Філософія – Губерський Л. В

Філософія – Губерський Л. В. – Розділ 1. Філософія як соціокультурний феномен

Сергій Кримський (нар. 1930 р.) Сергій Борисович Кримський – український філософ. Фахівець у галузі методології науки, культурології. Зробив помітний внесок у розроблення логіки наукового дослідження і культурологічного підходу до з’ясування філософських проблем. С. Б.

Філософія – Губерський Л. В. – Сергій Кримський (нар. 1930 р.)

Сергій Кримський (нар. 1930 р.) Сергій Борисович Кримський – український філософ. Фахівець у галузі методології науки, культурології. Зробив помітний внесок у розроблення логіки наукового дослідження і культурологічного підходу до з’ясування філософських проблем. С. Б.

Філософія – Губерський Л. В. – Філософія – авантюра духу чи літургія смислу?

Сергій Кримський (нар. 1930 р.) Сергій Борисович Кримський – український філософ. Фахівець у галузі методології науки, культурології. Зробив помітний внесок у розроблення логіки наукового дослідження і культурологічного підходу до з’ясування філософських проблем. С. Б.

Філософія – Губерський Л. В. – Борис Яковенко (1884-1949)

Борис Валентинович Яковенко – російський філософ, історик філософи, публіцист. Розробляв систему трансцендентально-онтологічного критицизму. Б. В. Яковенко вважав, що вихідним пунктом філософських роздумів є інтерпретація життя, відображення й аналіз життєвого матеріалу, а єдиним предметом філософських

Філософія – Губерський Л. В. – Що таке філософія? (вступ до трансценденталізму)

Борис Валентинович Яковенко – російський філософ, історик філософи, публіцист. Розробляв систему трансцендентально-онтологічного критицизму. Б. В. Яковенко вважав, що вихідним пунктом філософських роздумів є інтерпретація життя, відображення й аналіз життєвого матеріалу, а єдиним предметом філософських

Філософія – Губерський Л. В. – Карл Ясперс (1883-1969)

Німецький філософ і психіатр, один із засновників філософії екзистенціалізму. За К. Ясперсом філософія повинна дати людині орієнтири існування у світі, “висвітлити екзистенцію” та здійснити “стрибок до безумовного буття”. К. Ясперс розглядає філософію, що не

Філософія – Губерський Л. В. – Філософська віра

Німецький філософ і психіатр, один із засновників філософії екзистенціалізму. За К. Ясперсом філософія повинна дати людині орієнтири існування у світі, “висвітлити екзистенцію” та здійснити “стрибок до безумовного буття”. К. Ясперс розглядає філософію, що не

Філософія – Губерський Л. В. – Поняття філософської віри

Німецький філософ і психіатр, один із засновників філософії екзистенціалізму. За К. Ясперсом філософія повинна дати людині орієнтири існування у світі, “висвітлити екзистенцію” та здійснити “стрибок до безумовного буття”. К. Ясперс розглядає філософію, що не

Філософія – Губерський Л. В. – Зміст філософської віри

Від філософії чекають переконливого розсудкового осмислення, чогось, що кожний повинен визнати правильним і що він може знати, а не чому він повинен вірити. Насправді, філософія не посилається ні на одкровення, ні на авторитет. Однак

Філософія – Губерський Л. В. – Розділ 2. Філософія як система знання

Евальд Ільєнков (1924-1979) Евальд Васильович Ільєнков – філософ, спеціаліст із теорії діалектики, історії філософії, методології наук про людину. ЕЗ. Ільєнков сформулював проблему побудови теоретичної системи та її генезису на основі деякої “клітини”, що і

Філософія – Губерський Л. В. – Філософія і молодість

Евальд Ільєнков (1924-1979) Евальд Васильович Ільєнков – філософ, спеціаліст із теорії діалектики, історії філософії, методології наук про людину. ЕЗ. Ільєнков сформулював проблему побудови теоретичної системи та її генезису на основі деякої “клітини”, що і

Філософія – Губерський Л. В. – Рене Декарт (1596-1650)

Французький філософ, фізик і математик, представник класичного раціоналізму. Виступаючи з програмою переосмислення попередньої традиції філософствування, Р. Декарт спирався не на досвід та емпіричні спостереження, а на розум, мислення і самосвідомість. Наголошуючи на ідеї єдності

Філософія – Губерський Л. В. – Метафізичні розмисли

Французький філософ, фізик і математик, представник класичного раціоналізму. Виступаючи з програмою переосмислення попередньої традиції філософствування, Р. Декарт спирався не на досвід та емпіричні спостереження, а на розум, мислення і самосвідомість. Наголошуючи на ідеї єдності

Філософія – Губерський Л. В. – Міркування стосовно наук

…Про філософію скажу одне: спостерігши, що впродовж багатьох сторіч вона розробляється найчудовішими розумами і, не зважаючи на це, в ній дотепер немає положення, яке не було б предметом суперечок і, отже, не було б

Філософія – Губерський Л. В. – Головні правила методу

…Про філософію скажу одне: спостерігши, що впродовж багатьох сторіч вона розробляється найчудовішими розумами і, не зважаючи на це, в ній дотепер немає положення, яке не було б предметом суперечок і, отже, не було б

Філософія – Губерський Л. В. – Мартін Гайдеггер (1889-1976)

Німецький філософ, творчість якого справила вирішальний вплив на формування сучасної феноменології, філософської герменевтики, екзистенціалізму, антропології, філософії мови, постструктуралізму та психоаналізу. У творчості М. Гайдеггера можна умовно вирізнити два періоди – “ранній” та “пізній”. “Ранній”

Філософія – Губерський Л. В. – Що таке метафізика?

Німецький філософ, творчість якого справила вирішальний вплив на формування сучасної феноменології, філософської герменевтики, екзистенціалізму, антропології, філософії мови, постструктуралізму та психоаналізу. У творчості М. Гайдеггера можна умовно вирізнити два періоди – “ранній” та “пізній”. “Ранній”

Філософія – Губерський Л. В. – Розділ 3. Категорії філософії, їх зміст і функції

Аристотель (384-322 до н. е.) Аристотель Стагірит – давньогрецький філософ, засновник перипатетичної школи (Лікей). Першим із мислителів античності здійснив спробу дати наукове обгрунтування філософії та філософське обгрунтування наук. Він поділяв філософію на теоретичну, або

Філософія – Губерський Л. В. – Аристотель (384-322 до н. е.)

Аристотель (384-322 до н. е.) Аристотель Стагірит – давньогрецький філософ, засновник перипатетичної школи (Лікей). Першим із мислителів античності здійснив спробу дати наукове обгрунтування філософії та філософське обгрунтування наук. Він поділяв філософію на теоретичну, або

Філософія – Губерський Л. В. – Категорії

Аристотель (384-322 до н. е.) Аристотель Стагірит – давньогрецький філософ, засновник перипатетичної школи (Лікей). Першим із мислителів античності здійснив спробу дати наукове обгрунтування філософії та філософське обгрунтування наук. Він поділяв філософію на теоретичну, або

Філософія – Губерський Л. В. – Глава п’ята [Сутність]

Аристотель (384-322 до н. е.) Аристотель Стагірит – давньогрецький філософ, засновник перипатетичної школи (Лікей). Першим із мислителів античності здійснив спробу дати наукове обгрунтування філософії та філософське обгрунтування наук. Він поділяв філософію на теоретичну, або

Філософія – Губерський Л. В. – Глава шоста [Кількість]

Стосовно кількості, то одне перервне, інше безперервне, й одне складається з частин, що мають конкретне місце один щодо одного, а інше – з частин, що не мають такого положення. Перервні, наприклад, число і слово,

Філософія – Губерський Л. В. – Глава сьома [Співвідношення]

Співвідношенням називається те, про що говорять як таке, що воно є, воно є у зв’язку з іншим або перебуває в будь-якому іншому відношенні до іншого; так, про велике говорять, що те, що воно є,

Філософія – Губерський Л. В. – Глава восьма [Якість]

Якістю я називаю те, завдяки чому предмети називаються саме такими. “Якість” має багато значень. Під одним видом якості будемо розуміти стійкі й минущі властивості. Стійка властивість відрізняється від минущих тим, що вона триваліша й

Філософія – Губерський Л. В. – Глава дванадцята [Первинне й вторинне]

Якістю я називаю те, завдяки чому предмети називаються саме такими. “Якість” має багато значень. Під одним видом якості будемо розуміти стійкі й минущі властивості. Стійка властивість відрізняється від минущих тим, що вона триваліша й

Філософія – Губерський Л. В. – Глава тринадцята [Дане разом]

Як про дані разом у прямому й найбільш основному розумінні говорять про ті речі, які виникають у той самий час: жодна з них не є попередньою чи наступною, тому про них говорять, що вони

Філософія – Губерський Л. В. – Глава чотирнадцята [Шість видів руху]

Як про дані разом у прямому й найбільш основному розумінні говорять про ті речі, які виникають у той самий час: жодна з них не є попередньою чи наступною, тому про них говорять, що вони

Філософія – Губерський Л. В. – Глава п’ятнадцята [Володіння]

Як про дані разом у прямому й найбільш основному розумінні говорять про ті речі, які виникають у той самий час: жодна з них не є попередньою чи наступною, тому про них говорять, що вони

Філософія – Губерський Л. В. – Наука логіки

Німецький філософ, який створив найбільшу і найрозгалуженішу в історії філософської думки діалектико-ідеалістичну систему як завершення західноєвропейської класичної філософії цього напряму. Цілісно система викладена в його “Енциклопедії філософських наук, а конкретніше в працях “Наука логіки”,

Філософія – Губерський Л. В. – Розділ перший. Вчення про буття

Німецький філософ, який створив найбільшу і найрозгалуженішу в історії філософської думки діалектико-ідеалістичну систему як завершення західноєвропейської класичної філософії цього напряму. Цілісно система викладена в його “Енциклопедії філософських наук, а конкретніше в працях “Наука логіки”,

Філософія – Губерський Л. В. – Розділ другий. Вчення про сутність

§ 112. Сутність є поняттям як покладеним поняттям; у сфері сутності визначення суть лише відносні, але ще не рефлексовані в себе; тому поняття тут не є ще для себе. Сутність як буття, що опосередковує

Філософія – Губерський Л. В. – Розділ третій. Вчення про поняття

§ 160. Поняття є тим, що вільне як суща для себе субстанціальна могутність, і є тотальністю, в якій кожний з моментів є цілим, становлячи поняття, і покладений як нероздільна з ним єдність; таким чином,

Філософія – Губерський Л. В. – Критика чистого розуму

Німецький філософ. Видатне місце І. Канта в історії світової філософської думки визначається насамперед тим, що він осмислив / узагальнив основні проблеми філософії взагалі й особливо Нового часу, подав їх у вигляді співвідношень: чуттєвість і

Філософія – Губерський Л. В. – Про дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять

Німецький філософ. Видатне місце І. Канта в історії світової філософської думки визначається насамперед тим, що він осмислив / узагальнив основні проблеми філософії взагалі й особливо Нового часу, подав їх у вигляді співвідношень: чуттєвість і

Філософія – Губерський Л. В. – Аналітики понять розділ перший. Про дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять

Німецький філософ. Видатне місце І. Канта в історії світової філософської думки визначається насамперед тим, що він осмислив / узагальнив основні проблеми філософії взагалі й особливо Нового часу, подав їх у вигляді співвідношень: чуттєвість і

Філософія – Губерський Л. В. – Трансцендентальний дороговказ для відкриття всіх чистих розсудкових понять

Німецький філософ. Видатне місце І. Канта в історії світової філософської думки визначається насамперед тим, що він осмислив / узагальнив основні проблеми філософії взагалі й особливо Нового часу, подав їх у вигляді співвідношень: чуттєвість і

Філософія – Губерський Л. В. – Секція перша. Про логічне застосування розсудку взагалі

Німецький філософ. Видатне місце І. Канта в історії світової філософської думки визначається насамперед тим, що він осмислив / узагальнив основні проблеми філософії взагалі й особливо Нового часу, подав їх у вигляді співвідношень: чуттєвість і

Філософія – Губерський Л. В. – Секція друга. Про логічну функцію розсудку в судженнях

Секція друга. Про логічну функцію розсудку в судженнях Якщо ми абстрагуємося від усього змісту судження взагалі і зважатимемо тільки на його чисту розсудкову форму, то виявимо, що функцію мислення в ньому можна підвести під

Філософія – Губерський Л. В. – Трансцендентальний дороговказ до відкриття всіх чистих розсудкових понять

Секція третя. Про чисті розсудкові поняття, або категорії Загальна логіка, як не раз уже було сказано, абстрагується від усього змісту знання й очікує, щоб їй звідкілясь, звідки завгодно, були дані уявлення, аби найперш обернути

Філософія – Губерський Л. В. – Секція третя. Про чисті розсудкові поняття, або категорії

Секція третя. Про чисті розсудкові поняття, або категорії Загальна логіка, як не раз уже було сказано, абстрагується від усього змісту знання й очікує, щоб їй звідкілясь, звідки завгодно, були дані уявлення, аби найперш обернути

Філософія – Губерський Л. В. – Розділ 4. Основні етапи розвитку філософської думки

Григорій Сковорода (1722-1794) Григорій Савич Сковорода – видатний український філософ, письменник. Характерними рисами філософії. Г. Сковороди є її діалогізм і бароковий символічно-образний стиль мислення. Засадничою є концепція про дві натури і три світи, найважливішою

Філософія – Губерський Л. В. – Григорій Сковорода (1722-1794)

Григорій Сковорода (1722-1794) Григорій Савич Сковорода – видатний український філософ, письменник. Характерними рисами філософії. Г. Сковороди є її діалогізм і бароковий символічно-образний стиль мислення. Засадничою є концепція про дві натури і три світи, найважливішою

Філософія – Губерський Л. В. – Кольцо

Григорій Сковорода (1722-1794) Григорій Савич Сковорода – видатний український філософ, письменник. Характерними рисами філософії. Г. Сковороди є її діалогізм і бароковий символічно-образний стиль мислення. Засадничою є концепція про дві натури і три світи, найважливішою

Філософія – Губерський Л. В. – Дружеский разговор о душевном мире

Лица: Афанасій, Яков, Лонгин, Ермолай, Григорій. Григорій, Слава богу, собралась наша беседа! Что слышно? Нет ли вестей? Яков. Вчера зделался пожар. Довелось быть в гостях и напасть на шайку учоных. Лонгин. Был ли пожар?

Філософія – Губерський Л. В. – Фрідріх Ніцше (1844-1900)

Фрідріх Вільгельм Ніцше – німецький філософ. Своє головне завдання він вбачав у з’ясуванні причин переваги раціональних чинників життя над інстинктивними, здійснюючи філософський задум “переоцінки цінностей”. Ф. Ніцше як філософ створив нову парадигму культурно-філософської орієнтації

Філософія – Губерський Л. В. – Генеалогія моралі

Фрідріх Вільгельм Ніцше – німецький філософ. Своє головне завдання він вбачав у з’ясуванні причин переваги раціональних чинників життя над інстинктивними, здійснюючи філософський задум “переоцінки цінностей”. Ф. Ніцше як філософ створив нову парадигму культурно-філософської орієнтації

Філософія – Губерський Л. В. – Трактат перший. “ДОБРО І ЗЛО”. “ХОРОШЕ І ДУРНЕ”

Фрідріх Вільгельм Ніцше – німецький філософ. Своє головне завдання він вбачав у з’ясуванні причин переваги раціональних чинників життя над інстинктивними, здійснюючи філософський задум “переоцінки цінностей”. Ф. Ніцше як філософ створив нову парадигму культурно-філософської орієнтації

Філософія – Губерський Л. В. – Емманюель Левінас (1905-1995)

Французький філософ. Міжнародне визнання Е. Леві-нас здобув завдяки трактату з етики і метафізики “Тотальність і нескінченність” (1961). Він піддав критиці спекулятивне підгрунтя новітніх тоталітарних ідеологій – онтологію тотальності, бачення буття під кутом війни, фронту

Філософія – Губерський Л. В. – Чи є онтологія фундаментальною?

Французький філософ. Міжнародне визнання Е. Леві-нас здобув завдяки трактату з етики і метафізики “Тотальність і нескінченність” (1961). Він піддав критиці спекулятивне підгрунтя новітніх тоталітарних ідеологій – онтологію тотальності, бачення буття під кутом війни, фронту

Філософія – Губерський Л. В. – 1. Примат онтології

Французький філософ. Міжнародне визнання Е. Леві-нас здобув завдяки трактату з етики і метафізики “Тотальність і нескінченність” (1961). Він піддав критиці спекулятивне підгрунтя новітніх тоталітарних ідеологій – онтологію тотальності, бачення буття під кутом війни, фронту