Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.3.3. Класифікація грунтових забруднень

Різні грунтові забруднення, більшість з який антропогенного характеру, можна розділити за джерелом надходження цих забруднень у грунт.

1)3 атмосферними опадами.

Багато хімічних сполук, що потрапляють в атмосферу в результаті роботи підприємств, потім розчиняються в крапельках атмосферної вологи і з опадами випадають у грунт. Це, в основному, гази – оксиди сірки, азоту й ін. Більшість з них не просто розчиняються, а утворюють хімічні сполуки з водою, що мають кислотний характер. У такий спосіб і утворюються кислотні дощі.

2) 3 пилом, що осідає у вигляді пилу і аерозолів.

Тверді і рідкі з’єднання при сухій погоді звичайно осідають безпосередньо у вигляді пилу й аерозолів. Такі забруднення можна спостерігати візуально, наприклад, навколо котелень узимку сніг чорніє, покриваючись частками сажі. Автомобілі, особливо в містах і біля доріг, вносять значну лепту в поповнення грунтових забруднень.

3). При безпосередньому поглинанні грунтом газоподібних з’єднань.

У суху погоду гази можуть безпосередньо поглинатися грунтом, особливо вологим.

4). З рослинним опадом.

Різні шкідливі з’єднання, у будь-якому агрегатному стані, поглинаються листям через устячка чи осідають на поверхні. Потім, коли листя опадає, усі ці з’єднання надходять знов-таки у грунт.

3.3.3. Класифікація грунтових забруднень

Забруднення грунту важко класифікувати, у різних джерелах їхній розподіл дається по-різному. Якщо узагальнити і виділити головне, то спостерігається наступна картина по забрудненню грунту.

1) Забруднення сміттям, викидами, відвалами, відстійними породами.

У цю групу входять різні забруднення змішаного характеру, що включають як тверді, так і рідкі речовини, не занадто шкідливі для організму людини, але шкідливі для грунту. Вони засмічують поверхню, що утруднює ріст рослин на цій площі.

2) Забруднення важкими металами.

Даний вид забруднень вже становить значну небезпеку для людини й інших живих організмів, тому що важкі метали нерідко мають високу токсичність і здатність до акумуляції в організмі. Найбільш розповсюджене автомобільне паливо – бензин – містить дуже отруйне з’єднання – тетраетилсвинець, що містить важкий метал свинець, який потім потрапляє в грунт. З інших важких металів, з’єднання яких забруднюють грунт, можна назвати Cd (кадмій), Сu (мідь), Сг (хром), Ni (нікель), Co (кобальт), Hg (ртуть), As (миш’як), Мr (марганець).

3) Забруднення пестицидами.

Ці хімічні речовини в даний час широко використовуються як засоби боротьби зі шкідниками культурних рослин і тому можуть знаходитися в грунті в значних кількостях. По своїй небезпеці для тварин і людини вони наближаються до попередньої групи. Саме з цієї причини був заборонений для використання препарат ДДТ (діхлор – дифеніл – трихлор метил метан), що є не тільки високотоксичним з’єднанням, але, також, він володіє значною хімічною стійкістю і не розкладається протягом десятків (!) років. Сліди ДДТ були виявлені дослідниками навіть в Антарктиді! Пестициди згубно діють на грунтову мікрофлору: бактерії, актиноміцети, гриби, водорості.

4) Забруднення мікотоксинами.

Дані забруднення не є антропогенними, тому що вони виділяються деякими грибами, однак, по своїй шкідливості для організму вони стоять в одному ряді з перерахованими забрудненнями грунту.

5) Забруднення радіоактивними речовинами.

Радіоактивні з’єднання стоять трохи окремо по своїй небезпеці, насамперед тому, що за своїми хімічними властивостями вони практично не відрізняються від аналогічних не радіоактивних елементів і легко проникають в усі живі організми, вбудовуючись в харчові ланцюжки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 3.3.3. Класифікація грунтових забруднень