.1. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку

1.1. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку. 1.2. Функції фінансів. 1.3. Фінансова система та її складові. 1.4. Фінансова політика та інструменти їі проведення. 1.1. Фінанси та їх роль в соціально-економічному розвитку Термін фінанси

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 1.2. Функції фінансів

Фінанси виконують кілька важливих функцій у соціально-економічному розвитку країни. До них належать: 1) мобілізація ресурсів; 2) розподіл залучених ресурсів; 3) організація раціонального використання економічних ресурсів; 4) контроль за формуванням і використанням залучених ресурсів. Мобілізація

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 1.3. Фінансова система та її складові

Фінанси завжди функціонують у певній системі, яка складається з багатьох елементів, якими є суб’єкти фінансової діяльності, що здійснюють фінансові операції між собою. Кожен із суб’єктів виконує операції з мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів,

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 1.4. Фінансова політика та інструменти її проведення

Мобілізація, розподіл і використання фінансових ресурсів, залучених для забезпечення певної діяльності, здійснюються в процесі проведення фінансової політики. Фінансова політика – це управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів з метою вирішення поставлених задач. Фінансова

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Розділ 2. КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

2.1. Форми організації бізнесу та структура капіталу підприємства. 2.2. Джерела фінансування діяльності суб’єктів господарювання. 2.3. Формування доходів і витрат підприємства. 2.4. Прибуток акціонерного товариства, його розподіл та використання. 2.1. Форми організації бізнесу та структура

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 2.1. Форми організації бізнесу та структура капіталу підприємства

2.1. Форми організації бізнесу та структура капіталу підприємства. 2.2. Джерела фінансування діяльності суб’єктів господарювання. 2.3. Формування доходів і витрат підприємства. 2.4. Прибуток акціонерного товариства, його розподіл та використання. 2.1. Форми організації бізнесу та структура

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – 2.2. Джерела фінансування діяльності суб’єктів господарювання

Забезпечення розвитку підприємств передбачає проведення фінансування його операцій. Вони здійснюються як в межах звичайної, так і надзвичайної діяльності. Класифікація видів діяльності підприємства наведена на рис. 2.3. Рис. 2.3. Класифікація видів діяльності підприємства Інвестиційна діяльність

Курс фінансів – Кудряшов В. П. – Порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства

Статутний капітал підприємства є одним із найважливіших елементів його власного капіталу. Статутний капітал відображає вартість матеріальних ресурсів, нематеріальних активів, фінансових вкладень і грошових коштів, які засновники і учасники передали у власність або розпорядження підприємству.