Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.1.5. Електромагнітне забруднення

До важливих чинників забруднення навколишнього середовища відноситься збільшення фону електромагнітного випромінювання від чисельних електротехнічних пристроїв, збільшення звукового фону, а також збільшення радіоактивного фону. Поки що ще недостатньо вивчена фонова дія на процеси, які відбуваються в організмі живих істот. Відмічено, що у сильному електромагнітному полі жива протоплазма розвивається більш інтенсивно. Можливо, що ефект акселерації, який почався з 1920 років, частково пов’язаний із збільшенням електромагнітного поля. Саме в цей час почала широко застосовуватися електротехніка і почалося будівництво потужних радіоантен.

3.1.6.Очищення викидів в атмосферу

Техніка газоочищення має в розпорядженні різноманітні методи й апарати видалення пилу і шкідливих газів. Вибір методу для очищення газоподібних домішок визначається в першу чергу хімічними і фізико-хімічними властивостями цієї домішки. Великий вплив на вибір методу робить характер виробництва: властивості наявних у виробництві речовин, їхня придатність як поглинача для газу, можливість рекуперації (уловлювання і використання продуктів відходів) чи утилізації уловлених продуктів.

Для очищення газів від сірчистого ангідриду, сірководню і метилмеркаптану використовується нейтралізація їх розчином лугу. У результаті одержують сіль і воду.

Для очищення газів від незначних концентрацій домішок (не більше 1 % за обсягом) застосовують прямоточні компактні абсорбційні апарати. Поряд з рідкими, для очищення, а також для сушіння (зневоднювання) газів можуть бути застосовані тверді поглиначі. До них відносяться різні марки активного вугілля, силікагель, алюмогель, цеоліти. Останнім часом для видалення з газового потоку газів з полярними молекулами стали застосовувати іоніти. Процеси очищення газів адсорбентами здійснюють в адсорберах періодичної чи безупинної дії.

Для очищення газового потоку можуть бути використані сухі і мокрі окисні процеси, а також процеси каталітичного перетворення. Для знешкодження газів, які вміщують сірку сульфатно-целюлозного виробництва (газів варильного і випарного цехів і ін.) використовують каталітичне окислювання. Цей процес здійснюється при температурі 500-600 °С на каталізаторі, до складу якого входять оксиди алюмінію, міді, ванадію й інших металів. Сіркоорганічні речовини і сірководень окислюються до менш шкідливого сірчистого ангідриду (ГДК для сірчистого ангідриду 0,5 мг/м3, а для сірководню 0,078 мг/м3).

На київському комбінаті “Хімволокно” діє унікальна комплексна система очищення вентиляційних викидів віскозного виробництва. Це складний комплекс механізмів, компресорних агрегатів, трубопроводів, величезних абсорбційних ємностей. Кожну добу через машинні “легені” проходить 6 млн. м3 відпрацьованого повітря, причому відбувається не тільки очищення, але і регенерація.

Раніше на віскозному виробництві комбінату значна частина сірковуглецю йшла в атмосферу. Система очищення дозволяє не тільки уберегти від забруднення навколишнє середовище, але і заощадити коштовний матеріал.

Для видалення пилу з викидів теплових електростанцій широко застосовують електрофільтри. Це спорудження висотою з 10-15-поверховий будинок. Вони вловлюють пил, що утворюється при спалюванні твердого палива. Фахівці працюють над удосконаленням конструкцій цих апаратів, підвищенням їхньої ефективності і надійності. Останній зразок розрахований на продуктивність більше мільйона кубометрів газу за годину. Пил, що використовується як сировина для виробництва будівельних матеріалів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.1.5. Електромагнітне забруднення