Психологія особистості – Столяренко О. Б

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – ПЕРЕДМОВА

Проблема особистості – одна з найважливіших проблем, яка хвилювала людей як у глибоку давнину, так і в наш час. Людина, будучи частиною природи, вершиною розвитку органічного світу, водночас виступає в унікальній і неповторній формі

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – ТЕОРЕТИК КУРС

МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ Тема 1.1 Особистість як об’єкт психологічних досліджень План 1. Основні напрями вивчення особистості 2. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність 3. Основні етапи історії

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ

МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ Тема 1.1 Особистість як об’єкт психологічних досліджень План 1. Основні напрями вивчення особистості 2. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність 3. Основні етапи історії

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 1.1 Особистість як об’єкт психологічних досліджень

МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ Тема 1.1 Особистість як об’єкт психологічних досліджень План 1. Основні напрями вивчення особистості 2. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність 3. Основні етапи історії

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Основні напрями вивчення особистості

МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ Тема 1.1 Особистість як об’єкт психологічних досліджень План 1. Основні напрями вивчення особистості 2. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність 3. Основні етапи історії

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 2. Базові категорії психології особистості: індивід, особистість, індивідуальність

Поняття особистості належить до найбільш суперечливих і складних для визначення у сучасній психології. Єдиного, загальновизнаного визначення особистості немає до сьогодні. На питання, що таке особистість, психологи відповідають по-різному, і в різноманітті їх відповідей виявляється

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 3. Основні етапи історії досліджень особистості

У СССР систематизовані спроби аналізу розвитку теоретичних уявлень про психологію особистості розпочинали Л. І. Анциферова, К. Обухівський, В. С. Мерлін, А. В. Брушлинський, Л. І. Божович, К. В. Шорохова, М. Я. Ярошевський та інші

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 1.2 Концепції особистості фрейдизму і неофрейдизму

План 1. Теорія особистості 3. Фрейда 2. Аналітична психологія К. Юнга 3. Індивідуальна психологія А. Адлера 4. Соціокультурна психологія Карен Хорні 5. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма 6. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. ЕрІксона 1.

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Психоаналіз 3. Фрейда

План 1. Теорія особистості 3. Фрейда 2. Аналітична психологія К. Юнга 3. Індивідуальна психологія А. Адлера 4. Соціокультурна психологія Карен Хорні 5. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма 6. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. ЕрІксона 1.

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 2. Аналітична психологія К. Юнга

Один із учнів 3. Фрейда, Карл Юнг (1875-1961), – швейцарський психолог, засновник аналітичної психології – відмежувався від свого великого вчителя у поглядах на пансексуалізм як головну рушійну силу поведінки людини. До основних понять вчення

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 3. Індивідуальна психологія А. Адлера

Відомим учнем 3. Фрейда, який виступив проти біологізаторських тенденцій свого вчителя, був А. Адлер (1870- 1937). Він заснував так звану індивідуальну психологію. На відміну від глибинної психології 3. Фрейда, в теорії А. Адлера немає

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 4. Соціокультурна психологія Карен Хорні

На відміну від К. Юнга і А. Адлера, які підкреслювали, що не погоджуються з З. Фрейдом з принципових питань, пов’язаних перш за все зі структурою особистості і механізмами її розвитку, К. Хорні (1885 –

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 5. Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона

Теоретичні формулювання Е. Еріксона (1902-1994) стосуються винятково розвитку Его, Хоча він і стверджував, що його ідеї не більш, ніж подальший систематичний розвиток концепції Фрейда про психосексуальний розвиток у світлі нових відкриттів у соціальних і

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 6. Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма

Найбільш “соціалізованим” ученням неофрейдизму визнається теорія відчуження Еріка Фромма (1900-1980), який стверджував, що проблема відчуження, яку висунув К. Маркс у суспільно-економічному аспекті, слід поширити й на психічну діяльність людини. В умовах науково-технічного поступу людина

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 1.3 Диспозиційний напрям у психології особистості

План 1. Загальна характеристика диспозиційного напряму у теорії особистості 2. Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта 3. Теорія типів особистості Ганса Айзенка 4. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела 1. Загальна характеристика диспозиційного напряму у

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Загальна характеристика диспозиційного напряму у психології особистості

План 1. Загальна характеристика диспозиційного напряму у теорії особистості 2. Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта 3. Теорія типів особистості Ганса Айзенка 4. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела 1. Загальна характеристика диспозиційного напряму у

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 2. Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта

План 1. Загальна характеристика диспозиційного напряму у теорії особистості 2. Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта 3. Теорія типів особистості Ганса Айзенка 4. Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела 1. Загальна характеристика диспозиційного напряму у

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 3. Теорія типів особистості Ганса Айзенка

Англійський учений Ганс Айзенк (1916-1997) увійшов до історії психології як творець Чотирирівневої ієрархічної моделі людської особистості. Як і Кеттелл, Айзенк користувався для своєї теорії математичним апаратом Факторного аналізу, Однак його підхід відрізнявся від підходу

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 4. Структурна теорія рис особистості Рашонда Кеттела

Англійський учений Ганс Айзенк (1916-1997) увійшов до історії психології як творець Чотирирівневої ієрархічної моделі людської особистості. Як і Кеттелл, Айзенк користувався для своєї теорії математичним апаратом Факторного аналізу, Однак його підхід відрізнявся від підходу

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 1.4 Когнітивний підхід до особистості

План 1. Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості 2. Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже) 3. Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі 4. Теорія поля Курта Левіна 1. Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості

План 1. Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості 2. Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже) 3. Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі 4. Теорія поля Курта Левіна 1. Загальна характеристика когнітивного підходу до особистості

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 2. Розвиток мислення в онтогенезі (теорія Жана Піаже)

Швейцарський психолог Жан Піаже (1896-1980) вивчав закономірності розвитку мислення у дитини і прийшов до висновку, що когнітивний розвиток є результатом послідовних стадій розвитку особистості. Розвиток інтелекту дитини відбувається у постійних пошуках рівноваги між тим,

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 3. Теорія особистісних конструктів Джорджа Келлі

Джордж Келлі (1905-1965) – один із засновників когнітивного напрямку у психології особистості вважає, що кожна людина – дослідник, який контролює, розуміє і передбачає свою поведінку, який робить висновок, базуючись на минулому досвіді і передбачає

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 4. Теорія поля Курта Левіна

Курт Левін (1890-1947) – засновник психологічної теорії поля, яка становить собою метод аналізу життєвого простору як окремої людини, так і групи людей. Для опису психологічної реальності, побудови структури особистості і моделювання її поведінки у

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 1.5 Гуманістичний напрям у психології особистості

План 1. Загальна характеристика гуманістичного напряму 2. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу 3. Феноменологічна теорія Карла Роджерса 4. Особистість у логотерапії Віктора Франка 5. Екзистенцій на психологія Ролл о Мея 1. Загальна характеристика гуманістичного напряму

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Загальна характеристика гуманістичного напряму

План 1. Загальна характеристика гуманістичного напряму 2. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу 3. Феноменологічна теорія Карла Роджерса 4. Особистість у логотерапії Віктора Франка 5. Екзистенцій на психологія Ролл о Мея 1. Загальна характеристика гуманістичного напряму

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 2. Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу

Американський психолог А. Маслоу (1907-1970) – один із основоположників гуманістичної теорії, головною характеристикою особистості вважав потяг до самоактуалізації, самовираження, до творчості та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба нести людям добро. Він стверджував,

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 3. Феноменологічна теорія Карпа Роджерса

На відміну від більшості інших концепцій, у яких затверджується цінність майбутнього (Адлер) або вплив минулого (Юнг, Фрейд), американський психолог К. Роджерс (1902-1987) підкреслював значення сьогодення і говорив про те, що люди повинні навчитися усвідомлювати

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 4. Особистість у логотерапії Віктора Франкла

Австрійський психолог і психіатр В. Франкл (1906-1998) вважав, що рушійною силою людської поведінки і розвитку особистості є пошук Логосу, сенсу життя, що має здійснюватися конкретною людиною за її власною потребою. Екзистенційна теорія Франкла складається

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 5. Екзистенційна психологія Ролло Мея

Австрійський психолог і психіатр В. Франкл (1906-1998) вважав, що рушійною силою людської поведінки і розвитку особистості є пошук Логосу, сенсу життя, що має здійснюватися конкретною людиною за її власною потребою. Екзистенційна теорія Франкла складається

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 1.6 Теорії особистості психологів США і Європи

План 1. Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури 2. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера 3. Психологія свідомості Вільяма Джемма 4. Особистість в “описовій психології” Вільгельма Дільтея та Едуар да Шпрангера 5. Теорії особистості у французькій

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Соціально-когнітивна теорія особистості А. Бандури

План 1. Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури 2. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера 3. Психологія свідомості Вільяма Джемма 4. Особистість в “описовій психології” Вільгельма Дільтея та Едуар да Шпрангера 5. Теорії особистості у французькій

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 2. Теорія соціального научіння Дж. Роттера

Теорія Джуліана Роттера (1916-1995) базується на припущенні, що когнітивні чинники сприяють формуванню реакції людини на вплив навколишнього середовища. Роттер відкидає концепцію класичного біхевіоризму, відповідно якої поведінку формують безпосередні підкріплення з навколишнього середовища, і вважає,

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 3. Психологія свідомості В. Джемса

В. Джеме (1842-1910) – видатний американський психолог, який один із перших почав розробляти проблему особистості на науковій основі. Під впливом його теорії формувалися подальші концепції особистості, різні напрями психології, що досліджували “образ самого себе”,

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 4. Особистість в “описовім психології” В. Дільтея й Е. Шпрангера

На противагу “безособистісній психології”, що розвивалась у рамках гештальтпсихології, асоціативної психології, біхевіоризму, на початку XX ст. виникла так звана “описова психологія”. Її засновником став В. Дільтей (1833-1911), а яскравим продовжувачем – Е. Шпрангер (1882-1963).

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 5. Теорії особистості у французькій соціологічній школі

На противагу “безособистісній психології”, що розвивалась у рамках гештальтпсихології, асоціативної психології, біхевіоризму, на початку XX ст. виникла так звана “описова психологія”. Її засновником став В. Дільтей (1833-1911), а яскравим продовжувачем – Е. Шпрангер (1882-1963).

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 6. Транзактний аналіз Еріка Берна

На противагу “безособистісній психології”, що розвивалась у рамках гештальтпсихології, асоціативної психології, біхевіоризму, на початку XX ст. виникла так звана “описова психологія”. Її засновником став В. Дільтей (1833-1911), а яскравим продовжувачем – Е. Шпрангер (1882-1963).

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 1.7 Особистість у радянській психології

План 1. Погляди вітчизняних учених на психологічну структуру особистості 2. Ленінградська школа 3. Московська школа 4. Київська школа 1. Погляди вітчизняних учених неї психологічну структуру особистості У вітчизняній психології робилися неодноразові спроби розробки теоретичних

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Погляди вітчизняних учених неї психологічну структуру особистості

План 1. Погляди вітчизняних учених на психологічну структуру особистості 2. Ленінградська школа 3. Московська школа 4. Київська школа 1. Погляди вітчизняних учених неї психологічну структуру особистості У вітчизняній психології робилися неодноразові спроби розробки теоретичних

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Ленінградська школа

Концепція “людинознавства” Б. Г. Ананьєва В. Г. Ананьєв (1907-1972) виступав за цілісний підхід до проблем психіки, що дозволило йому переглянути дослідження дитячого розвитку, включивши їх в загальну картину цілісного життєвого циклу людини. Багато закономірностей

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 3. Московська школа

Культурно-історична теорія Л. С. Виготського Л. С. Виготський (1896-1934) відомий як творець культурно історичної теорії розвитку психіки людини. Заслуга Виготського в тому, що він першим запровадив історичний принцип у психологію. Історичне вивчення зовсім не

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 4. Київська школа

Концепція особистості Г. С. Костюка Видатний український психолог Г. С. Костюк (1899-1982) зробив значний внесок у психологічну теорію особистості. За його концепцією, індивід стає суспільною істотою, особистістю тоді, як у нього формуються свідомість і

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – МОДУЛЬ II. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

Тема 2.1 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ План 1. Загальна характеристика властивостей людини як Індивіда 2. Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості 3. Вікові індивідні властивості та особистість 4. Статевий диморфізм і статева

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 2.1 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Тема 2.1 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ План 1. Загальна характеристика властивостей людини як Індивіда 2. Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості 3. Вікові індивідні властивості та особистість 4. Статевий диморфізм і статева

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 1. Загальна характеристика властивостей людини як індивіда

Тема 2.1 ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ План 1. Загальна характеристика властивостей людини як Індивіда 2. Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості 3. Вікові індивідні властивості та особистість 4. Статевий диморфізм і статева

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 2. Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвитку особистості

Позиція Карла Юнга. Юнгвважав, що Кожний індивід з’являється на світ з “певним особистісним ескізом”, який потенційно наявний від самого народження, навколишнє середовище лише виявляє закладене в особистості, а не визначає його. Юнг висловив ідею

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 3. Вікові індивідні властивості та особистість

Вікові властивості – це всі властивості індивіда, що характеризують його розвиток у ході онтогенезу. Весь цикл життя людини поділяється на окремі своєрідні періоди. Поділ онтогенезу на періоди називають періодизацією розвитку. Періодизація розвитку людини як

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 4. Статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості

Статевий диморфізм – Це фізичні Відмінності між обома статями, зумовлені біологічно. Біологічне значення статевого диморфізму пов’язане зі збереженням людини як біологічного виду. У 60-ті роки XX століття В. А. Геодакяном була сформульована теорія статевого

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – 5. Основні підходи до дослідження темпераменту

Темперамент вважають найбільш стійкою характеристикою особистості, яка майже не змінюється впродовж життя, виявляється в усіх сферах життєдіяльності і характеризує індивіда з боку динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто, за показниками темпу, швидкості, ритму, інтенсивності,

Психологія особистості – Столяренко О. Б. – Тема 2.2 Соціально-психологічна характеристика особистості

План 1. Соціально зумовлені характеристики особистості 2. Поняття про характер. Типологія характерів 3. Акцентуації характеру 4. Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки 5. Теорії мотивації 1. Соціально зумовлені характеристики особистості При