Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – ВСТУП

Світовий досвід свідчить, що існування ринкової економіки в країні ще не є достатньою умовою для її сталого розвитку. Потрібні професійні та реальні дії органів державного й місцевого управління, спрямовані на ефективне розв’язання проблемних ситуацій

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ Курс “Ситуаційний менеджмент” складається з двох змістовних модулів. Модуль І. Теоретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у тенденціях макро – і мікророзвитку ТЕМА 1. ОСНОВНІ РИСИ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ЗМІСТ КУРСУ “СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – Модуль І. Теоретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у тенденціях макро – і мікророзвитку

ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ Курс “Ситуаційний менеджмент” складається з двох змістовних модулів. Модуль І. Теоретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у тенденціях макро – і мікророзвитку ТЕМА 1. ОСНОВНІ РИСИ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ЗМІСТ КУРСУ “СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – Модуль 2. Ключові фактори ситуаційного менеджменту

ТЕМА. 6 СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА В СИТУАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Еволюція організації і принципів управління. Сутність стратегії і тактики, їх особлива роль у період переходу до ринкової економіки. Основні підходи до розробки і втілення стратегії розвитку

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – Тематичний план дисципліни

Таблиця 1. Тематичний план дисципліни “Ситуаційний менеджмент” зі спеціальності 6.050201 “Менеджмент організацій” Назва розділів і тем Кількість годин Аудиторні Позааудиторні Разом Лекції Семінари Самостійні Індивідуальні МОДУЛЬ 1. Теретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

Таблиця 1. Тематичний план дисципліни “Ситуаційний менеджмент” зі спеціальності 6.050201 “Менеджмент організацій” Назва розділів і тем Кількість годин Аудиторні Позааудиторні Разом Лекції Семінари Самостійні Індивідуальні МОДУЛЬ 1. Теретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – Модуль 1 . Теоретико-методичні засади і ситуаційного менеджменту. ситуаційний менеджмент у тенденціях макро-і мікророзвитку

Таблиця 1. Тематичний план дисципліни “Ситуаційний менеджмент” зі спеціальності 6.050201 “Менеджмент організацій” Назва розділів і тем Кількість годин Аудиторні Позааудиторні Разом Лекції Семінари Самостійні Індивідуальні МОДУЛЬ 1. Теретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – ТЕМА 1. Основні риси, проблематика та зміст курсу “ситуаційний менеджмент”

Таблиця 1. Тематичний план дисципліни “Ситуаційний менеджмент” зі спеціальності 6.050201 “Менеджмент організацій” Назва розділів і тем Кількість годин Аудиторні Позааудиторні Разом Лекції Семінари Самостійні Індивідуальні МОДУЛЬ 1. Теретико-методичні засади ситуаційного менеджменту. Ситуаційний менеджмент у

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – 1. Актуальність курсу “ситуаційний менеджмент” в період трансформації ринкової економіки

Організаційно-технічна перебудова національного господарства, що відбувається в даний час, поставила вітчизняні підприємства в складне становище. Структурні зрушення в економіці, нестабільність зовнішнього середовища, розрив сталих виробничих зв’язків, зміна форм власності і реструктуризація підприємств – вимагають

Ситуаційний менеджмент – Бондар О. В. – 2.Предмет, об’єкт, мета, завдання дисципліни та взаємозв’язок з іншими

Вітчизняні вчені В. О. Василенко, В. І. Шостка, О. М. Клейменков зазначають, що об’єктом ситуаційного менеджменту є одночасно всі елементи діяльності підприємства: засоби виробництва, робоча сила, праці й управління, фінанси, інвестиції, зовнішнє і внутрішнє