Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – ПЕРЕДМОВА

Головною метою стратегічного розвитку економіки України є створення надійної, ефективної та прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги й очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз. Кредит і банківська справа є

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 1 НЕОБХІДНІСТЬ І СУТНІСТЬ КРЕДИТУ

1.1. Необхідність, передумови та чинники виникнення кредиту 1.2. Сутність кредиту та його характерні ознаки 1.3. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями 1.4. Теоретичні концепції кредиту та їх розвиток 1.1. Необхідність, передумови та чинники виникнення

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 1.1. Необхідність, передумови та чинники виникнення кредиту

1.1. Необхідність, передумови та чинники виникнення кредиту 1.2. Сутність кредиту та його характерні ознаки 1.3. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями 1.4. Теоретичні концепції кредиту та їх розвиток 1.1. Необхідність, передумови та чинники виникнення

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 1.2. Сутність кредиту та його характерні ознаки

Кредит є однією з найскладніших економічних категорій як за своєю сутністю, так і за механізмом впливу на процес суспільного відтворення. Щодо цього він поступається тільки категорії грошей. Тому в економічній теорії протягом кількох століть

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 1.3. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями

Кредит як форма економічних відносин має багато спільного з іншими економічними категоріями – грошима, фінансами, торгівлею, капіталом тощо, а саме: – вони всі є вартісними категоріями; – гроші як засіб платежу з’явилися на грунті

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 1.4. Теоретичні концепції кредиту та їх розвиток

Із розвитком кредитних відносин та підвищенням їх ролі в житті суспільства кредит усе більше привертав до себе увагу науковців. Спочатку економічна думка зосереджувалася переважно на понятті кредиту, пізнанні його сутності. Лише з XVIII ст.

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 2 ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ

2.1. Функції кредиту та їх характеристика 2.2. Основні принципи кредитування 2.3. Роль кредиту в соціально-економічному середовищі 2.1 Функції кредиту та їх характеристика Кредит як економічна категорія не тільки має внутрішню сутність, що проявляється у

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 2.1 Функції кредиту та їх характеристика

2.1. Функції кредиту та їх характеристика 2.2. Основні принципи кредитування 2.3. Роль кредиту в соціально-економічному середовищі 2.1 Функції кредиту та їх характеристика Кредит як економічна категорія не тільки має внутрішню сутність, що проявляється у

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 2.2. Основні принципи кредитування

Основними, найбільш визнаними є такі принципи кредитування (рис. 2.2): 1. Цільове призначення позички. 2. Строковість передачі коштів кредитором позичальнику. 3. Платність користування позиченими коштами. 4. Забезпеченість позички. 5. Поверненість позичальником коштів кредитору в повному

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 2.3. Роль кредиту в соціально-економічному середовищі

Роль кредиту як економічної категорії характеризують конкретні прояви його функцій у певному соціально-економічному середовищі (табл. 2.1). У ринковій економіці роль кредиту проявляється: 1) у регуляції, тобто в оптимізації пропорцій суспільного відтворення. Кредитна форма перерозподілу

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 3. ФОРМИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

3.1. Форми прояву кредиту 3.2. Види кредиту та їх класифікація 3.3. Характеристика основних видів кредиту 3.1 Форми прояву кредиту У загальноприйнятому розумінні форма – це зовнішній, найбільш загальний вияв певного предмета чи явища, який

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 3.1 Форми прояву кредиту

3.1. Форми прояву кредиту 3.2. Види кредиту та їх класифікація 3.3. Характеристика основних видів кредиту 3.1 Форми прояву кредиту У загальноприйнятому розумінні форма – це зовнішній, найбільш загальний вияв певного предмета чи явища, який

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 3.2. Види кредиту та їх класифікація

3.1. Форми прояву кредиту 3.2. Види кредиту та їх класифікація 3.3. Характеристика основних видів кредиту 3.1 Форми прояву кредиту У загальноприйнятому розумінні форма – це зовнішній, найбільш загальний вияв певного предмета чи явища, який

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 3.3. Характеристика основних видів кредиту

Кредит – категорія історична. Він розвивався водночас із поступом суспільного виробництва. Разом з ним розвивались і його інструменти – векселі, чеки, банківські депозити, кредитні картки тощо. Але для кожного з історичних періодів була характерна

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 4 ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

4.1. Сутність процента за кредит і його вимірники 4.2. Функції та роль процента 4.3. Способи нарахування процентів 4.1 Сутність процента за кредит і його вимірники У ринковій економіці розрізняють дві форми грошей – гроші

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 4.1 Сутність процента за кредит і його вимірники

4.1. Сутність процента за кредит і його вимірники 4.2. Функції та роль процента 4.3. Способи нарахування процентів 4.1 Сутність процента за кредит і його вимірники У ринковій економіці розрізняють дві форми грошей – гроші

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 4.2. Функції та роль процента

Позичковий процент виконує функції розподілу прибутку” збереження позичкового капіталу та стимулювання (рис. 4.1): Рис. 4.1. Функції процента Сутність Розподільної функції полягає у тому, що прибуток, отриманий позичальником із використання позичкового капіталу, розподіляється на дві

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 4.3. Способи нарахування процентів

При здійсненні фінансових розрахунків суми грошей незалежно від їх походження та призначення пов’язують з конкретними періодами або моментами часу. Тому в кредитних угодах передбачаються не тільки суми боргу, а й строки та періодичність його

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 5 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

5.1. Походження та розвиток банків 5.2. Поняття, призначення та класифікація банків 5.3. Сучасні банківські системи та їх характеристики 5.4. Становлення та розвиток банківської системи України 5.1. Походження та розвиток банків Слова, що були схожі

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 5.1. Походження та розвиток банків

5.1. Походження та розвиток банків 5.2. Поняття, призначення та класифікація банків 5.3. Сучасні банківські системи та їх характеристики 5.4. Становлення та розвиток банківської системи України 5.1. Походження та розвиток банків Слова, що були схожі

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 5.2. Поняття, призначення та класифікація банків

У найбільш загальному значенні банком прийнято називати фінансову установу, що спеціалізується на акумулюванні ресурсів і управлінні ними шляхом “здійснення розрахункових, посередницьких, кредитних та інших фінансових операцій. Сучасні банки пропонують своїм клієнтам широкий набір послуг,

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 5.3. Сучасні банківські системи та їх характеристики

Формування банківської системи визначається характером існуючих у країні кредитних відносин та відповідних форм кредиту. На різних етапах розвитку суспільства склад кредитних установ зазнавав змін відповідно до еволюції історичних умов, розвитку національних економік. За своєю

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 5.4. Становлення та розвиток банківської системи України

Сукупність усіх банківських установ, що функціонують у країні, перебувають у тісному взаємозв’язку між собою, утворюють Банківську систему – специфічну економічну й організаційно-правову структуру, яка забезпечує функціонування грошового ринку та економіки загалом. Банківська система є

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 6 БАНКИ ЯК СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

6.1. Створення та реєстрація банку 6.2. Організаційна структура банку 6.3. Ліцензування банків та банківської діяльності 6.4. Реорганізація і ліквідація банку 6.5. Банківські об’єднання: порядок створення та їх типи 6.1 Створення та реєстрація банку Механізм

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 6.1 Створення та реєстрація банку

6.1. Створення та реєстрація банку 6.2. Організаційна структура банку 6.3. Ліцензування банків та банківської діяльності 6.4. Реорганізація і ліквідація банку 6.5. Банківські об’єднання: порядок створення та їх типи 6.1 Створення та реєстрація банку Механізм

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 6.2. Організаційна структура банку

Організаційна структура банку визначається: – структурою органів управління банком; – структурою функціонування підрозділів і служб банку. Організаційна структура банку відображена на рис. 6.4: Рис. 6.4. Організаційна структура банку Основними органами управління банком є збори

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 6.3. Ліцензування банків та банківської діяльності

На відміну від звичайних господарських товариств, більшість з яких можуть починати фінансово-господарську діяльність одразу після державної реєстрації, банки, навіть зареєстровані в Державному реєстрі банків, не мають права на здійснення банківських операцій без отримання відповідної

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 6.4. Реорганізація і ліквідація банку

Одним із найважливіших заходів впливу на етапі вдосконалення та реформування банківської системи є реорганізація та реструктуризація банків. Законом України “Про банки і банківську діяльність” уперше у вітчизняній практиці врегульовано питання реорганізації банків. Реорганізація банків

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 6.5. Банківські об’єднання: порядок створення та їх типи

Банки мають право створювати Банківські об’єднання таких типів; 1) банківська корпорація; 2) банківська холдингова група; 3) фінансова холдингова група. Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп із дотриманням вимог антимонопольного законодавства України. Порядок створення банківських

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 7 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ, МЕРЕЖА ТА СТРУКТУРА

7.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України 7.2. Функції та операції Національного банку України 7.3. Структура та форми управління Національного банку України 7.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України Національний банк України (НБУ) виступає

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 7.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України

7.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України 7.2. Функції та операції Національного банку України 7.3. Структура та форми управління Національного банку України 7.1. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України Національний банк України (НБУ) виступає

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 7.2. Функції та операції Національного банку України

Згідно з чинним законодавством, за Національним банком України закріплено виконання значної кількості функцій (зокрема, Закон України “Про Національний банк України” визначає 19 функцій). Ключовими серед них е такі функції НБУ (рис. 7.1): Рис. 7.1.

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 7.3. Структура та форми управління Національного банку України

Вищим органом управління Національного банку України є Рада НБУ, яка складається з 14 членів. Головним завданням Ради виступає розробка та контроль здійснення Основних засад грошово-кредитної політики, що грунтуються на ключових критеріях і макроекономічних показниках

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 8 БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ

8.1. Банківські ресурси, їх види та класифікація 8.2. Капітал банку, його склад, структура, джерела формування та напрями використання 8.3. Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика 8.4. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 8.1. Банківські ресурси, їх види та класифікація

8.1. Банківські ресурси, їх види та класифікація 8.2. Капітал банку, його склад, структура, джерела формування та напрями використання 8.3. Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика 8.4. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 8.2. Капітал банку, його склад, структура, джерела формування та напрями використання

Передумовою ефективної діяльності банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для здійснення активних операцій. Первісну роль

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 8.3. Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика

Можливості банків щодо залучення коштів регулюються НБУ. Згідно з показником платоспроможності банку (адекватності капіталу), нормативне значення якого встановлює НБУ, залучені та запозичені кошти банку не повинні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 12

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 8.4. Запозичені банківські ресурси: суть, значення та загальна характеристика

До запозичених капіталів банку належать кошти, отримані: 1) від емісії та продажу облігацій; 2) кредити, отримані в інших банків, у тому числі в НБУ. Облігації свідчать про надання власниками облігацій зазначених коштів у розпорядження

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 9 РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

9.1. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми 9.2. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення 9.3. Економічні нормативи капіталу банку 9.4. Економічні нормативи ліквідності 9.5. Нормативи кредитного ризику 9.6. Нормативи інвестування 9.1. Регулювання

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 9.1. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми

9.1. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми 9.2. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення 9.3. Економічні нормативи капіталу банку 9.4. Економічні нормативи ліквідності 9.5. Нормативи кредитного ризику 9.6. Нормативи інвестування 9.1. Регулювання

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 9.2. Регулятивний капітал банку: призначення та порядок визначення

Регулятивний капітал є одним із найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 9.3. Економічні нормативи капіталу банку

До першої групи економічних нормативів – нормативів капіталу – входять три нормативи: 1) Н1 – мінімальний розмір регулятивного капіталу; 2) Н2 – адекватність регулятивного капіталу; 3) НЗ – адекватність основного капіталу. Національний банк України

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 9.4. Економічні нормативи ліквідності

Ліквідність банку – це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 9.5. Нормативи кредитного ризику

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7). Н7 = (В + ЗП )/РК · 100. Оптимальне значення нормативу Н7 не має перевищувати 25 %. До вимог банку щодо контрагента включають: А) щодо

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 9.6. Нормативи інвестування

З метою забезпечення контролю за інвестиційною діяльністю банків, а саме – за прямими інвестиціями, Національний банк України встановлює нормативи інвестування: норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11); норматив загальної суми інвестування

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – Тема 10 КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ І ПОСЛУГ

10.1. Основи класифікації банківських операцій і послуг 10.2. Пасивні банківські операції та їх характеристика 10.3. Активні банківські операції та їх характеристика 10.4. Характеристика банківських послуг 10.1. Основи класифікації банківських операцій і послуг Для забезпечення

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 10.1. Основи класифікації банківських операцій і послуг

10.1. Основи класифікації банківських операцій і послуг 10.2. Пасивні банківські операції та їх характеристика 10.3. Активні банківські операції та їх характеристика 10.4. Характеристика банківських послуг 10.1. Основи класифікації банківських операцій і послуг Для забезпечення

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 10.2. Пасивні банківські операції та їх характеристика

Пасивні операції – це операції з мобілізації ресурсів банку. За видом банківських ресурсів розрізняють пасивні операції з формування: а) власних, б) залучених (депозитних) та в) позичених (недепозитних) ресурсів банку. Операції з формування власних ресурсів

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 10.3. Активні банківські операції та їх характеристика

Активні операції банку – це операції з розміщення мобілізованих банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності. До них належать: – операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 10.4. Характеристика банківських послуг

Активні операції банку – це операції з розміщення мобілізованих банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності. До них належать: – операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій