Екологія – Васюкова Г. Т

Екологія – Васюкова Г. Т. – ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Вступ XX століття принесло людству немало благ, пов’язаних з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу, в той же час поставило життя на Землі на межу екологічної катастрофи. До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети

Екологія – Васюкова Г. Т. – Лекція 1. Екологія як природнича та гуманітарна наука

План: – Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки – Місце екології в системі наукових знань – Структура екології – Соціальні аспекти екології – Методи досліджень в екології. Метод моделювання

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.1. Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки

План: – Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки – Місце екології в системі наукових знань – Структура екології – Соціальні аспекти екології – Методи досліджень в екології. Метод моделювання

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.2. Місце екології в системі наукових знань

Сучасна екологія об’єднує природничі, гуманітарні, соціальні, технічні і точні науки. На рис. 1.1. показана схема ієрархічного розподілу системи наукових знань та місце екології серед них. Найвищим ієрархічним рівнем (І) в системі наукових знань є

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.3. Структура екології

Сучасна екологія об’єднує природничі, гуманітарні, соціальні, технічні і точні науки. На рис. 1.1. показана схема ієрархічного розподілу системи наукових знань та місце екології серед них. Найвищим ієрархічним рівнем (І) в системі наукових знань є

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.4. Соціальні аспекти екології

Закони соціального життя традиційно розглядалися комплексом суспільних наук. Наприкінці XX століття накопичилося багато фактів, що свідчили про не останню роль у житті та розвитку людського суспільства біоекологічних феноменів. Людина водночас є і суб’єкт суспільно-історичного

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.5. Методи досліджень в екології. Метод моделювання

Закони соціального життя традиційно розглядалися комплексом суспільних наук. Наприкінці XX століття накопичилося багато фактів, що свідчили про не останню роль у житті та розвитку людського суспільства біоекологічних феноменів. Людина водночас є і суб’єкт суспільно-історичного

Екологія – Васюкова Г. Т. – Лекція 2 Екосистеми, їх властивості і закони функціонування

План: -Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем -Класифікація екосистем -Компоненти екосистеми, закони формування п структури -Екологічні фактори -Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха -Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах -Концентрація речовини у трофічних ланцюгах

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.1. Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем

План: -Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем -Класифікація екосистем -Компоненти екосистеми, закони формування п структури -Екологічні фактори -Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха -Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах -Концентрація речовини у трофічних ланцюгах

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.2. Класифікація екосистем

План: -Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем -Класифікація екосистем -Компоненти екосистеми, закони формування п структури -Екологічні фактори -Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха -Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах -Концентрація речовини у трофічних ланцюгах