Екологія – Джигирей B. C. – 3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Для визначення категорії небезпечності підприємств використовують дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу за формою статистичної звітності 2тп-повітря. При цьому в цій формі необхідно розшифрувати графи “вуглеводні” та “інші” і не потрібно наводити інформацію про сумарні викиди шкідливих речовин в атмосферу від групи підприємств.

Категорію небезпечності підприємств (КНП) розраховують за виразом:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Де М j – маса викиду j-ї речовини, т/рік;

ГДК с. д – середньодобова гранично допустима концентрація і-ї речовини, мг/м3:

N – кількість шкідливих речовин, які викидаються підприємством і забруднюють атмосферу;

А j – безрозмірна константа, яка дозволяє порівняти ступінь шкідливості іj-ї речовини зі шкідливістю сірчистого газу (визначається за табл. 3.30).

Таблиця 3.30. Безрозмірна константа у відповідності з класом небезпечності речовин

КонстантаКлас небезпечності речовин
1234
1,71,31,00,9

Для розрахунку КНП за відсутності середньодобових значень ГДК використовують значення максимально разових ГДК, ОБРВ або зменшені в десять разів значення ГДК робочої зони забруднюючих речовин.

Значення КНП щодо речовин, для котрих відсутня інформація про ГДК або ОБРВ, прирівнюють до маси викидів даних речовин. За величиною КНП підприємства поділяються на 4 категорії небезпечності. Граничні умови для виділення підприємства за категоріями небезпечності наведено в табл. 3.31.

Таблиця 3.31. Категорії небезпечності підприємств і граничні значення КНП

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

У залежності від тієї чи іншої категорії небезпечності підприємства здійснюється облік викидів забруднюючих речовин в атмосферу і запроваджується періодичність контролю за викидами підприємств, а також призначається санітарно-захисна зона від джерел забруднень до житлових районів (СЗЗ).

Як приклад, розглянемо викиди, що забруднюють атмосферне повітря електродного заводу та визначимо категорію цього підприємства (табл. 3.32).

Таблиця 3.32. Викиди за інгредієнтами і класом небезпечності речовин, які виділяються

Назва речовин, які виділяютьсяГДК£ЛІ мг/м*Клас небезпечностіВикид, т/рік
Зважені речовини (пил)0,1534663,293
Окис вуглецю3,048992,420
Сірчистий ангідрид0,053727,285
Двоокис азоту0,042150,000
Бенз(а)пірен0,00000110,665
Смолисті0,02 (0,2 = ГДК роб зони)2911,579

Розрахуємо КНП цього підприємства:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Отримане значення КНП перевищує 108, що є свідченням того, що цей завод є джерелом забруднення довкілля і відноситься до 1 категорії за забрудненням атмосфери. Оцінити ступінь забруднення атмосфери речовинами, що виділяються, можна на підставі чисельного результату, отриманого від піднесення до степені відповідного члена, що входить у рівняння. Розташуємо речовини, що виділяються підприємством, за ступенем забруднення атмосфери (СЗА) (табл. 3.33).

Таблиця 3.33. Розподіл шкідливих речовин за ступенем забруднення атмосфери

Бенз(а)пірен7 900 000 000
Смолисті1 138 660
Двоокис азоту44 283
Пил31 089
Сірчистий ангідрид14 546
Окис вмлепю1346
3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Переважна більшість підприємств має парк автомобілів різних типів” у зв’язку з чим виникає необхідність розрахунку річного викиду шкідливих речовин автомобільним транспортом та включення цих даних у планові форми з метою здійснення державного обліку цих викидів та розробки заходів щодо їхнього зниження на всіх рівнях планування, контролю та обліку.

В основу методики розрахунку викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом покладено середній питомий викид автомобілів окремих груп (вантажні, автобуси, легкові). При цьому викид шкідливих речовин коректується в залежності від технічного стану автомобілів, їхнього середнього віку, а також від впливу природних кліматичних умов.

Для автомобілів парку підприємства маса викидів за розрахунковий період £ часу у-ї речовини (М]) при наявності в групі автомобілів з різними типами двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) – бензиновими, дизельними, газовими тощо – визначається за формулою

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Де і – кількість груп автомобілів;

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом– питома вага викиду у-ї шкідливої речовини автомобілем, j-ї групи з двигуном к-то типу на розрахунковий період (включаючи пробіговий викид з врахуванням партерних викидів і випаровувань пального), г/кг;

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом– пробіг автомобілів і-ї групи з двигуном R-го типу на розрахунковий період, млн км;

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом– добуток коефіцієнтів впливу п факторів на викид у-ї шкідливої речовини автомобілями і-ї групи з двигуном Л-го типу.

Коефіцієнт впливу визначається за табл. 3.34.

Наведений в табл. 3.34 склад шкідливих речовин не відбиває повною мірою кількісного складу шкідливих домішок у відпрацьованих газах автомобілів з ДВЗ дизельного типу (табл. 3.35).

Таблиця 3.34. Коефіцієнт впливу для різних груп автомобілів

Групи автомобілівКосеШІІСНТ ВПЛИВУ ВИКИДІВ
Окису вуглецюВуглеводнівОкисів азоту
СВПРТССВПРТССВПРТС.
Вантажні іі вантажні спеціальні

З бензиновими ДВЗ

1,331,691.201,861.00.8
Вантажні і вантажні спеціальні

З дизельними ДВЗ

1,331,801,202,01.01.0
Автобуси з бензиновими ДВЗ1.321,691,201,861.00.8
Автобуси з дизельними ДВЗ1,271,801.172.01.01.0
Легкові службові її спеціальні1,281,631.171.831.0035
Легкові індивідуального

Користування

1.281.621.171,781.00.9

Примітка: СВП – середній вік парку, РТС – рівень технічного стану.

Таблиця 3.35. Кількісний склад шкідливих домішок, мг/мя у відпрацьованих газах

КомпонентДвотактні дизеліЧотиритактні аиклі
Холостий хід100% навантаженняХолостий хід100% навантаження
Двоокис вуглецю1,702,201.202,10
Монооксид вуглецю1100,001100,00700,001300,00
Акролеїн24,0031.202.900.86
Оксиди азоту650,00900.0090.0087.00
Двоокис сірки1600,001700,001800.001800.00
Сажа0,180,090.120.07
Пари палива3,0025.003.0025,00

Примітка: для діокенду вуглецю якісний склад наведено у відсотках.

Частку шкідливих домішок, що проникають у повітряне середовище через нещільність двигуна та його газоповітряний тракт, встановлюють за допомогою замірів у реальних умовах або розрахунковим методом.

Однак не для всіх типів двигунів існують аналітичні залежності для визначення концентрацій шкідливих речовин, тому реальні концентрації шкідливих домішок визначаються замірами в реальних умовах або розрахунковим методом. Зокрема, кількість шкідливих домішок, які виділяються при роботі швидкохідних негазощільних дизелів потужністю до 735,5 кВт, визначається за залежністю

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Де Р – кількість газу, мг/год;

N е – ефективна потужність дизеля за мінімальної кількості обертів, кВт;

К ц, К к – вміст окремих складових (газів) у відпрацьованих газах циліндра і картера, мг/л (табл. 3.36).

Таблиця 3.36. Вміст окремих складових, мг/л у відпрацьованих газах і в картері

Шкідливі домішкиВідпрацьований газКартер
Монооксид вуглецю0,801,3
Акролеїн0,900,04
Вуглеводні0,710,03*
Оксиди азотл0,61

* Приведена сумарна концентрація.

3.7.4.1. Розрахунок аерозольного Виносу електроліту з акумуляторів

Свинцево-кислотні акумулятори належать до найбільш поширених хімічних джерел струму, широко застосовуються в різних галузях техніки, в тому числі в електрокарах, котрі є одним з основних міжцехових транспортних засобів.

При експлуатації кислотних акумуляторних батарей виділяються водень, кисень, двоокис сірки, сурм’янистий та миш’яковистий водень, вуглекислий газ, а також аерозоль сірчаної кислоти (акумуляторні гази) у вигляді туману. Водень та кисень виділяються внаслідок електролізу води.

Сурм’янистий водень (стибін) отримується при взаємодії атомарного водню з сурмою, котру додають для надання міцності пластинам. Частина сурм’янистого водню розчиняється в електроліті, в активній масі та в сепараторах, а більша частина разом з воднем надходить у повітря. Виділення сурм’янистого водню помітно збільшується зі збільшенням газовиділень з акумулятора.

Миш’яковистий водень (арсин) утворюється в невеликих кількостях внаслідок протікання реакцій між миш’яком та сірчаною кислотою. Миш’як у вигляді незначних домішок міститься у свинці та в сірчаній кислоті. Арсин – з’єднання

Нестійке, що легко розкладається на миш’як та водень. Вуглекислий газ виділяється з акумуляторів в незначній кількості при використанні в них сепараторів з дерева.

Кількість водню (л/г), що виділяється при заряджанні кислотних акумуляторів, розраховується за виразом

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Де І 1, І 2,…, І n – величина зарядного струму (вказується в паспорті акумулятора), А;

N – кількість акумуляторів в батареї, яка заряджається.

Знаючи V п можна встановити, скільки потрапило у повітря сірчаної кислоти з врахуванням того, що з 1 л водню виділяється 0,3 мг/Н 2 SO 4 -804 – для герметичних акумуляторів з дихальним отвором; 0,9 мг/л – для відкритих акумуляторів із захисним склом; 3,0 мг/л – для відкритих акумуляторів без захисного скла.

У випадку заряджання лужних акумуляторів

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Де n r – коефіцієнт, що враховує величину зарядного струму, дорівнює 0,85 при заряджанні акумулятора постійним струмом та 0,25 – при заряджанні струмом, що спадає за величиною.

Кількість лугу, що виділяється, визначається за залежністю

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом

Де V r Vn – кількість газів та водню (відповідно), що виділяються з акумулятора, л/год.

Особливістю лужних акумуляторів є активна взаємодія водного розчину з вуглекислим газом, повітря з утворенням карбонатів. Наявність їх викликає підвищення внутрішнього опору акумуляторів. Зростання карбонатів у 2,5-3 рази порівняно з нормою знижує ємність акумуляторів на 35- 40 %.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Екологія – Джигирей B. C. – 3.7.4. Розрахунок викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом