Регіональна економіка – Манів З. О. – Управління біологічних та земельних ресурсів

Дане управління працює над:

Розробкою системи державного моніторингу навколишнього природного середовища для збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та підготовки рекомендацій для прийняття управлінських рішень;

Організацією та введенням системи державного моніторингу навколишнього природного середовища національного та регіонального рівня;

Забезпеченням втілення у життя державної політики щодо створення і уведення системи державного моніторингу навколишнього природного середовища України та ін.

Управління нормативно-технічної політики та енергозбереження. Головним напрямом діяльності цього управління є:

– розробка і впровадження нормативних документів з питань енергозбереження при проведенні екологічної експертизи проектів економічного розвитку;

– визначення політики та стратегії діяльності природоохоронних органів у сфері енергозбереження;

– формування структури системи нормативних документів галузей народного господарства;

Організація та координація робіт з розроблення стандартів у галузі охорони навколишнього середовища;

Формування метрологічної системи Міністерства та організація і підтримка зв’язків з органами державної метрологічної служби;

Розробка і формування загальних принципів щодо затвердження і впровадження екологічних нормативів по відповідних напрямках розвитку галузей народного господарства;

Управління атмосферного повітря

Головним завданнями діяльності цього управління є:

Формування і організаційне забезпечення проведення на території України науково обгрунтованої політики в галузі охорони атмосферного повітря;

Організація розробки проектів законів України, постанов і розпоряджень Уряду, положень, методик, інструкцій, пов’язаних із впровадженням механізму управління та регулювання повітряохоронної діяльності;

Координація діяльності органів Мінекобезпеки, підприємств, установ і організацій з питань охорони атмосферного повітря;

Організація розробки і впровадження екологічних нормативів, стандартів, норм і правил у галузі охорони атмосферного повітря;

Підготовка пропозицій щодо встановлення лімітів викидів забруднюючих речовину навколишнє природне середовище на території АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Управління водних ресурсів та надр

Дане управління здійснює свою діяльність за такими напрямками:

Формування і організаційне забезпечення проведе ніш на території України науково обгрунтованої діяльності в галузі регулювання водоохоронної діяльності та раціонального використання надр;

Організація розробки проектів законів України, постанов і розпоряджень Уряду, положень, методик, інструкцій та іншої нормативної документації, пов’язаної з впровадженням і вдосконаленням механізму регулювання водоохоронної діяльності та раціонального використання надр;

Координація діяльності органів Мінекобезпеки, підприємств, установ та організацій з питань охорони та раціонального використання водних ресурсів і надр тощо.

Управління біологічних та земельних ресурсів

Воно проводить державну екологічну, науково-технічну та економічну політику, спрямовану на збереження, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Управління здійснює нормативно-правове регулювання щодо використання природних ресурсів, встановлення критеріїв і норм забезпечення екологічної безпеки. Це управління формує та організаційно забезпечує науково обгрунтовану екологічну політику з питань охорони, відтворення і раціонального використання земельних ресурсів, тваринного і рослинного світу, розробляє заходи та координує роботи, спрямовані на збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, особливо цінних продуктивних земель та земель, зайнятих природними об’єктами тощо.

До структурних підрозділів Мінекобезпеки включають Управління бюджету та інвестицій, інформаційне управління, управління кадрів та адміністративно-господарське управління.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – Управління біологічних та земельних ресурсів