Корпоративне управління – Мальська М. П

Корпоративне управління – Мальська М. П. – Передмова

Підприємства корпоративного типу, а саме акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю є основною формою підприємницьких структур, що забезпечують розвиток ринкової економіки, що підтверджується як світовим, так і вітчизняними досвідом. Забезпечення успішної діяльності корпорацій

Корпоративне управління – Мальська М. П. – РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Підприємства корпоративного типу, а саме акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю є основною формою підприємницьких структур, що забезпечують розвиток ринкової економіки, що підтверджується як світовим, так і вітчизняними досвідом. Забезпечення успішної діяльності корпорацій

Корпоративне управління – Мальська М. П. – 1.1. Поняття та економічна природа корпоративного управління

Підприємства корпоративного типу, а саме акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю є основною формою підприємницьких структур, що забезпечують розвиток ринкової економіки, що підтверджується як світовим, так і вітчизняними досвідом. Забезпечення успішної діяльності корпорацій

Корпоративне управління – Мальська М. П. – 1.2. Суб’єкти та об’єкти корпоративного управління

Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами товариства, його акціонерами і будь-якими іншими третіми особами. Відповідно, суб’єктами корпоративних відносин виступають: 1. Емітенти – як правило, це акціонерні товариства; 2. Акціонери, тобто інвестори; 3.

Корпоративне управління – Мальська М. П. – 1.3. Типи корпоративних підприємств

Класифікацію корпоративних підприємств можна зобразити наступним чином: 1. За ступенем обгрунтування очікуваної ефективності: – ті, що не мають попередніх маркетингових і техніко-економічних розрахунків; – Ті, що мають установчі документі і крім цього розрахунки очікуваної

Корпоративне управління – Мальська М. П. – 1.4. Міжнародні стандарти корпоративного управління

З метою гарантування потенційним інвесторам надійності капіталовкладень, забезпечення отримання повної та об’єктивної інформації про діяльність компаній було розроблено міжнародні стандарти і правила, які були б законодавчо закріплені й впроваджені в практичну діяльність підприємств. Таким

Корпоративне управління – Мальська М. П. – 1.5. Сучасні системи та моделі корпоративного управління

З метою гарантування потенційним інвесторам надійності капіталовкладень, забезпечення отримання повної та об’єктивної інформації про діяльність компаній було розроблено міжнародні стандарти і правила, які були б законодавчо закріплені й впроваджені в практичну діяльність підприємств. Таким

Корпоративне управління – Мальська М. П. – Англо-американська модель

Використовується у Великобританії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та ін. країнах. Характерні риси англо-американської моделі корпоративного управління пов’язані з особливостями акціонерної форми власності, а саме, з відсутністю в корпораціях значних, домінуючих над іншими, інвесторів.

Корпоративне управління – Мальська М. П. – Німецька модель

Німецька модель корпоративного управління діє в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Елементи моделі застосовуються в Скандинавських країнах, Голландії, Бельгії та Франції. Характерними рисами цієї моделі, які відрізняють її від інших є: 1. Наявність високо сконцентрованого

Корпоративне управління – Мальська М. П. – Японська модель

Японська модель корпоративного управління є багатобічною і припускає наявність промислово-фінансової групи “кейрецу”, яка включає банки, що зробили великі інвестиції в підприємства, характеризуються загальним позиковим і акціонерним капіталом, торгівлею товарами та послугами, неформальними контактами, розгалуженою