Екологія – Джигирей B. C

Екологія – Джигирей B. C. – ВСТУП

Термін екологія в наш час став широко відомим і загальновживаним. На початку століття його знали лише вчені-біологи, а в 60-х роках XX століття, коли розвинулася глобальна екологічна криза як криза у відносинах людини з

Екологія – Джигирей B. C. – 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЇ

1.1. Визначення та основні поняття екології Термін екологія вперше вжив у 1866 році німецький вчений Е. Геккель. Він походить від грецьких слів oikos, що означає дім, помешкання, місце перебування та logos – наука. Так

Екологія – Джигирей B. C. – 1.1. Визначення та основні поняття екології

1.1. Визначення та основні поняття екології Термін екологія вперше вжив у 1866 році німецький вчений Е. Геккель. Він походить від грецьких слів oikos, що означає дім, помешкання, місце перебування та logos – наука. Так

Екологія – Джигирей B. C. – 1.2. Завдання екології

Предметом дослідження екології є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних та створених людиною систем. Жива природа, що оточує нас, – це не безладне, випадкове поєднання живих істот. Вона є

Екологія – Джигирей B. C. – 1.3. Людське суспільство та середовище його існування

Предметом дослідження екології є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних та створених людиною систем. Жива природа, що оточує нас, – це не безладне, випадкове поєднання живих істот. Вона є

Екологія – Джигирей B. C. – 1.3.1. Поняття про середовище існування

Предметом дослідження екології є детальне вивчення за допомогою кількісних методів основ структури та функціонування природних та створених людиною систем. Жива природа, що оточує нас, – це не безладне, випадкове поєднання живих істот. Вона є

Екологія – Джигирей B. C. – 1.3.2. Уявлення давніх українців про природу

Язичництво наших предків було релігією гармонії людини та природи, людини й Всесвіту. У ті давні часи людина не відокремлювала себе від обожнюваної, а отже, недоторканної природи, не вважала себе її “царем”, проте була переконана

Екологія – Джигирей B. C. – 1.3.3. Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища

Близько 5 млрд років тому сформувалася літосфера (вік найдавніших знайдених порід – 4,5 млрд років). Первинний океан (гідросфера) виник, можливо, близько 4 млрд років тому, оскільки найдавніші осадові породи, утворення яких можливе в той

Екологія – Джигирей B. C. – 1.4. Структура природного середовища

Середовище, яке оточує людину, формувалось мільйони років. Воно складається із штучного середовища, створеного людьми в процесі розвитку (господарсько-побутової, промислової, транспортної, енергетичної та інших інфраструктур); природного середовища, яке утворилось в процесі еволюційного формування Землі й

Екологія – Джигирей B. C. – 1.4.1. Географічна оболонка

Середовище, яке оточує людину, формувалось мільйони років. Воно складається із штучного середовища, створеного людьми в процесі розвитку (господарсько-побутової, промислової, транспортної, енергетичної та інших інфраструктур); природного середовища, яке утворилось в процесі еволюційного формування Землі й

Екологія – Джигирей B. C. – 1.4.2. Атмосфера

Середовище, яке оточує людину, формувалось мільйони років. Воно складається із штучного середовища, створеного людьми в процесі розвитку (господарсько-побутової, промислової, транспортної, енергетичної та інших інфраструктур); природного середовища, яке утворилось в процесі еволюційного формування Землі й

Екологія – Джигирей B. C. – 1.4.3. Літосфера

Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає всю земну кору з частиною верхньої мантії й складається з осадових, магматичних і метаморфічних порід. Найбільше людина впливає на земну кору – тонку верхню оболонку Землі,

Екологія – Джигирей B. C. – 1.4.4. Гідросфера

Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає всю земну кору з частиною верхньої мантії й складається з осадових, магматичних і метаморфічних порід. Найбільше людина впливає на земну кору – тонку верхню оболонку Землі,

Екологія – Джигирей B. C. – 1.4.5. Природні ресурси

Літосфера – зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає всю земну кору з частиною верхньої мантії й складається з осадових, магматичних і метаморфічних порід. Найбільше людина впливає на земну кору – тонку верхню оболонку Землі,

Екологія – Джигирей B. C. – 1.5. Поняття про біосферу

1.5.1. Коло життя 3,5 млрд років тому в первісному океані Землі під впливом ультрафіолетового та проникаючого випромінювань, а також електричних грозових розрядів почалося утворення перших органічних з’єднань – “органічного бульйону”, за виразом академіка А.

Екологія – Джигирей B. C. – 1.5.1. Коло життя

1.5.1. Коло життя 3,5 млрд років тому в первісному океані Землі під впливом ультрафіолетового та проникаючого випромінювань, а також електричних грозових розрядів почалося утворення перших органічних з’єднань – “органічного бульйону”, за виразом академіка А.

Екологія – Джигирей B. C. – 1.5.2. Роль В. І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери

Наш геніальний співвітчизник – перший президент Академії наук України Володимир Іванович Вернадський був у числі перших, хто сприймав Землю як єдиний живий організм, в якому зовсім різні, на перший погляд, процеси у трьох зовнішніх

Екологія – Джигирей B. C. – 1.5.3. Загальні властивості біосфери

Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Велике значення мають організми також для

Екологія – Джигирей B. C. – 1.5.4. Кругообіг речовин у біосфері

Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Велике значення мають організми також для

Екологія – Джигирей B. C. – 1.5.5. Трансформація енергії у біосфері

Все живе в біосфері утворює живу речовину. Живі організми відіграють дуже важливу роль у геологічних процесах, які формують Землю. Хімічний склад сучасних атмосфери та гідросфери зумовлений життєдіяльністю організмів. Велике значення мають організми також для

Екологія – Джигирей B. C. – 1.6. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

1.6.1. Рівні організації органічного світу Повітря і вода, рослинність і грунти, звірі й птахи та інші живі організми утворюють взаємозв’язану і взаємозумовлену світову біосферу, яка підтримує все живе і яка, незважаючи на могутню життєздатність,

Екологія – Джигирей B. C. – 1.6.1. Рівні організації органічного світу

1.6.1. Рівні організації органічного світу Повітря і вода, рослинність і грунти, звірі й птахи та інші живі організми утворюють взаємозв’язану і взаємозумовлену світову біосферу, яка підтримує все живе і яка, незважаючи на могутню життєздатність,

Екологія – Джигирей B. C. – 1.6.2. Поняття про екосистеми

1.6.1. Рівні організації органічного світу Повітря і вода, рослинність і грунти, звірі й птахи та інші живі організми утворюють взаємозв’язану і взаємозумовлену світову біосферу, яка підтримує все живе і яка, незважаючи на могутню життєздатність,

Екологія – Джигирей B. C. – 1.6.3. Ланцюги живлення та піраміди мас, чисел і енергії

У природі не існує такого виду, який не був би пов’язаний з іншим. Живлячись за рахунок інших істот, організми дістають енергію. Внаслідок цього у природі виникають ланцюги живлення. Ряди взаємопов’язаних видів, в яких кожний

Екологія – Джигирей B. C. – 1.6.4. Класифікація екосистем

У природі не існує такого виду, який не був би пов’язаний з іншим. Живлячись за рахунок інших істот, організми дістають енергію. Внаслідок цього у природі виникають ланцюги живлення. Ряди взаємопов’язаних видів, в яких кожний

Екологія – Джигирей B. C. – 1.6.5. Основні екосистеми світу

Загальна площа поверхні Землі складає 510 млн кв. км, з них 70 %, тобто 361 млн кв. км, – Світовий океан, суходіл – 150 млн кв. км, в тому числі: гори – 30 %

Екологія – Джигирей B. C. – 1.7. Екологія популяцій

Першою надорганізмовою біологічною системою є популяція. Термін популяція запозичений з демографії В. Іоган-сеном у 1905 році для позначення групи особин одного виду, а інколи навіть однорідної сукупності особин різних видів. Таким чином, терміном популяція

Екологія – Джигирей B. C. – 1.7.1. Ознаки популяцій

Першою надорганізмовою біологічною системою є популяція. Термін популяція запозичений з демографії В. Іоган-сеном у 1905 році для позначення групи особин одного виду, а інколи навіть однорідної сукупності особин різних видів. Таким чином, терміном популяція

Екологія – Джигирей B. C. – 1.7.2. Етологічна структура популяцій

Характерною особливістю популяцій є система взаємовідносин між її членами. Закономірності поведінки організмів вивчає наука етологія. Залежно від способу життя виду форми спільного існування особин у популяції надзвичайно різноманітні. Розрізняють одинокий спосіб життя, при якому

Екологія – Джигирей B. C. – 1.7.3. Популяційні аспекти розвитку людства

Характерною особливістю популяцій є система взаємовідносин між її членами. Закономірності поведінки організмів вивчає наука етологія. Залежно від способу життя виду форми спільного існування особин у популяції надзвичайно різноманітні. Розрізняють одинокий спосіб життя, при якому

Екологія – Джигирей B. C. – 1.8. Екологічні фактори та їхній вплив на життєдіяльність організмів

1.8.1. Поняття про екологічні фактори Як уже зазначалось, безперервність життя на Землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати і підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості за спадковістю

Екологія – Джигирей B. C. – 1.8.1. Поняття про екологічні фактори

1.8.1. Поняття про екологічні фактори Як уже зазначалось, безперервність життя на Землі забезпечується унікальною здатністю живих істот створювати і підтримувати внутрішнє середовище, здійснювати обмін речовин з навколишнім середовищем і передавати ці властивості за спадковістю

Екологія – Джигирей B. C. – 1.8.2. Класифікація екологічних факторів

Екологічні фактори можуть бути об’єднані за природою їхнього походження або залежно від їхньої динаміки та дії на організм. За характером походження розрізняють: – абіотичні фактори, котрі зумовлюються дією неживої природи і поділяються на кліматичні

Екологія – Джигирей B. C. – 1.9. Основні екологічні закони

Завданням екології є пошук законів функціонування та розвитку цієї галузі об’єктивної реальності. Історично першим для екології є закон, що встановлює залежність живих систем від факторів, котрі обмежують їхній розвиток (так званих лімітуючих факторів). Закон

Екологія – Джигирей B. C. – 2. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ людини НА ДОВКІЛЛЯ

Господарська діяльність людини зумовила пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що

Екологія – Джигирей B. C. – 2.1. Демографічні проблеми і можливості біосфери

Господарська діяльність людини зумовила пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що

Екологія – Джигирей B. C. – 2.1.1. Демографічні проблеми України

Господарська діяльність людини зумовила пошкодження і вичерпування природних ресурсів, що призводить до деформації сформованих протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що

Екологія – Джигирей B. C. – 2.1.2. Урбанізація та її негативні наслідки

У наш час особливо зросло забруднення навколишнього середовища у великих містах, зокрема у великих індустріальних центрах. Відбувається нестримна концентрація людей в містах, з’являються і зростають багатомільйонні міста-мегаполіси, збільшується їхня кількість, розміри та проблеми. Очікується,

Екологія – Джигирей B. C. – 2.2. Основні джерела антропогенного забруднення довкілля

З появою людини на планеті Земля велику роль у глобальній екосистемі стали відігравати взаємовідносини суспільства і природи. Особливо швидко посилюється вплив суспільства на природу у зв’язку з розвитком машинного виробництва. Завдяки цьому масштаби впливу

Екологія – Джигирей B. C. – 2.2.1. Радіоактивне забруднення

Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини особливо небезпечний. За результатами експериментів на тваринах та вивчення наслідків опромінення людей під час атомних вибухів у Хіросімі та Нагасакі, а пізніше в Чорнобилі, було доведено, що гостра

Екологія – Джигирей B. C. – 2.2.2. Шумове забруднення

Шум – одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища. Під шумом розуміють усі неприємні та небажані звуки чи їхню сукупність, які заважають нормально працювати, сприймати інформаційні звукові сигнали, відпочивати. Він виникає внаслідок стиснення

Екологія – Джигирей B. C. – 2.2.3. Електромагнітне забруднення

Інтенсивний розвиток електроніки та радіотехніки викликав забруднення природного середовища електромагнітними випромінюваннями (полями). Головними їхніми джерелами є радіо-, телевізійні і радіолокаційні станції, високовольтні лінії електропередач, електротранспорт. Поблизу кожного обласного центру, багатьох районних центрів, великих міст

Екологія – Джигирей B. C. – 2.2.4. Основні методи визначення забруднень

Інтенсивний розвиток електроніки та радіотехніки викликав забруднення природного середовища електромагнітними випромінюваннями (полями). Головними їхніми джерелами є радіо-, телевізійні і радіолокаційні станції, високовольтні лінії електропередач, електротранспорт. Поблизу кожного обласного центру, багатьох районних центрів, великих міст

Екологія – Джигирей B. C. – 2.3. Соціоекологічні проблеми літосфери

2.3.1. Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище З розвитком науки та техніки невпинно зростає антропогенний вплив на геологічне середовище. До початку XVIII ст. людина використовувала 26 елементів мінеральної сировини, на початку XX ст.

Екологія – Джигирей B. C. – 2.3.1. Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище

2.3.1. Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище З розвитком науки та техніки невпинно зростає антропогенний вплив на геологічне середовище. До початку XVIII ст. людина використовувала 26 елементів мінеральної сировини, на початку XX ст.

Екологія – Джигирей B. C. – 2.3.2. Грунт – важливий компонент біосфери

2.3.1. Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище З розвитком науки та техніки невпинно зростає антропогенний вплив на геологічне середовище. До початку XVIII ст. людина використовувала 26 елементів мінеральної сировини, на початку XX ст.

Екологія – Джигирей B. C. – 2.3.3. Вплив господарської діяльності на грунт

Шкідливий антропогенний вплив, а також розгул стихій, природних та посилених людиною, завдають грунтам величезної, інколи непоправної шкоди. Це, насамперед, водна і вітрова ерозія, погіршення грунтової структури, механічне руйнування та ущільнення грунту, постійне збіднення на

Екологія – Джигирей B. C. – 2.3.4. Сучасний стан грунтів України та шляхи його поліпшення

Найбільше природне багатство України – чорноземи. Вони складають майже 50 % світового запасу чорноземів. Розорані землі в Україні становлять близько 85 % від площі степів і лісостепів. Посівні площі займають 33,5 млн га. Вже

Екологія – Джигирей B. C. – 2.4. Вплив діяльності людини на гідросферу

2.4.1. Світові проблеми прісної води Вода є однією з найбільш необхідних і найпоширеніших речовин. Вона необхідна для життя, оскільки бере участь у кожному процесі, що відбувається в рослинах та в живих організмах. Вона є

Екологія – Джигирей B. C. – 2.4.1. Світові проблеми прісної води

2.4.1. Світові проблеми прісної води Вода є однією з найбільш необхідних і найпоширеніших речовин. Вона необхідна для життя, оскільки бере участь у кожному процесі, що відбувається в рослинах та в живих організмах. Вона є