Екологія – Васюкова Г. Т

Екологія – Васюкова Г. Т. – ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Вступ XX століття принесло людству немало благ, пов’язаних з бурхливим розвитком науково-технічного прогресу, в той же час поставило життя на Землі на межу екологічної катастрофи. До найактуальніших проблем сьогодення, що торкаються кожного жителя планети

Екологія – Васюкова Г. Т. – Лекція 1. Екологія як природнича та гуманітарна наука

План: – Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки – Місце екології в системі наукових знань – Структура екології – Соціальні аспекти екології – Методи досліджень в екології. Метод моделювання

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.1. Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки

План: – Предмет екології, її об’єкт і завдання. Становлення і розвиток екологічної науки – Місце екології в системі наукових знань – Структура екології – Соціальні аспекти екології – Методи досліджень в екології. Метод моделювання

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.2. Місце екології в системі наукових знань

Сучасна екологія об’єднує природничі, гуманітарні, соціальні, технічні і точні науки. На рис. 1.1. показана схема ієрархічного розподілу системи наукових знань та місце екології серед них. Найвищим ієрархічним рівнем (І) в системі наукових знань є

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.3. Структура екології

Сучасна екологія об’єднує природничі, гуманітарні, соціальні, технічні і точні науки. На рис. 1.1. показана схема ієрархічного розподілу системи наукових знань та місце екології серед них. Найвищим ієрархічним рівнем (І) в системі наукових знань є

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.4. Соціальні аспекти екології

Закони соціального життя традиційно розглядалися комплексом суспільних наук. Наприкінці XX століття накопичилося багато фактів, що свідчили про не останню роль у житті та розвитку людського суспільства біоекологічних феноменів. Людина водночас є і суб’єкт суспільно-історичного

Екологія – Васюкова Г. Т. – 1.5. Методи досліджень в екології. Метод моделювання

Закони соціального життя традиційно розглядалися комплексом суспільних наук. Наприкінці XX століття накопичилося багато фактів, що свідчили про не останню роль у житті та розвитку людського суспільства біоекологічних феноменів. Людина водночас є і суб’єкт суспільно-історичного

Екологія – Васюкова Г. Т. – Лекція 2 Екосистеми, їх властивості і закони функціонування

План: -Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем -Класифікація екосистем -Компоненти екосистеми, закони формування п структури -Екологічні фактори -Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха -Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах -Концентрація речовини у трофічних ланцюгах

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.1. Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем

План: -Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем -Класифікація екосистем -Компоненти екосистеми, закони формування п структури -Екологічні фактори -Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха -Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах -Концентрація речовини у трофічних ланцюгах

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.2. Класифікація екосистем

План: -Концепція екосистеми. Критерії виділення екосистем -Класифікація екосистем -Компоненти екосистеми, закони формування п структури -Екологічні фактори -Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха -Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах -Концентрація речовини у трофічних ланцюгах

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.3. Компоненти екосистеми, закони формування її структури

З біологічної точки зору в складі екосистем виділяють такі компоненти: 1. Неорганічні речовини (кисень, азот, вуглекислий газ, вода, фосфор, вуглець і ін.), що вступають у кругообіги. 2. Органічні сполуки (вивірки, вуглеводи, ліпіди та ін.).

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.4. Екологічні фактори

З біологічної точки зору в складі екосистем виділяють такі компоненти: 1. Неорганічні речовини (кисень, азот, вуглекислий газ, вода, фосфор, вуглець і ін.), що вступають у кругообіги. 2. Органічні сполуки (вивірки, вуглеводи, ліпіди та ін.).

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.5. Лімітуючі екологічні фактори, принцип Лібіха. Межа толерантності екосистеми. Принцип емержентності

Живі організми, а значить і екосистеми, реагують на силу впливу того або іншого екологічного фактора. Негативний вплив екологічного фактора може виникати як у випадку надлишку, так і нестачі його дози. Тому є поняття сприятлива

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.6. Функціонування екосистем. Потоки енергії та речовини в екосистемах

Функціонування екосистеми будь-якого рівня здійснюється лише за рахунок використання матеріально-енергетичних і інформаційних можливостей навколишнього середовища. Як уже визначалося раніше, визначальною характеристикою життя як особливої форми існування матерії є обмін речовин. Рис.2.2. Розподіл енергії на

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.7. Концентрація речовини у трофічних ланцюгах

У трофічних ланцюгах всі види речовин послідовно переходять від одного організму до іншого. Органічні речовини в цьому процесі перетворюються в специфічну форму для кожного виду рослин та тварин. Так, білки рослин в процесі живлення

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.8. Розвиток та еволюція екосистем

У трофічних ланцюгах всі види речовин послідовно переходять від одного організму до іншого. Органічні речовини в цьому процесі перетворюються в специфічну форму для кожного виду рослин та тварин. Так, білки рослин в процесі живлення

Екологія – Васюкова Г. Т. – 2.9. Стійкість і саморегуляція екосистем

У ході еволюції, коли певні види організмів вимирають та їм на зміну приходять інші, більш пристосовані до умов існування, видове різноманіття екосистем і біосфери в цілому зростає. Стійкість екосистем в значній мірі пов’язана з

Екологія – Васюкова Г. Т. – Лекція 3. Біосфера, її структура та закони функціонування

План: – Поняття біосфери. Вчення В. 1. Вернадского про біосферу – Структура біосфери – Основні типи речовини в біосфері Атмосфера – Гідросфера Літосфера – Живі організми у біосфері – Структура біосфери, запропонована М. Ф.

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.1. Поняття біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу

План: – Поняття біосфери. Вчення В. 1. Вернадского про біосферу – Структура біосфери – Основні типи речовини в біосфері Атмосфера – Гідросфера Літосфера – Живі організми у біосфері – Структура біосфери, запропонована М. Ф.

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.2. Структура біосфери

План: – Поняття біосфери. Вчення В. 1. Вернадского про біосферу – Структура біосфери – Основні типи речовини в біосфері Атмосфера – Гідросфера Літосфера – Живі організми у біосфері – Структура біосфери, запропонована М. Ф.

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.2.1. Основні типи речовини в біосфері

План: – Поняття біосфери. Вчення В. 1. Вернадского про біосферу – Структура біосфери – Основні типи речовини в біосфері Атмосфера – Гідросфера Літосфера – Живі організми у біосфері – Структура біосфери, запропонована М. Ф.

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.2.2. Атмосфера

Атмосфера – газова оболонка Землі, що простягається у космічний простір приблизно на 3000 км. Майже 50% усієї маси атмосфери зосереджено в нижньому 5 км прошарку, 75% – у 10 км, а 90% – у

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.2.3. Гідросфера

Атмосфера – газова оболонка Землі, що простягається у космічний простір приблизно на 3000 км. Майже 50% усієї маси атмосфери зосереджено в нижньому 5 км прошарку, 75% – у 10 км, а 90% – у

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.2.4. Літосфера

Літосфера – верхня тверда оболонка Землі, що включає всю земну кору з частиною верхньої мантії Землі і складається з осадових, вивержених і метаморфозних порід. Товщина літосфери на континентах ” 25-100 км, а під океанами

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.2.5. Живі організми в біосфері

Літосфера – верхня тверда оболонка Землі, що включає всю земну кору з частиною верхньої мантії Землі і складається з осадових, вивержених і метаморфозних порід. Товщина літосфери на континентах ” 25-100 км, а під океанами

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.3. Структура біосфери, запропонована Реймерсом

Н. Ф. Реймерс запропонував схему сучасної побудови біосфери. Відповідно до цієї схеми, біосферу можна розбити на 3 підсфери: 1. Аеробіосферу, населену аеробіонтами. 2. Гідробіосферу, населену гідробіонтами. 3. Геобіосферу, населену геобюнтами. У свою чергу, аеробіосфера

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.4. Функціонування біосфери

Н. Ф. Реймерс запропонував схему сучасної побудови біосфери. Відповідно до цієї схеми, біосферу можна розбити на 3 підсфери: 1. Аеробіосферу, населену аеробіонтами. 2. Гідробіосферу, населену гідробіонтами. 3. Геобіосферу, населену геобюнтами. У свою чергу, аеробіосфера

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.4.1. Функції живої речовини у біосфері

Н. Ф. Реймерс запропонував схему сучасної побудови біосфери. Відповідно до цієї схеми, біосферу можна розбити на 3 підсфери: 1. Аеробіосферу, населену аеробіонтами. 2. Гідробіосферу, населену гідробіонтами. 3. Геобіосферу, населену геобюнтами. У свою чергу, аеробіосфера

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.4.2. Складові енергетичного балансу в біосфері

Потік енергії на Земній Кулі має три джерела: А) сонячна енергія; Б) енергія земних надр; В) кінетична енергія оберту Землі та її супутника Місяця як космічних тіл Найголовнішою частиною в системі керування біосферою є

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.4.3. Біохімічні кругообіги речовини

Потік енергії на Земній Кулі має три джерела: А) сонячна енергія; Б) енергія земних надр; В) кінетична енергія оберту Землі та її супутника Місяця як космічних тіл Найголовнішою частиною в системі керування біосферою є

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.5. Стабільність біосфери

Біосфера виступає як надзвичайно складна екосистема, яка працює у стаціонарному режимі на основі саморегуляції всіх складових її частин і процесів. Стабільність біосфери заснована на високому рівні різноманіття живих організмів, окремі групи яких виконують різні

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.6. Самоорганізація біосфери

Згідно другого закону термодинаміки, якщо розглядати Всесвіт як закриту систему, вона йде до своєї неминучої дезінтеграції, так як запас концентрованої енергії, за рахунок якої відбуваються усі процеси в біосфері, рано чи пізно буде вичерпаний.

Екологія – Васюкова Г. Т. – Лекція 4. Соціоекосистеми, основні закономірності їх розвитку і функціонування

План: – Соціоекологія – наука про структуру і закони функціонування соціоекосистем. Поняття соціоекосистеми – Історія взаємовідносин людського суспільства і природи. Чотири етапи розвитку глобальної соціоекосистеми нашої планети – Класифікація і структура соціоекосистем Функціонування соціоекосистем.

Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.1. Соціоекологія – наука про структуру і закони функціонування соціоекосистем. Поняття соціоекосистеми

План: – Соціоекологія – наука про структуру і закони функціонування соціоекосистем. Поняття соціоекосистеми – Історія взаємовідносин людського суспільства і природи. Чотири етапи розвитку глобальної соціоекосистеми нашої планети – Класифікація і структура соціоекосистем Функціонування соціоекосистем.

Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.2. Історія взаємовідносин людського суспільства і природи. Чотири етапи розвитку глобальної соціоекосистеми нашої планети

План: – Соціоекологія – наука про структуру і закони функціонування соціоекосистем. Поняття соціоекосистеми – Історія взаємовідносин людського суспільства і природи. Чотири етапи розвитку глобальної соціоекосистеми нашої планети – Класифікація і структура соціоекосистем Функціонування соціоекосистем.

Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.3. Класифікація і структура соціоекосистем

З погляду класифікації виділяють такі види соціоекосистем: 1 .Глобальна соціоекосистема – суспільство – природа всієї планети. 2. Регіональні соціоекосистеми – державні, обласні, районні. 3.Локальні соціоекосистеми – міські, сільські, с/господарські. Соціоекосистеми характеризуються низкою особливостей: А)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.4. Функціонування соціоекосистем. Залежність соціоекосистем від речовинно-енергетичного балансу

З погляду класифікації виділяють такі види соціоекосистем: 1 .Глобальна соціоекосистема – суспільство – природа всієї планети. 2. Регіональні соціоекосистеми – державні, обласні, районні. 3.Локальні соціоекосистеми – міські, сільські, с/господарські. Соціоекосистеми характеризуються низкою особливостей: А)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.5. Соціоекосфера. Вчення Вернадського В. І. про ноосферу

У ході розвитку людства, росту чисельності населення на Земній Кулі, появі технічних споруд, розвитку культурних та соціальних феноменів у межах біосфери з’явилася нова підсистема “людство – природне середовище”. Людство зі своїм виробництвом та культурою

Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.6. Роль соціоекології в розвитку соціологічної культури

Безпосереднім завданням соціоекології є створення науково обгрунтованих принципів раціонального природокористування, які дозволять перебудувати хід діяльності людини і цим гармонізувати відношення суспільство – природа. Реалізація наукових соціально-екологічних розробок буде залежати від переконаності й активності суспільства

Екологія – Васюкова Г. Т. – Лекція 5. Розвиток системи “біосфера-людина”

План: -Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі -Докембрійський період -Палеозойська ера -Мезозойська ера -Кайнозойський етап -Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини -Еволюція біосфери -Цивілізація і біосфера Землі – Сучасна екологічна

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.1. Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі

План: -Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі -Докембрійський період -Палеозойська ера -Мезозойська ера -Кайнозойський етап -Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини -Еволюція біосфери -Цивілізація і біосфера Землі – Сучасна екологічна

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.1.1. Докембрійський період

План: -Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі -Докембрійський період -Палеозойська ера -Мезозойська ера -Кайнозойський етап -Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини -Еволюція біосфери -Цивілізація і біосфера Землі – Сучасна екологічна

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.1.2. Палеозойська ера (570-235 млн. років тому)

План: -Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі -Докембрійський період -Палеозойська ера -Мезозойська ера -Кайнозойський етап -Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини -Еволюція біосфери -Цивілізація і біосфера Землі – Сучасна екологічна

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.1.3. Мезозойська ера

План: -Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі -Докембрійський період -Палеозойська ера -Мезозойська ера -Кайнозойський етап -Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини -Еволюція біосфери -Цивілізація і біосфера Землі – Сучасна екологічна

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.1.4. Кайнозойський етап

План: -Критичні епохи в історії еволюції біосфери Землі -Докембрійський період -Палеозойська ера -Мезозойська ера -Кайнозойський етап -Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини -Еволюція біосфери -Цивілізація і біосфера Землі – Сучасна екологічна

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.2. Походження людини. Вплив змін навколишнього середовища на еволюцію людини

Процес своєї появи на Землі людство ще не виявило до кінця. До цього часу нема відповіді на запитання: людина розумна – випадковий чи закономірний етап у всесвітньому еволюційному процесі самоорганізації матерії. Появі розумної людини

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.3. Еволюція біосфери

Не викликає сумніву, що еволюція біосфери тісно пов’язана з геологічною історією розвитку планети Земля, зміною якості середовища існування життя. Механізми еволюції дуже різноманітні. Один клас механізмів ми можемо назвати класичним – формування певних якостей

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.4. Цивілізація і біосфера Землі

Не викликає сумніву, що еволюція біосфери тісно пов’язана з геологічною історією розвитку планети Земля, зміною якості середовища існування життя. Механізми еволюції дуже різноманітні. Один клас механізмів ми можемо назвати класичним – формування певних якостей

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.5. Сучасна екологічна ситуація. Антропогенна деградація біосфери

Під екологічною ситуацією розуміють стан навколишнього середовища, або окремих його факторів, які мають емоційну, кількісну або якісну оцінку. З позиції людини, розуміння екологічної ситуації, яка потребує покрашення або запобігання, зветься екологічною проблемою. Сучасна екологічна

Екологія – Васюкова Г. Т. – 5.6. Зростання народонаселення Землі і екологічні проблеми

Протягом більшої частини людської історії зростання чисельності народонаселення було майже непомітним. Повільно воно набирало сили протягом XIX ст. і надзвичайно різко зросло після другої світової війни. Це дало привід говорити про ” демографічний вибух”.