Загальна психологія – Максименко С. Д

Загальна психологія – Максименко С. Д. – ПЕРЕДМОВА

При створенні підручника автори додержувалися принципу простоти: про найскладніше в психології писати так, щоб навчальні знання забезпечували зв’язок із досягненнями сучасної психологічної науки про людину. Автори прагнули створити курс, простий за викладом матеріалу і

Загальна психологія – Максименко С. Д. – ЧАСТИНА ПЕРША. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

При створенні підручника автори додержувалися принципу простоти: про найскладніше в психології писати так, щоб навчальні знання забезпечували зв’язок із досягненнями сучасної психологічної науки про людину. Автори прагнули створити курс, простий за викладом матеріалу і

Загальна психологія – Максименко С. Д. – 1. Предмет психології

При створенні підручника автори додержувалися принципу простоти: про найскладніше в психології писати так, щоб навчальні знання забезпечували зв’язок із досягненнями сучасної психологічної науки про людину. Автори прагнули створити курс, простий за викладом матеріалу і

Загальна психологія – Максименко С. Д. – Душа – доцільна основа людини

Зупинимося на етимології слова “психологія”. Слово “психологія” походить від двох грецьких слів: “психе” – душа і “логос” – закони природи, а психологія означає “закони життя душі”. Психе – душа (поняття давньогрецької філософії. Воно мало

Загальна психологія – Максименко С. Д. – Логос – закони природи

Логос – поняття, вперше вжите Гераклітом для позначення універсальних закономірностей, яким підпорядковується все існуюче. Логос – це те, “згідно з чим усе відбувається”, те, з чим усе безперервно пов’язане – світовий закон, “спільне”, якому

Загальна психологія – Максименко С. Д. – Механізми психіки людини

Логос – поняття, вперше вжите Гераклітом для позначення універсальних закономірностей, яким підпорядковується все існуюче. Логос – це те, “згідно з чим усе відбувається”, те, з чим усе безперервно пов’язане – світовий закон, “спільне”, якому

Загальна психологія – Максименко С. Д. – Відображення – проектування – опредметнення

Логос – поняття, вперше вжите Гераклітом для позначення універсальних закономірностей, яким підпорядковується все існуюче. Логос – це те, “згідно з чим усе відбувається”, те, з чим усе безперервно пов’язане – світовий закон, “спільне”, якому

Загальна психологія – Максименко С. Д. – Психіка і свідомість

У процесі еволюції живих істот психіка як відображення об’єктивної дійсності розвивалася залежно від умов життя того чи іншого виду живих істот, набувала дедалі складніших форм. Найвищий рівень її розвитку – людська свідомість. Психологія пояснює

Загальна психологія – Максименко С. Д. – Єдність і розбіжності психічних процесів, властивостей і станів

Психічні процеси – різні форми єдиного, цілісного відображення людиною довкілля і себе в ньому. Психічні процеси іноді називають психічними функціями. З давніх часів психічні процеси поділяють на такі сфери (класи): пізнавальні, емоційні та вольові.

Загальна психологія – Максименко С. Д. – Зв’язок психології з іншими науками

Зв’язок психології з іншими науками обопільний: в одних випадках психологія використовує досягнення інших наук для розв’язання своїх проблем, в інших – різні науки використовують психологічні знання для пояснення або розв’язання своїх питань. Від того,