Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 17.2. Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів

Соціальне страхування – це самостійна галузь страхування, що охоплює сукупність відносин з приводу формування і використання колективних страхових фондів, призначених для виплати відшкодування за постійної чи тимчасової втрати працездатності або місця роботи.

У системі державного соціального страхування роль страховика виконує держава, яка бере на себе зобов’язання щодо створення колективних страхових фондів і виплати страхового відшкодування. На ринку страхових послуг можуть функціонувати також недержавні компанії соціального страхування, які доповнюють і розширюють спектр страхових послуг. Страхувальниками є підприємства й організації, громадяни, держава, а застрахованими – працівники підприємств і організацій, а з деяких виплат і непрацюючі громадяни.

Систему державного соціального страхування становлять чотири цільові фонди. При цьому між ними чітко розмежовані сфери функціонування. Пенсійний фонд відображає страхування на випадок постійної втрати працездатності формою страхового відшкодування є пенсії. Фонди соціального страхування передбачають страхування на випадок: тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою, вагітністю і пологами; тимчасової чи постійної втрати працездатності внаслідок нещасних випадків; втрати джерела отримання доходів внаслідок безробіття. Формами страхового відшкодування є пенсії і різного роду допомоги та виплати. До цієї групи можна віднести також Фонд соціального захисту інвалідів, хоча він відображає відносини фінансової допомоги, а не страхування.

Кожен фонд має закріплені доходи та видатки і відповідну систему управління.

У липні 2010 р. Верховною Радою України прийнято Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08. 07. 2010 р. № 2464-УІ1. Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору, та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників, визначених Законом, та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування встановлюється з урахуванням того, що вони повинні забезпечити застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; фінансування заходів спрямованих на профілактику страхових випадків; створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат та надання соціальних послуг застрахованим особам; покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Суми єдиного соціального внеску розподіляються за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування пропорційно до сум єдиного внеску (у відсотках).

Так, наприклад, для бюджетних установ сума єдиного внеску розподіляється:

– на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 4,1322 %;

– на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням – 3,8567;

– на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності – 0,551 %;

– на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) – 91,4601 %.

Відповідальність за розподіл ЄСВ покладено на пенсійний фонд України.

Відповідно до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, страхові кошти засобами програмного забезпечення у 2011 р. перераховуються для акумулювання на рахунок Пенсійного фонду України (151,7 млрд грн, в тому числі від фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності спрощеної системи оподаткування – 3,1 млрд грн, що становить 2 % надходжень єдиного внеску від усіх платників).

За результатами розподілу страхових коштів Державна казначейська служба України формує відомість розподілу страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Внаслідок цього перераховано:

– Пенсійному фонду України – 130,6 млрд грн – 86,1 %; – Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – 7,7 млрд грн – 5,1 %; – Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – 8,2 млрд грн – 5,4 %; – Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань – 5,2 млрд грн – 3,4 %.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 17.2. Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів