Екологія – Джигирей B. C. – 3.7.5.7. Багатоствольна труба

Величина ГДВ для холодної газоповітряної суміші за умов, однакових з розглянутими вище, визначається за формулою

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Залежність значень коефіцієнта А від розташування джерела на території країни така ж, як і у випадку нагрітих викидів.

Безрозмірний коефіцієнт п визначається за виразами (3.69)-(3.71) в залежності від значення параметра V, м/с, що розраховується за рівнянням

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Примітка. Якщо різниця температур Т (*С) близька до нуля або при розрахунках за виразом (3.50) параметр / преревищує 100 м/с”2/С”1, то для таких викидів ГДВ розраховуються так само, як і для холодних викидів, оскільки початкове перегрівання T не справляє суттєвого впливу на початкове піднімання факела та розсіювання викидів в атмосфері.

3.7.6.3. Джерела з прямокутним устям

Величина ГДВ для викидів з джерела з прямокутним устям визначається за залежностями (3.65-3.73), але Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба При цьому ефективний діаметр устя джерела £> визначається за формулою

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Ефективний об’єм газоповітряної суміші L, що викидається в атмосферу, в цьому випадку визначається за формулою

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Примітка. Для джерела з квадратним устям Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна трубаЕфективний діаметр 0, дорівнює довжині сторони квадрата.

3.7.6.4. Викиди з одиночного аераційного ліхтаря

Значення ГДВ для випадку викидів з одиночного аераційного ліхтаря визначається за формулою

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Де ГДВ0 – значення ГДВ, розраховане за рівнянням (3.65) або (3.74) при Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба. Значення D в для випадку аераційного ліхтаря визначається за залежністю

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Де L – довжина аераційного ліхтаря, м;

Ω – середня швидкість виходу газоповітряної суміші з аераційного ліхтаря, м/с. Значення V визначається за формулою

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Безрозмірний коефіцієнт S, визначається за рівнянням

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

3.7.6.5. Одиночне джерело, з котрого викидається суміш шкідливих речовин постійного складу з сумарною шкідливою дією

Для одиночного джерела, з котрого викидається суміш постійного складу шкідливих речовин з сумарною шкідливою дією, за залежностями (3.65), (3.74) та (3.78) спочатку визначається допоміжна величина – сумарний ГДВ = ГДВе, що відповідає одній з речовин. Для цього у вказаних виразах потрібно використати ГДК цієї шкідливої речовини та сумарний фон С, що відповідає цій шкідливій речовині. Після цього з врахуванням складу викидів визначаються ГДВ окремих шкідливих речовин.

3.7.6.6. Група N одиночних джерел різної висоти, розташованих поряд

Визначення сумарного ГДВ для груп N одинарних джерел різної висоти, розташованих поряд, також визначається

За рівняннями (3.65) або (3.74), якщо Ух = У/И (у – загальний об’єм газоповітряної суміші, що викидається з усіх джерел, м3/с). Загалом розрахунок ГДВ для близько розташованих одне від одного джерел (однакових точкових) не відрізняється від розрахунку ГДВ для одинарних джерел.

3.7.5.7. Багатоствольна труба

Для багатоствольної труби величина ГДВ зі всіх стволів розраховується таким чином:

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Де Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба– приземна концентрація шкідливих речовин, мг/м3, що визначається за рівнянням п. 3.7.6 при значеннях параметрів викиду для одного ствола та викиді речовини М= 1;

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба – приземна максимальна концентрація шкідливих речовин, мг/м3, що також визначається за залежностями п. 3.7.6 при викиді шкідливих речовин М= 1 та діаметрі устя джерела /), що відповідає його ефективному діаметру котрий визначається за виразом

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Об’єм газоповітряної суміші V, м3/с при цьому відповідає її ефективному об’єму, що розраховується за залежністю (3.80).

Безрозмірний коефіцієнт а* визначається залежністю

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

Де I – середня відстань між центрами устів стволів, м;

D – діаметр устя окремого ствола, м;

Тф – безрозмірний коефіцієнт, що визначається за рівнянням

Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба

В залежності від значень Екологія  Джигирей B. C.  3.7.5.7. Багатоствольна труба, котрі визначаються з виразів (3.68), (3.72) або (3.75), (3.91-3.93) або (3.108) за параметрами викиду одного ствола.

Примітка. При l, що більше або менше d2H, ГДВ для багато-ствольної труби повинні визначатися за параметрами викидів, характерними для кожного ствола.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Екологія – Джигирей B. C. – 3.7.5.7. Багатоствольна труба