Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 1.3. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями

Кредит як форма економічних відносин має багато спільного з іншими економічними категоріями – грошима, фінансами, торгівлею, капіталом тощо, а саме:

– вони всі є вартісними категоріями;

– гроші як засіб платежу з’явилися на грунті кредитних відносин;

– кредит у функції перерозподілу вартості обслуговує рух капіталу, сприяє формуванню фінансових ресурсів, розвитку торгівлі;

– завдяки розвитку кредиту гроші набувають статусу капіталу, що тісно переплітаються між собою функціонально (рис. 1.2).

Особливо тісно пов’язаний кредит із грошима, і цей зв’язок дедалі посилюється в міру розвитку суспільного виробництва й ускладнення економічних відносин.

Водночас кредит – це цілком самостійна категорія, що функціонує поряд з іншими категоріями, не замінюючи жодної з них і не поступаючись їм сферою свого призначення (табл. 1.1).

Кредит і банківська справа   Вовчак О. Д.   1.3. Звязок кредиту з іншими економічними категоріями

Рис. 1.2. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями

Таблиця 1.1. Відмінності кредиту від інших економічних категорій

ОзнакаНазва економічної категорії
ГрошіКредит
Суб’єкти економічних відносинПродавець і покупецьКредитор і позичальник
Характер руху вартостіЗустрічне, еквівалентне переміщення двох різних форм вартості товарної та грошовоїЗадовольнити потреби в додаткових коштах одних суб’єктів та сприяти вигідному розміщенню вільних коштів – для інших
Сфера використанняОбслуговують реалізацію ВВП (крім бартеру)Обслуговує рух частини ВВП у процесі відтворення
Призначення в процесі

Суспільного

Відтворення

Забезпечити реалізацію споживчої вартості та довести її до споживачаЗадовольнити потребу споживача у додаткових коштах одних суб’єктів та сприяти вигідному розміщенню вільних коштів – для інших
Власник вартостіПраво власності на гроші переходить від платника до одержувачаВласником завжди залишається кредитор
ФінансиКредит
Механізм формуванняФормується в процесі розподілу ВВПФормується в процесі перерозподілу ВВП
Характер руху вартостіПов’язаний зі зміною власності, не є зворотним і платнимВартість передається на умовах строковості, поверненості та платності

Від грошей (як грошей) кредит відрізняється такими рисами:

– у них різний склад суб’єктів – носіїв, відповідно, грошових і кредитних відносин: у першому випадку ними є продавець та покупець, у другому – кредитор і позичальник, які можуть не збігатися;

– у них різний характер руху вартості: в суто грошових відносинах має місце зустрічне, еквівалентне переміщення двох різних форм вартості – товарної і грошової, а в кредитних відносинах – нееквівалентне переміщення вартості в грошовій або товарній формі;

– у них різне суспільне призначення в процесі відтворення. Гроші призначені забезпечити реалізацію споживчої вартості та довести її до кінцевого споживача. Вони також є засобом накопичення реалізованої вартості. Кредит призначений задовольняти тимчасові потреби в додаткових коштах одних економічних суб’єктів та сприяти вигідному розміщенню вільних коштів – для других. Навіть якщо кредит здійснюється в грошовій формі, таке його іманентне призначення від цього не змінюється. І навпаки, якщо кредит (замість грошей) забезпечує доведення виробленої вартості до кінцевого споживача (продаж товару з відстрочкою платежу), він не замінює грошей у реалізації цієї вартості: коли настає строк погашення кредиту, тільки гроші можуть забезпечити еквівалентний платіж за товар, хоч виступає він у формі погашення боргу;

– кредит за сферою використання є більш “вузькою” категорією, ніж гроші. Гроші обслуговують реалізацію всього ВВП (крім бартеру), розподіл і перерозподіл його вартості, а кредит обслуговує рух тільки частини ВВП у процесі відтворення. Тому учасниками грошових відносин є усі юридичні та фізичні особи суспільства, а кредитних відносин – тільки певна їх частина;

– рух грошей від одного економічного суб’єкта до іншого (у не кредитних відносинах) завжди супроводжується зміною власника відповідної вартості, представленої грошима: право власності на гроші переходить від платника до одержувача. При кредитному переміщенні вартості її власником завжди залишається кредитор. Навіть продаючи товари у кредит, продавець зберігає за собою право власності на них, яке підтверджується поверненням вартості при погашенні боргу покупцем.

Отже, кредит і гроші – це дві самостійні економічні категорії, кожна з яких має своє специфічне призначення, сферу використання та характер руху вартості.

Істотні відмінності є між кредитом і фінансами. На відміну від кредиту, фінанси формуються в процесі розподілу вартості, тоді як кредит – у процесі перерозподілу. Рух вартості у фінансових відносинах, пов’язаний зі зміною власності, не є зворотним і платним, визначається переважно неринковими, адміністративно-вольовими чинниками. Фінанси та кредит функціонують переважно паралельно, на відокремлених економічних сегментах, доповнюючи, а не підміняючи, один одного. І навіть у тих випадках, коли фінанси та кредит використовуються на одному й тому самому економічному сегменті, вони не знеособлюються, а зберігають свою видову специфіку.

Наприклад, при виконанні державного бюджету можуть використовуватися як суто фінансові відносини (податки та бюджетне фінансування), так і кредитні (державні позики). Проте, якщо фінансові відносини після закінчення бюджетного року в основному завершуються, то кредитні відносини будуть продовжуватися доти, доки держава не погасить усю суму державного боргу, пов’язаного з формуванням конкретного бюджету.

Істотно відрізняється кредит і від торгівлі, насамперед, нееквівалентним рухом вартості при кредитуванні. У торгівлі рух вартості здійснюється на еквівалентних засадах. Разом із тим кредит і торгівля теж тісно переплітаються: торгівля все частіше здійснюється в кредит, а кредит організовується на засадах торгівлі борговими зобов’язаннями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – 1.3. Зв’язок кредиту з іншими економічними категоріями