Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.1.2 Аерозольне забруднення атмосфери

Аерозолі – це тверді чи рідкі частки, що знаходяться в зваженому стані в повітрі. Тверді компоненти аерозолів у ряді випадків особливо небезпечні для організмів, а в людей викликають специфічні захворювання. В атмосфері аерозольні забруднення сприймаються у вигляді диму, туману, чи імли серпанку. Значна частина аерозолів утворюється в атмосфері при взаємодії твердих і рідких часток між собою чи з водяною парою. Середній розмір аерозольних часток складає 1-5 мкм. В атмосферу Землі щорічно надходить близько 1 км3 пилоподібних часток штучного походження. Велика кількість пилових часток утворюється також у ході виробничої діяльності людей. Зведення про деякі джерела техногенного пилу наведені нижче (табл. 3.1).

Таблиця 3.1 Джерела техногенного пилу

Виробничий процес

Викид пилу, млн. т/рік

1. Спалювання кам’яного вугілля

93.600

2. Виплавка чавуну

20,210

3. Виплавка міді (без очищення)

6.230

4. Виплавка цинку

0.180

5.Виплавка олова (без очищення)

0.004

6. Виплавка свинцю

0.130

7. Виробництво цементу

53.370

Основними джерелами штучних аерозольних забруднень повітря є ТЕС, що споживають вугілля високої зольності, збагачувальні фабрики, металургійні, цементні, магнезитові і сажові заводи. Аерозольні частки від цих джерел відрізняються великою розмаїтістю хімічного складу. Найчастіше в їхньому складі виявляються з’єднання кремнію, кальцію і вуглецю, рідше – оксиди металів: заліза, магнію, марганцю, цинку, міді, нікелю, свинцю, сурми, вісмуту, селену, миш’яку, берилію, кадмію, хрому, кобальту, молібдену, а також азбест. Ще більша розмаїтість властива для органічного пилу, що включає аліфатичні й ароматичні вуглеводні, солі кислот. Він утворюється при спалюванні залишкових нафтопродуктів, у процесі піролізу на нафтопереробних, нафтохімічних і інших подібних підприємствах. Постійними джерелами аерозольного забруднення є промислові відвали – штучні насипи з відкладеного матеріалу, переважно розкривних порід, утворених при видобутку корисних копалин чи ж з відходів підприємств переробної промисловості, ТЕС Джерелом пилу й отруйних газів служать масові підривні роботи. Так, у результаті одного середнього по масі вибуху (250-300 тонн вибухових речовин) в атмосферу викидається близько 2 тис. м3 умовного оксиду вуглецю і більш 150 т. пилу. Виробництво цементу й інших будівельних матеріалів також є джерелом забруднення атмосфери пилом. Основні технологічні процеси цих виробництв – здрібнювання і хімічна обробка шихт, напівфабрикатів і одержуваних продуктів у потоках гарячих газів завжди супроводжується викидами пилу й інших шкідливих речовин в атмосферу. До атмосферних забруднень відносяться вуглеводні – насичені і ненасичені, що включають від 1 до 13 атомів вуглецю. Вони піддаються різним перетворенням, окислюванню, полімеризації, взаємодіючи з іншими атмосферними забрудненнями після опромінення сонячною радіацією. У результаті цих реакцій утворюються перекісні з’єднання, вільні радикали, з’єднання вуглеводнів з оксидами азоту і сірки часто у вигляді аерозольних часток. При деяких погодних умовах можуть утворюватися особливо великі скупчення шкідливих газоподібних і аерозольних домішок у приземному шарі повітря.

Звичайно це відбувається в тих випадках, коли в шарі повітря безпосередньо над джерелами газопилової емісії існує інверсія – розташування шару більш холодного повітря під теплим, що перешкоджає повітряним масам і затримує перенесення домішок нагору. У результаті шкідливі викиди зосереджуються під шаром інверсії, вміст їх у поверхні землі різко зростає, що стає однією з причин утворення раніше невідомого в природі фотохімічного туману.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.1.2 Аерозольне забруднення атмосфери