Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – ПЕРЕЛІК ПІДСУМКОВИХ ПИТАНЬ З КУРСУ “КРЕДИТ І БАНКІВСЬКА СПРАВА”

1. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту.

2. Суть кредиту як економічної категорії.

3. Теоретичні концепції кредиту в соціально-економічному середовищі,

4. Форми та види кредиту.

5. Основні принципи кредитування.

6. Роль та значення кредиту в соціально-економічному середовищі.

7. Походження та розвиток комерційних банків.

8. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

9. Банківська система України та її характеристика.

10. Створення та реєстрація комерційних банків.

11. Організаційна структура комерційного банку.

12. Ліцензування комерційних банків.

13. Реорганізація комерційного банку.

14. Національний банк України, його роль та значення для функціонування банківської системи.

15. Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України.

16. Функції та операції Національного банку України.

17. Структура та форми управління Національного банку України.

18. Банківські ресурси, їх види та класифікація.

19. Капітал банку: склад, структура та основні функції.

20. Напрями формування та використання залучених коштів банку.

21. Джерела утворення запозичених коштів банку та напрями їх використання.

22. Статутний капітал банку, його суть та порядок формування.

23. Депозити як джерело формування залучених коштів банку.

24. Суть регулювання діяльності банків та його форми.

25. Загальна характеристика економічних нормативів регулювання банківської діяльності.

26. Регулятивний капітал комерційного банку та порядок його розрахунку.

27. Нормативи капіталу банку, їх призначення та порядок розрахунку.

28. Нормативи ліквідності комерційного банку, їх призначення та порядок розрахунку.

29. Нормативи кредитного ризику комерційного банку, їх призначення та порядок розрахунку.

30. Нормативи інвестування комерційних банків, їх призначення та порядок розрахунку.

31. Основи класифікації банківських операцій і послуг.

32. Пасивні банківські операції та їх характеристика.

33. Активні банківські операції та їх характеристика.

34. Традиційні операції банку та їх характеристика.

35. Доходи банку, їх склад та загальна характеристика.

36. Витрати банку, їх склад та загальна характеристика.

37. Комерційна основа банківських операцій.

38. Банківське обслуговування готівкового обігу.

39. Організація касової роботи в банку.

40. Безготівкові розрахунки: їх суть, значення, класифікація і принципи організації.

41. Безготівкові розрахунки з використанням платіжних доручень: суть, сфера застосування та документообіг.

42. Безготівкові розрахунки з використанням вимог-доручень: суть, сфера застосування та документообіг.

43. Чекова форма безготівкових розрахунків, її суть, сфера застосування та документообіг.

44. Акредитив як форма безготівкових розрахунків, його види та сфера застосування.

45. Вексель як форма безготівкових розрахунків, його види та сфера використання.

46. Міжбанківські розрахунки та механізм їх здійснення.

47. Система електронних банківських послуг населенню.

48. Суть, призначення та функції кредиту. Класифікація банківських кредитів.

49. Принципи та умови банківського кредитування.

50. Порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам.

51. Форми забезпечення кредитів, їх характеристика.

52. Особливості споживчого банківського кредитування.

53. Кредитний портфель банку: суть, класифікація та порядок формування.

54. Кредитна політика банку, її суть, значення та загальна характеристика.

55. Суть, значення та загальна характеристика банківських інвестицій.

56. Інвестиційний портфель комерційного банку, його класифікація та порядок формування.

57. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій комерційного банку.

58. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків.

59. Інкасо як форма безготівкових розрахунків за міжнародним товарообігом.

60. Акредитив як форма безготівкових розрахунків за міжнародним товарообігом та його види.

61. Банківський переказ як форма безготівкових розрахунків за міжнародним товарообігом.

62. Валютна позиція банку, її види та методика розрахунку.

63. Інформаційне забезпечення фінансово-економічного аналізу комерційного банку.

64. Аналіз пасивів комерційного банку.

65. Аналіз активів комерційного банку.

66. Основні показники ефективності діяльності банку та їх економічний зміст.

67. Рейтинг і його різновиди.

68. Основні компоненти рейтингової системи CAMELS.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Кредит і банківська справа – Вовчак О. Д. – ПЕРЕЛІК ПІДСУМКОВИХ ПИТАНЬ З КУРСУ “КРЕДИТ І БАНКІВСЬКА СПРАВА”