Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.3.6. Хімічна промисловість

Вона також служить джерелом забруднення атмосфери пилом і газами. Викиди кольорової металургії містять токсичні пилоподібні речовини, миш’як, свинець і інші, тому вони особливо небезпечні.

При одержанні металевого алюмінію електролізом з газами, що відходять від електролізних ванн, в атмосферне повітря виділяється значна кількість газоподібних і пилоподібних фтористих сполук. При одержанні 1 т. алюмінію в залежності від типу і потужності електролізера витрачається від 33 до 47 кг. фтору, при цьому близько 65% його потрапляє в атмосферу.

4.3.3. Вугільна промисловість

Джерелом забруднення є відвали порожньої породи, чи так звані териконники. Усередині териконників у наслідок самозаймання тривалий час іде горіння вугілля, яке супроводжується виділенням сірчистого газу, окису вуглецю, продуктів сублімації смолистих речовин. Териконники є джерелом пилу.

4.3.4. Нафтовидобувна, нафтопереробна, нафтохімічна промисловість

Повітряні викиди цих видів промисловості містять велику кількість вуглеводнів, сірководню і інших газів. Викид в атмосферу шкідливих речовин на нафтопереробних заводах відбувається, головним чином, у наслідок недостатньої герметизації устаткування.

Заводи синтетичного каучуку викидають в атмосферу такі шкідливі речовини, як стирол, дивініл, ацетон, ізопрен і ін.

4.3.5. Промисловість будівельних матеріалів

Виробництво цементу і будівельних матеріалів також може бути джерелом забруднення атмосфери різним пилом. Основні технологічні процеси цих виробництв – здрібнювання і термічна обробка шихт, напівфабрикатів та інших продуктів у потоках гарячих газів, що супроводжується викидом пилу в атмосферу.

4.3.6. Хімічна промисловість

До цієї галузі відноситься велика група підприємств. Сполуки їхніх промислових викидів дуже різноманітні. Більшість хімічних сполук є дуже токсичними для організму людини. До основних викидів підприємств хімічної промисловості відносяться окис вуглецю, окиси азоту, сірчистий ангідрид, аміак, пил від неорганічних виробництв, органічні речовини, сірководень і сірковуглець, хлористі сполуки, фтористі сполуки й інші.

4.3.7. Джерела забруднення повітря у сільських районах

У сільських районах основними забруднювачами є тваринницькі і птахівницькі ферми, промислові комплекси по виробництву м’яса, підприємства районного об’єднання “Сільгосптехніка”, енергетичні і теплосилові підприємства. У районі розташування приміщень для худоби і птахів в атмосферу можуть надходити і поширюватися на значні відстані аміак, сірководень і інші гази. До джерел забруднення атмосферного повітря і навколишнього середовища також відносяться склади, у яких відбувається протравлення насіння пестицидами, і поля, на які в тому чи іншому вигляді вносяться пестициди і мінеральні добрива, а також бавовноочисні заводи. При протравленні бавовняного насіння забруднення повітря прослідковується на значну відстань. Застосування пестицидів не повинне супроводжуватися надходженням їх в атмосферу населених пунктів у концентраціях, що перевищують гранично припустимі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.3.6. Хімічна промисловість