Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1.5. Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними підприємствами

Технологічні процеси на підприємствах деревообробної промисловості пов’язані з виділенням в атмосферу шкідливих речовин: пилу, пари розчинників і розріджувачів, формальдегіду, окису вуглецю, оксидів азоту, аміаку, деревних відходів та ін.

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря на деревообробних підприємствах є опоряджувальні, клеїльно-личкувальні, фанерні та сушильні цехи, а також цехи механічного оброблення деревини з виробництва деревостружкових плит (ДСП), деревоволокнистих плит (ДВП), деревошаруватих пластиків (ДШП), клеєної фанери, деревного борошна, котельні, ремонтно-механічні майстерні, автотранспортні засоби тощо (табл. 2.13) [1].

Таблиця 2.13. Основні види речовин, що забруднюють атмосферу

Джерела забруднення

Шкідливі речовини, що забруднюють атмосферу

Деревообробні підприємства

Деревний пил, оксид вуглецю, вуглеводні, скипидар та ін.

Меблеве виробництво

Формальдегід, пара розчинників і розріджувачів, оксид азоту, анілін, азот, уайт-спірит, скипидар, аміак, деревний та лакофарбовий пил

Виробництво ДСП, ДВП, клеєної фанери, ламінованих плит, шаруватих пластиків

Формальдегід, фенол, аміак, окис вуглецю, анілін, ціанистий калій, деревний і лакофарбовий пил, сірководень та ін.

Целюлозно-паперове виробництво

Сірководень, скипидар, метанол, хлор, деревний пил та ін.

Виробництво деревного борошна

Деревний пил, оксид вуглецю та ін.

Паросилове господарство (котельні), ремонтно-механічні цехи, приміщення з ремонту автотранспортних засобів

Оксид вуглецю, оксид азоту, сірчаний ангідрид, зола, сажа, аерозоль свинцю, пари паливно-мастильних матеріалів, абразивний і металевий пил та ін.

Ступінь забруднення повітряного середовища визначається насамперед інтенсивністю виділення виробничого пилу, парів і газів шкідливих речовин, їх концентрацією у виробничих приміщеннях, способом та ефективністю очищення перед викидом в атмосферу. Загальна кількість шкідливих виділень визначається часом роботи обладнання. Результати досліджень підтвердили, що запиленість атмосферного повітря багатьох деревообробних підприємств значно перевищує допустимі концентрації внаслідок недосконалості конструкції технологічного обладнання, циклонів, відсутності пиловловлювачів і фільтрів у системах вентиляції тощо.

Інтенсивність шкідливих виділень зумовлюється також видом матеріалів, що застосовуються у виробництві, характером технології та режимом роботи. Найбільшими забруднювачами атмосфери є виробництво деревостружкових і деревоволокнистих плит, шаруватих пластиків опоряджувальних цехів меблевих виробництв та ін. У пресових відділеннях цехів ДСП застосовують синтетичні смоли з різним вмістом вільного формальдегіду (0,3- 0,4%). У виробництві декоративних плівок на основі паперу вміст формальдегіду в смолі становить 0,3-1,2 %.

При опорядженні деревини в атмосферу виділяються пари стиролу, ацетону, ксилолу, бензолу, бутилацетату, етилацетату тощо. При різних способах нанесення лакофарбових матеріалів кількість виділення летких речовин в атмосферу є різною (табл. 2.14) [1].

Таблиця 2.14. Виділення шкідливих речовин при нанесенні лакофарбових матеріалів

Спосіб нанесення

Аерозолі, % від продуктивності

Пара розчинника, % від загального вмісту розчинника

При нанесенні

При сушінні

Напилення:

– пневматичне

30,0

25,0

75,0

– безповітряне

2,5

23,0

77,0

– гідроелектростатичне

1.0

25,0

75,0

– пневмоелектричне

3,5

20,0

80,0

– електростатичне

0,3

50,0

50,0

– гаряче

20,0

22,0

78,0

Занурення

28,0

72,0

Струменеве обливання

35,0

65,0

Покриття лаком виробів у лаконаливних машинах:

– дерев’яних

80,0

20,0

– металевих

60,0

40,0

Неоднакова кількість і концентрація випаровуваних компонентів спостерігається в різних місцях лінії опорядження (табл. 2.15). Найбільша маса та концентрація компонентів є на рівні верхнього відсмоктування.

Таблиця 2.15. Маса та концентрація випаровуваних компонентів лакофарбових матеріалів на лінії опорядження

Джерела викидів

Маса викидів з поверхні виробу, кг/м2

Концентрація, мг/м2

Стирол

Ксилол

Етилацетат

Стирол

Ксилол

Етилацетат

Лаконаливна машина:

– верхнє відсмоктування

– нижнє відсмоктування

2,04 0,52

2,40 1,92

2,60 1,80

110 20

130

75

120 70

Конвекційна сушарка

0,36- 0,76

1,54- 2,60

1,80- 3,84

15- 30

60- 100

80- 150

Інфрачервона сушарка

0,26

2,60

2,06

10

100

80

Деревообробні виробництва є джерелами забруднення аспіраційними викидами деревного та лакового пилу. Концентрація пилу в ексгаустерних системах деревообробних цехів знаходиться в межах 0,3-1,3 мг/м8.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Промислова екологія – Апостолюк C. O. – 2.1.5. Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними підприємствами