Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – ПЕРЕДМОВА

Розвиток в Україні ринкових відносин зумовив перебудову кредитно-грошових відносин. Це стосується насамперед розвитку грошової системи і грошового обігу, кредитної та валютної систем. Економіка України пройшла всі етапи реформування грошової системи, послідовного переходу до постійної

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ, ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА ПРАКТИКА КРЕДИТУВАННЯ

Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 1.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей Гроші посідають значне місце в ринковій економіці. Вони забезпечують життєдіяльність кожної з ринкових структур, сприяють подальшому розвитку процесу суспільного відтворення матеріальних

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 1.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей Гроші посідають значне місце в ринковій економіці. Вони забезпечують життєдіяльність кожної з ринкових структур, сприяють подальшому розвитку процесу суспільного відтворення матеріальних

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 1.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей

Тема 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 1.1. Походження, сутність та концепції виникнення грошей Гроші посідають значне місце в ринковій економіці. Вони забезпечують життєдіяльність кожної з ринкових структур, сприяють подальшому розвитку процесу суспільного відтворення матеріальних

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 1.2. Форми грошей

У своєму розвитку гроші виступали в двох основних формах: повноцінні гроші та неповноцінні (замінники повноцінних грошей або кредитні гроші) (рис. 1.2). Повноцінні гроші (товарні та металеві) – гроші, реальний зміст яких відповідав їхній номінальній

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 1.3. Функції грошей та їхня еволюція

У сучасній економічній літературі сутність грошей, як правило, визначається через їхні функції. Функція грошей – це певна дія чи “робота” грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення, тобто дії, які вони здійснюють

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Гроші як засіб обігу

У функції засобу обігу гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їхній обіг. Процес товарного обміну з участю грошей виражається формулою Т-Г-Т. Процес товарного обігу породжує потребу в грошах як засобу обігу.

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Гроші як засіб платежу

У функції засобу обігу гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їхній обіг. Процес товарного обміну з участю грошей виражається формулою Т-Г-Т. Процес товарного обігу породжує потребу в грошах як засобу обігу.

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Функція грошей як засобу нагромадження і заощадження

У функції засобу обігу гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їхній обіг. Процес товарного обміну з участю грошей виражається формулою Т-Г-Т. Процес товарного обігу породжує потребу в грошах як засобу обігу.

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Функція світових грошей

Функція світових грошей полягає в обслуговуванні грошима міждержавних економічних відносин, пов’язаних з розрахунками за зовнішньоторговельні операції, наданням кредитів та іншими угодами. Появу світових грошей зумовили зовнішньоторговельні зв’язки, міжнародні кредити, надання послуг зовнішньому партнеру. Світові

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Тема 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА

2.1. Характеристика і структура грошового обороту У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різних видів зобов’язань у грошовій формі здійснюються розрахунки та платежі, які відбуваються і під час розподілу та перерозподілу грошових

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 2.1. Характеристика і структура грошового обороту

2.1. Характеристика і структура грошового обороту У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різних видів зобов’язань у грошовій формі здійснюються розрахунки та платежі, які відбуваються і під час розподілу та перерозподілу грошових

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Суб’єкти грошового обороту

Фірми – усі юридичні та фізичні особи, які беруть участь у створенні сукупного суспільного продукту й реалізації його. В результаті їхньої діяльності утворюється потік № 10 (платежі, що надходять фірмам за продані товари та

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 2.2. Форми грошового обороту

Грошовий оборот – це рух грошових коштів у готівковій та безготівковій формах, що обслуговує реалізацію товарів, а також нетоварні платежі в народному господарстві. Залежно від виду відносин, які обслуговує грошовий оборот, його можна розподілити

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Міжбанківські розрахунки

Від ефективності міжбанківських розрахунків залежить безперервність нормального функціонування економіки. Банки для здійснення платежів і розрахунково-касового обслуговування клієнтів установлюють між собою відносини, які одержали назву кореспондентських відносин. Існує три основні види кореспондентських відносин: – між

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Міжбанківські розрахунки через центральний банк

Від ефективності міжбанківських розрахунків залежить безперервність нормального функціонування економіки. Банки для здійснення платежів і розрахунково-касового обслуговування клієнтів установлюють між собою відносини, які одержали назву кореспондентських відносин. Існує три основні види кореспондентських відносин: – між

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 2.3. Грошова маса та її показники

Грошова маса – це сукупність купівельних, платіжних та накопичувальних засобів, яка обслуговує економічні зв’язки, належить фізичним та юридичним особам, а також державі. Це важливий кількісний показник руху грошей. З розвитком форм товарного обміну та

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Грошова маса

Кількість грошової маси визначається державою – емітентом грошей, а саме – його законодавчою владою. Збільшення емісії зумовлене потребами товарного обороту і держави. В Україні головна причина збільшення грошової маси – держава, точніше великий дефіцит

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Швидкість обігу грошей

Кількість грошової маси визначається державою – емітентом грошей, а саме – його законодавчою владою. Збільшення емісії зумовлене потребами товарного обороту і держави. В Україні головна причина збільшення грошової маси – держава, точніше великий дефіцит

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 2.4. Закон грошового обігу

Закон вартості і форма його прояву у сфері обігу (закон грошового обігу) характерні для всіх суспільних формацій, у яких існують товарно-грошові відносини. Аналізуючи шляхи розвитку форм вартості грошового обігу, К. Маркс вивів закон грошового

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Тема 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

3.1. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування Грошовий (монетарний) ринок – це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються, розподіляються та перерозподіляються під впливом попиту і пропозиції з боку різних

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 3.1. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування

3.1. Суть і структура грошового ринку та механізм його функціонування Грошовий (монетарний) ринок – це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються, розподіляються та перерозподіляються під впливом попиту і пропозиції з боку різних

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 3.2. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор

Грошовий ринок, як і будь-який інший, існує і функціонує для досягнення певного балансу між попитом і пропозицією на всі фінансові інструменти цього ринку і насамперед на гроші. Саме тому необхідно вивчати такі важливі категорії

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Попит на гроші

Грошовий ринок, як і будь-який інший, існує і функціонує для досягнення певного балансу між попитом і пропозицією на всі фінансові інструменти цього ринку і насамперед на гроші. Саме тому необхідно вивчати такі важливі категорії

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Пропозиція грошей та механізм її формування

Під пропозицією грошей (МБ) мається на увазі загальна кількість грошей, що перебувають в обігу; вона складається із агрегатів М0, М,, М, М3. Пропозиція грошей – це та кількість грошей, що знаходиться в розпорядженні економічних

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 3.3. Характеристика облікового ринку та його особливості

Обліковий ринок – частина грошового ринку, де короткострокові грошові ресурси перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів з термінами погашення, як правило, до одного року. Обліковий ринок виник у XIX ст.

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 3.4. Характеристика та операції міжбанківського ринку

Міжбанківський ринок відіграє важливу роль у забезпеченні нормальних умов функціонування грошового ринку. Він є об’єктом державного регулювання, слугує механізмом впливу державних органів на діяльність комерційних банків, стан грошово-кредитної і валютної системи і безпосередньо на

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Тема 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

4.1. Поняття та елементи грошової системи Грошова система – це законодавчо встановлена форма організації грошового обороту в країні. Вона є складовим елементом господарського механізму і регулюється законами, встановленими державою. Грошова система країни формується історично,

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 4.1. Поняття та елементи грошової системи

4.1. Поняття та елементи грошової системи Грошова система – це законодавчо встановлена форма організації грошового обороту в країні. Вона є складовим елементом господарського механізму і регулюється законами, встановленими державою. Грошова система країни формується історично,

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 4.2. Еволюція грошових систем

Грошові системи сформувалися в ХУІ-ХУІІ ст. з появою та затвердженням капіталістичного способу виробництва, хоча окремі елементи з’явилися раніше (рис. 4.1). З розвитком товарно-грошових відносин та капіталістичного способу виробництва відбуваються суттєві зміни в грошовій системі.

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 4.3. Форми безготівкових розрахунків

Оскільки всі підприємства та організації повинні обов’язково зберігати свої грошові кошти на рахунках у банках, то на практиці їх взаємовідносин мають використовуватися певні форми платіжних документів. Вони заповнюються підприємством і є для банку розпорядженням

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 4.4. Створення грошової системи України

Оскільки всі підприємства та організації повинні обов’язково зберігати свої грошові кошти на рахунках у банках, то на практиці їх взаємовідносин мають використовуватися певні форми платіжних документів. Вони заповнюються підприємством і є для банку розпорядженням

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Тема 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

5.1. Інфляція: її сутність, причини, види й типи Інфляція – це процес знецінення грошей та загальне підвищення цін на товари і послуги внаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою, яка виявилась не

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 5.1. Інфляція: її сутність, причини, види й типи

5.1. Інфляція: її сутність, причини, види й типи Інфляція – це процес знецінення грошей та загальне підвищення цін на товари і послуги внаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою, яка виявилась не

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Інфляція попиту

Традиційно вона виникає за надмірного попиту. Попит на товари більший (АО), ніж пропозиція товарів (А8), у зв’язку з тим, що виробничий сектор не в змозі задовольнити потреби населення. Цей надлишок попиту призводить до зростання

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Інфляція витрат виробництва

Традиційно вона виникає за надмірного попиту. Попит на товари більший (АО), ніж пропозиція товарів (А8), у зв’язку з тим, що виробничий сектор не в змозі задовольнити потреби населення. Цей надлишок попиту призводить до зростання

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 5.2. Вимірювання інфляції

Інфляція в її відкритому варіанті виявляється у підвищенні цін, але їх зростання може бути різним. Тому для вимірювання інфляції використовують її показник. Він розраховується різними способами, розглянемо деякі з них: O рівень інфляції; O

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 5.3. Розвиток та особливості інфляції в Україні

Україна успадкувала нежиттєздатну дефіцитну економіку, а разом з нею – величезний інфляційний потенціал. Низький рівень ефективності виробництва та якості продукції, державний монополізм і відсутність конкуренції, розбалансована структура виробництва з низькою часткою предметів споживання, надмірне

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 5.4. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика

Інфляція негативно впливає на суспільство в цілому. Погіршується економічне становище: знижуються обсяги виробництва, оскільки коливання та зростання цін роблять непевними перспективи розвитку виробництва; відбувається переливання капіталу з виробництва в торгівлю та посередницькі операції, де

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 5.5. Грошові реформи та методи їх проведення

Серед комплексу заходів щодо оздоровлення та впорядкування грошового обороту особливе місце посідають грошові реформи. Вони являють собою повну чи часткову перебудову грошової системи, яку проводить держава, з метою оздоровлення чи поліпшення механізму регулювання грошового

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Тема 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

6.1. Сутність валюти та її конвертованість Валютою (від італ. valuta – вартість) називають грошову одиницю, яка обслуговує міжнародні економічні відносини і використовується як міжнародна розрахункова одиниця чи міжнародний засіб обігу і платежу. Поняття “валюта”

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 6.1. Сутність валюти та її конвертованість

6.1. Сутність валюти та її конвертованість Валютою (від італ. valuta – вартість) називають грошову одиницю, яка обслуговує міжнародні економічні відносини і використовується як міжнародна розрахункова одиниця чи міжнародний засіб обігу і платежу. Поняття “валюта”

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Європейська валютна одиниця

Євро (EUR) – європейська валютна одиниця, функціонує в обігу з 1.01.1996р. в рамках Європейської валютної системи відповідно до положень Маастрихтської уго-Євро (€, Euro, Evpcb) – офіційна валюта 16 з 27 держав Європейського Союзу. Вартісний

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 6.2. Валютний курс і способи його визначення

Валютний курс становить ціну грошової одиниці певної країни, яка виражена в грошовій одиниці іншої країни. Валютний курс, так само як і ціна будь-якого звичайного товару, має свою вартісну основу та коливається залежно від попиту

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Методика визначення валютних курсів

Валютний курс становить ціну грошової одиниці певної країни, яка виражена в грошовій одиниці іншої країни. Валютний курс, так само як і ціна будь-якого звичайного товару, має свою вартісну основу та коливається залежно від попиту

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 6.3. Валютний ринок: суть та основи його функціонування

Валютний ринок – це система стійких економічних та організаційних відносин, пов’язаних з операціями купівлі-продажу іноземних валют та платіжних документів в іноземних валютах. На валютному ринку здійснюється широке коло операцій щодо зовнішньоторговельних розрахунків, туризму, міграції

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 6.4. Валютна система та її розвиток

Економічні, політичні, культурні та інші зв’язки між країнами породжують грошові відносини між ними, пов’язані з оплатою отриманих товарів та послуг. Державно-правова форма організації міжнародних валютних (грошових) відносин країн представляє собою валютну систему. Таким чином,

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 6.5. Формування валютної системи України

Формування валютної системи в Україні безпосередньо пов’язане з процесами розбудови української держави та реформуванням її економіки. В умовах колишнього СРСР в Україні існувала державна монополія на зовнішньоторговельну діяльність і державна валютна монополія. Валютний ринок

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – Тема 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

7.1. Металістична теорія грошей Теорії походження грошей (раціоналістична, еволюційна), як зазначалось у першій темі, повною мірою розкривають внутрішню природу грошей і їхнє місце в системі суспільного виробництва. Але розвиток товарно-грошових відносин сприяв появі нових

Фінанси, гроші та кредит – Коваленко Д. І. – 7.1. Металістична теорія грошей

7.1. Металістична теорія грошей Теорії походження грошей (раціоналістична, еволюційна), як зазначалось у першій темі, повною мірою розкривають внутрішню природу грошей і їхнє місце в системі суспільного виробництва. Але розвиток товарно-грошових відносин сприяв появі нових