Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – Передмова

Від часу лібералізації зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні питанням організації та управління зовнішньоекономічними операціями приділяється підвищена увага як на теоретичному, так і практичному рівнях. Досить динамічно розвивається законодавче підгрунтя цієї сфери економічної діяльності, що

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – Розділ1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

1.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних економічних зв’язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 1.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності

1.1. Поняття та сутність зовнішньоекономічної діяльності Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, мають на меті поступову інтеграцію українських підприємств до системи міжнародних економічних зв’язків, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 1.2. Види зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до Закону України “Про ЗЕД” (ст. 4) в нашій країні суб’єктами ЗЕД здійснюються такі види діяльності (додаток Д): O експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили; O надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 1.3. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності

Відповідно до Закону України “Про ЗЕД” (ст. 4) в нашій країні суб’єктами ЗЕД здійснюються такі види діяльності (додаток Д): O експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили; O надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 1.4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Принципи ЗЕД можна згрупувати таким чином: загальні, специфічні і національні. Загальні принципи зовнішньоекономічної діяльності – це невелика кількість загальновизнаних правил, що стали своєрідними загальновідомими істинами (аксіомами), яких дотримуються всі учасники міжнародних ділових операцій. І

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 1.5. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України

У наш час Україна послідовно розвиває зовнішні економічні зв’язки з країнами всіх континентів. Як незалежна держава, зберігши висококваліфіковані кадри, здатні до наукомісткої праці, володіючи значними земельними та сировинними ресурсами, маючи сприятливий клімат, вигідне географічне

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – Розділ2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Меркантилізм (mercantilism) Меркантилізм – теорія і політика торгового капіталу періоду первісного нагромадження (європейські держави XVI – XVIII ст.). Згідно з підходами меркантилізму економічний добробут визначається кількістю придбаних дорогоцінних металів. Основний зміст меркантилізму полягає

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.1. Меркантилізм (mercantilism)

2.1. Меркантилізм (mercantilism) Меркантилізм – теорія і політика торгового капіталу періоду первісного нагромадження (європейські держави XVI – XVIII ст.). Згідно з підходами меркантилізму економічний добробут визначається кількістю придбаних дорогоцінних металів. Основний зміст меркантилізму полягає

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.2. Теорія абсолютних переваг (absolute advantage theory)

2.1. Меркантилізм (mercantilism) Меркантилізм – теорія і політика торгового капіталу періоду первісного нагромадження (європейські держави XVI – XVIII ст.). Згідно з підходами меркантилізму економічний добробут визначається кількістю придбаних дорогоцінних металів. Основний зміст меркантилізму полягає

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.3. Теорія порівняльних переваг (comparative advantage theory)

Порівняльні переваги – це здатність виробляти товар із більш низькими витратами порівняно з виробництвом товарів у інших галузях країни (із більш низькими витратами заміщення). Першість стосовно виникнення ідеї порівняльних переваг належить Р. Торренсу (R.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.4. Закони Дж. С. Мілла (J. S. Mill)

Порівняльні переваги – це здатність виробляти товар із більш низькими витратами порівняно з виробництвом товарів у інших галузях країни (із більш низькими витратами заміщення). Першість стосовно виникнення ідеї порівняльних переваг належить Р. Торренсу (R.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.5. Теорія Хекшера-Оліна (Heckscher – Ohlin theory)

Теорія Хекшера – Оліна – це вчення, згідно з яким країна обирає спрямування експортного виробництва, заснованого на використанні насиченого ресурсу, а спрямуванням для імпорту є виробництво, яке передбачає використання рідкісного ресурсу. Е. Хекшер (Е.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.6. Теорема вирівнювання цін факторів виробництва (the factor price equalization theorem)

Теорія Хекшера – Оліна – це вчення, згідно з яким країна обирає спрямування експортного виробництва, заснованого на використанні насиченого ресурсу, а спрямуванням для імпорту є виробництво, яке передбачає використання рідкісного ресурсу. Е. Хекшер (Е.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.7. Теорема Столпера-Семюелсона (Stolper – Samuelson theorem)

Теорема Столпера – Семюелсона показує як розподіляються доходи від зовнішньої торгівлі між власниками факторів виробництва. Послідовний вплив взаємопов’язаних економічних ефектів є таким: зростання світових цін на експортний товар зумовлює збільшення його пропозиції на зовнішньому

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.8. Парадокс Леонтьєва (Leontief paradox)

Теорема Столпера – Семюелсона показує як розподіляються доходи від зовнішньої торгівлі між власниками факторів виробництва. Послідовний вплив взаємопов’язаних економічних ефектів є таким: зростання світових цін на експортний товар зумовлює збільшення його пропозиції на зовнішньому

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.9. Модель альтернативних витрат Г. Хаберлера (G Habrler)

На відміну від підходів Д. Рікардо, який брав за вихідну умову побудови моделі кількість товарів, що виробляється, і розглядав розбіжність у затратах робочого часу на їх виробництво, Г. Хаберлер (G Habrler) запропонував інтерпретувати цей

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.10. Теорія технологічного розриву (theory of technological gap)

На відміну від підходів Д. Рікардо, який брав за вихідну умову побудови моделі кількість товарів, що виробляється, і розглядав розбіжність у затратах робочого часу на їх виробництво, Г. Хаберлер (G Habrler) запропонував інтерпретувати цей

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.11. Теорія життєвого циклу товару (product cycle theory)

На відміну від підходів Д. Рікардо, який брав за вихідну умову побудови моделі кількість товарів, що виробляється, і розглядав розбіжність у затратах робочого часу на їх виробництво, Г. Хаберлер (G Habrler) запропонував інтерпретувати цей

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.12. Теорія конкурентних переваг М. Портера (Porter’s competitive advantage theory)

M. Портер (M. Porter) поєднав макроекономічний аналіз конкурентних переваг країни з дослідженням відмінностей розвитку фірм, що застосовують зовнішньоекономічні стратегії. За М. Портером, наявність в країні природних ресурсів не може стати конкурентною перевагою нації. Навпаки,

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.13. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі (intra-industry trade theory)

M. Портер (M. Porter) поєднав макроекономічний аналіз конкурентних переваг країни з дослідженням відмінностей розвитку фірм, що застосовують зовнішньоекономічні стратегії. За М. Портером, наявність в країні природних ресурсів не може стати конкурентною перевагою нації. Навпаки,

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.14. Сучасна теорія ефекту масштабу

За напрямом дослідження проявів ефекту масштабу в умовах сучасного стану ринкових структур найбільший внесок зробили М. Кемп (M. Kemp) і П. Кругман (P. Krugman). Вони довели, що незважаючи на той факт, що певні країни

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.15. Теорія перехресного попиту С. Ліндера (overlapping demand theory)

За напрямом дослідження проявів ефекту масштабу в умовах сучасного стану ринкових структур найбільший внесок зробили М. Кемп (M. Kemp) і П. Кругман (P. Krugman). Вони довели, що незважаючи на той факт, що певні країни

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.16. Теорема Рибчинського (Rybczynski theorem)

Наукова ідея Т. Рибчинського, представлена як обгрунтована ним теорема на основі аналізу зовнішньоторговельної моделі загальної рівноваги. Зміст теореми Рибчинського полягає у тому, що збільшення одного фактора виробництва (наприклад, капіталу) повинно зумовити абсолютне розширення виробництва

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 2.17. Теорія митного союзу (theory of Customs Union)

Наукова ідея Т. Рибчинського, представлена як обгрунтована ним теорема на основі аналізу зовнішньоторговельної моделі загальної рівноваги. Зміст теореми Рибчинського полягає у тому, що збільшення одного фактора виробництва (наприклад, капіталу) повинно зумовити абсолютне розширення виробництва

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – Розділ3.ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Місце державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі регулювання світогосподарських зв’язків Регулювання світогосподарських зв’язків являє собою рівневу систему цілеспрямованої дії суб’єктів регулювання на основі певних принципів з використанням деяких інструментів регулювання та інституційно-правових структур

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 3.1. Місце державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі регулювання світогосподарських зв’язків

3.1. Місце державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі регулювання світогосподарських зв’язків Регулювання світогосподарських зв’язків являє собою рівневу систему цілеспрямованої дії суб’єктів регулювання на основі певних принципів з використанням деяких інструментів регулювання та інституційно-правових структур

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 3.2. Структура державного регулювання ЗЕД

Кожна держава самостійно формує систему і структуру регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яка повинна забезпечувати: захист економічних інтересів країни і законних інтересів усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; створення однакових можливостей для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у розвитку всіх

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 3.3. Методи державного регулювання ЗЕД. Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД

Під Методами державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності слід розуміти способи впливу держави в особі законодавчих і виконавчих органів на сферу зовнішньоекономічної діяльності з метою створення або забезпечення умов діяльності суб’єктів ЗЕД відповідно до національної економічної

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – Розділ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ: ВИДИ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4.1. Сутність, особливості та види зовнішньоекономічних контрактів Узагальнене поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) дано в ч. 6 ст. 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” [1], а саме: зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена угода двох

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 4.1. Сутність, особливості та види зовнішньоекономічних контрактів

4.1. Сутність, особливості та види зовнішньоекономічних контрактів Узагальнене поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) дано в ч. 6 ст. 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” [1], а саме: зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена угода двох

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 4.2. Техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічного контракту

У міжнародній комерційній практиці використовують різні способи підписання експортно-імпортних угод. Найбільш поширеним є укладання контракту між сторонами, що є безпосередніми контрагентами. Суб’єкти, що є сторонами зовнішньоторгового договору (контракту) купівлі-продажу, повинні мати повноваження на підписання

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 4.3. Типова структура міжнародного контракту

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від 5 жовтня 1995 р. № 75 передбачає, що у контракті повинні міститися такі обов’язкові умови [3]: 1. Назва, номер договору (контракту), дата і місце його укладення. 2.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 4.4. Основні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів

Визначаючи загальні ознаки зовнішньоекономічних контрактів, необхідно звертати увагу на специфіку джерел правового регулювання таких договорів. До основних джерел належать: 1) міжнародні договори; 2) національне законодавство; 3) звичаї. У практиці міжнародної торгівлі використовуються такі джерела

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – Розділ 5.ЦІНОУТВОРЕННЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ЦІНОВІ, ВАЛЮТНІ, ФІНАНСОВІ УМОВИ КОНТРАКТУ

5.1. Ціни і ринкова політика підприємства на світовому ринку. Поняття світової ціни Ціни, що функціонують на світовому ринку, потрібно розглядати як цілісну систему, яка покликана обслуговувати всі аспекти товарно-грошових відносин. Ціна є вирішальним фактором

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 5.1. Ціни і ринкова політика підприємства на світовому ринку. Поняття світової ціни

5.1. Ціни і ринкова політика підприємства на світовому ринку. Поняття світової ціни Ціни, що функціонують на світовому ринку, потрібно розглядати як цілісну систему, яка покликана обслуговувати всі аспекти товарно-грошових відносин. Ціна є вирішальним фактором

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 5.2. Особливості ціноутворення при укладанні зовнішніх контрактів

Формування ціни при здійсненні зовнішньоекономічних операцій має певні особливості виходячи з того, що виконання таких операцій має специфіку та індивідуальність. Процес ціноутворення при укладанні зовнішньоторговельних контрактів обумовлюється перш за все тим, що, ціни, які

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 5.3. Цінові та валютні умови контракту

Найбільша кількість угод оформляється контрактами купівлі-продажу як на внутрішньому ринку, так і на міжнародних ринках збуту. Відповідно до структури таких контрактів основні цінові та валютні умови визначаються так: одиниця виміру ціни, базис ціни, спосіб

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 5.4. Фінансові умови контракту

До фінансових умов контракту належать способи платежу; форми розрахунків і засоби розрахунків. Способи платежу визначаються залежно від механізму оплати товару стосовно моменту його фактичної поставки. У зовнішньоторговельних операціях існують три способи платежу: готівкою, авансовий

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 5.5. Особливості міжнародних розрахунків

Міжнародні розрахунки є системою організації і регулювання платежів за грошовими вимогами та зобов’язаннями, які виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності між державами, фірмами, підприємствами і громадянами на території різних країн. Міжнародні розрахунки охоплюють зовнішню торгівлю

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – Розділ 6. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ

6.1. Історія виникнення та сучасна роль зовнішньоторговельних операцій Історично першими видами зовнішньоекономічних операцій стали експорт та імпорт. Проте у сучасних умовах поширення набули також інші форми міжнародного бізнесу: зустрічна торгівля, лізинг, інжиніринг, франчайзинг та

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 6.1. Історія виникнення та сучасна роль зовнішньоторговельних операцій

6.1. Історія виникнення та сучасна роль зовнішньоторговельних операцій Історично першими видами зовнішньоекономічних операцій стали експорт та імпорт. Проте у сучасних умовах поширення набули також інші форми міжнародного бізнесу: зустрічна торгівля, лізинг, інжиніринг, франчайзинг та

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 6.2. Експорт та імпорт товарів і послуг

6.1. Історія виникнення та сучасна роль зовнішньоторговельних операцій Історично першими видами зовнішньоекономічних операцій стали експорт та імпорт. Проте у сучасних умовах поширення набули також інші форми міжнародного бізнесу: зустрічна торгівля, лізинг, інжиніринг, франчайзинг та

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 6.3. Прямі та непрямі експортно-імпортні операції

Здійснення міжнародних торговельних операцій може проходити як самостійно, так і через посередників (прямі та непрямі експортно-імпортні операції). Кожен з методів є характерним для окремих країн та окремих категорій товарів і послуг. 1 Toyota –

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 6.4. Організація експортної діяльності фірми

Здійснення міжнародних торговельних операцій може проходити як самостійно, так і через посередників (прямі та непрямі експортно-імпортні операції). Кожен з методів є характерним для окремих країн та окремих категорій товарів і послуг. 1 Toyota –

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 6.5. Експортна стратегія фірми

Успіх запланованих зовнішньоекономічних операцій фірми залежить не тільки від урахування всіх особливостей ведення бізнесу в міжнародному масштабі, а й від чітко сформульованих і дотриманих довгострокових цілей, іншими словами – від обраної стратегії здійснення експортної

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 6.6. Використання посередників у зовнішній торгівлі

Торговельне посередництво включає широкий набір послуг: з перепродажу товарів, пошук зарубіжних партнерів, допомога у веденні переговорів та укладанні зовнішньоторговельних угод, послуги з кредитування торговельних операцій та їх страхування, організація рекламних кампаній, технічного та інформаційного

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 6.7. Види зовнішньоекономічних операцій

Крім звичайного експорту та імпорту товарів і послуг у світовій практиці широко застосовуються також інші види зовнішньоекономічних операцій, пов’язаних із торгівлею. До них належать товарообмінні операції, ліцензування, франчайзинг, управлінські контракти, міжнародний лізинг та ін.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – Розділ 7. ІНВЕСТИЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

7.1. Сутність іноземних інвестицій та основні їх типи Однією із форм міжнародної підприємницької діяльності є іноземні інвестиції – передача капіталу резидентами однієї країни для подальшого його використання в економіці іншої країни. Такі інвестиції поділяються

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – Шкурупій О. В. – 7.1. Сутність іноземних інвестицій та основні їх типи

7.1. Сутність іноземних інвестицій та основні їх типи Однією із форм міжнародної підприємницької діяльності є іноземні інвестиції – передача капіталу резидентами однієї країни для подальшого його використання в економіці іншої країни. Такі інвестиції поділяються