Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – ВСТУП

В нинішній ситуації швидкоплинних змін суспільного ладу, складної економіко-політичної ситуації в країні, дуже важливо активно включатися в психолого-педагогічний процес за для соціально-психологічного розвитку дітей з обмеженими можливостями, сприяючи всебічному та гармонійному розвитку їх особистості.

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДИНИ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями Проблема інвалідності пройшла значний історичний шлях від тотального фізичного знищення з періоду античності до інтеграції осіб із обмеженими можливостями у сучасне суспільство. Розвиток філософських

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 1.1. Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями

1.1. Наукові підходи до проблеми психології людини з обмеженими можливостями Проблема інвалідності пройшла значний історичний шлях від тотального фізичного знищення з періоду античності до інтеграції осіб із обмеженими можливостями у сучасне суспільство. Розвиток філософських

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 1.2. Предмет і завдання спеціальної психології

Психологія людини з обмеженими можливостями розглядається в межах окремої галузі психологічної науки, що вивчає закономірності психічного розвитку й особливості психічної діяльності дітей і дорослих із психічними й фізичними недоліками – спеціальної психології. Спеціальна психологія

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 1.3. Методи дослідження психологічних особливостей людини з різними психофізичними порушеннями у спеціальній психології

Психологія людини з обмеженими можливостями розглядається в межах окремої галузі психологічної науки, що вивчає закономірності психічного розвитку й особливості психічної діяльності дітей і дорослих із психічними й фізичними недоліками – спеціальної психології. Спеціальна психологія

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 1. Метод спостереження

Психолог спостерігає за учнем у процесі виконання ним різних видів діяльності: ігрової, навчальної, трудової та інших. На підставі даних спостереження ведеться щоденник, у який вносяться наступні відомості: дата, спостережувані факти, корекційна робота та її

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 2. Метод опитування

Психолог спостерігає за учнем у процесі виконання ним різних видів діяльності: ігрової, навчальної, трудової та інших. На підставі даних спостереження ведеться щоденник, у який вносяться наступні відомості: дата, спостережувані факти, корекційна робота та її

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 3. Катамнестичний метод

Катамнез – сукупність відомостей про хворого, що збирають протягом тривалого часу. При складанні катамнезу звертається увага на аналіз клінічної картини історії хвороби, на ступінь дефекту, його якісну своєрідність, на динаміку розвитку дитини в процесі

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 4. Метод експеримент

Катамнез – сукупність відомостей про хворого, що збирають протягом тривалого часу. При складанні катамнезу звертається увага на аналіз клінічної картини історії хвороби, на ступінь дефекту, його якісну своєрідність, на динаміку розвитку дитини в процесі

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 5. Метод тестування

При обстеження широко використовуються проективні тести, що дозволяють підійти до розуміння агресивності, страхів, негативізму дитини. Використання проективних тестів із візуальним стимульним матеріалом можливе в роботі зі слабозорими і передбачає як створення умов для малювання,

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 6. Метод аналізу продуктів діяльності

При обстеження широко використовуються проективні тести, що дозволяють підійти до розуміння агресивності, страхів, негативізму дитини. Використання проективних тестів із візуальним стимульним матеріалом можливе в роботі зі слабозорими і передбачає як створення умов для малювання,

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 1.4. Загальна характеристика інвалідів (людей з обмеженими можливостями) як соціальної групи

У нашій країні якість життя інвалідів, як правило, нижче решти населення, що обумовлено наступним: – недостатністю в нашому суспільстві гуманізму і милосердя по відношенню до людей з особливими потребами; – нерозвиненістю і непристосованістю соціальної

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ З РІЗНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

2.1. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями опорно-рухового апарату До порушень опорно-рухового апарату (ОРА) відносять поліомієліт, дитячий церебральний параліч, ампутацію кінцівок, хребтово-спинальну травму і таке інше. Суттєве значення у психології осіб з даними вадами має

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 2.1. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями опорно-рухового апарату

2.1. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями опорно-рухового апарату До порушень опорно-рухового апарату (ОРА) відносять поліомієліт, дитячий церебральний параліч, ампутацію кінцівок, хребтово-спинальну травму і таке інше. Суттєве значення у психології осіб з даними вадами має

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 2.2. Особливості розвитку людини з порушеннями інтелекту і психічними захворюваннями

Як правило, психічні хвороби обумовлені патологією головного мозку й проявляються у вигляді розладів психічної діяльності. Причини виникнення психічних захворювань бувають внутрішньо обумовлені (ендогенні) і зовні обумовлені (екзогенні). Перші визначаються в основному конституціонально-генетичними факторами –

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 2.3. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями слуху

Слух відіграє важливу роль у розвитку людини. Слухом називається здатність організму сприймати й диференціювати звукові коливання за допомогою слухового аналізатора. Втрата слуху, навіть часткова, створює бар’єр між людиною і суспільством, утруднює оволодіння знаннями і

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 2.4. Особливості розвитку людини з порушеннями зору

Зір відіграє провідну роль в орієнтуванні, пізнавальній та трудовій діяльності людини. За його допомогою сприймаються предмети: розрізняються форми, величини, розміри, відстані, кольори та світлотіні. Через візуальний канал людина здобуває уявлення по себе і світ.

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 2.5. Соціально-психологічні особливості людини з порушеннями роботи внутрішніх органів

Розкриваючи соціально-психологічні особливості людини з порушеннями роботи внутрішніх органів зупинимося на таких соматичних захворюваннях: цукровий діабет, онкологічні захворювання та бронхіальна астма. 1. Цукровий діабет Цукровий діабет – ендокринне захворювання, обумовлене абсолютною або відносною інсуліновою

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 1. Цукровий діабет

Розкриваючи соціально-психологічні особливості людини з порушеннями роботи внутрішніх органів зупинимося на таких соматичних захворюваннях: цукровий діабет, онкологічні захворювання та бронхіальна астма. 1. Цукровий діабет Цукровий діабет – ендокринне захворювання, обумовлене абсолютною або відносною інсуліновою

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 2. Онкологічні захворювання

Онкологія – захворювання на злоякісні пухлини. Причиною встановлення інвалідності при онкологічній патології є не основне захворювання, а його ускладнення й супутні захворювання, що обумовлено відсутністю критеріїв визначення інвалідності в таких хворих. Розглядаючи психологічні особливості

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 3. Бронхіальна астма

Бронхіальна астма – хронічне захворювання, що характеризується періодичними приступами задухи, що виникає внаслідок спазм бронх. Природа захворювання в основному інфекційно-алергійна. Стан підвищеної чутливості може виникнути під впливом речовин, які з’являються в організмі під час

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Розділ 3. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З РІЗНИМИ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

3.1. Загальні психолого-педагогічні аспекти реабілітації людини з обмеженими можливостями На сучасному етапі розвитку країни суспільство прагне задовольняти все ширше коло потреб людей з психофізичними обмеженнями, в тому числі духовні, створювати для них повноцінні умови

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 3.1. Загальні психолого-педагогічні аспекти реабілітації людини з обмеженими можливостями

3.1. Загальні психолого-педагогічні аспекти реабілітації людини з обмеженими можливостями На сучасному етапі розвитку країни суспільство прагне задовольняти все ширше коло потреб людей з психофізичними обмеженнями, в тому числі духовні, створювати для них повноцінні умови

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 3.2. Основні завдання психологічної реабілітації людей з різними психофізичними порушеннями

В процесі психологічної реабілітації психолог чітко визначає мету та основні завдання реабілітації. Особливого значення, на нашу думку, психологічна реабілітація набуває в дитячому віці, адже саме для цього віку характерний інтенсивний розвиток психічних пізнавальних та

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 3.3. Психологічні проблеми сімейного виховання дітей з обмеженими можливостями

На провідну роль родини в забезпеченні психологічних потреб дитини вказували ще З. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Е. Берн, Л. С. Виготський, Б. В. Зейгарнік, О. М. Леонтьєв, В. М. Мясищев та

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 3.4. Методи корекції в системі психологічної допомоги людям з обмеженими можливостями

Проблема розробки та організації роботи шкільного психолога з дітьми з психофізичними обмеженнями на сьогоднішній день є досить актуальною. Це спричинено, по-перше, різноманітністю захворювань особистості, які обумовлюють специфіку психофізичного розвитку особистості, по-друге, специфікою роботи психолога,

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Танцювально-рухова терапія

Танцювально-рухова терапія виникла у сорокові роки двадцятого століття завдяки новаторським зусиллям Меріан Чейс, яка працювала у лікарні Св. Єлизавети у Вашингтоні і через танець почала налагоджувати контакти з “безнадійними” пацієнтами. Із часом працівники психіатричних

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Психодрама

Психодрама – це групова психотерапія й активний метод. Віденський лікар Морено описав психодраму в 1920 році. При цьому він використав такі категорії, які до нього лежали поза психотерапевтичним мисленням: гра, зустріч і театр. Цим

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Іпотерапія

Психодрама – це групова психотерапія й активний метод. Віденський лікар Морено описав психодраму в 1920 році. При цьому він використав такі категорії, які до нього лежали поза психотерапевтичним мисленням: гра, зустріч і театр. Цим

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Сенсорно-моторна інтеграція

Сенсорно-моторна інтеграція – це здатність сприймати інформацію за допомогою органів чуття, поєднувати цю інформацію з іншими відомостями, що зберігаються в пам’яті, фізично діяти відповідно до одержаної інформації [156]. Сенсорна інтеграція стосується переважно тактильного, вестибулярного,

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Працетерапія (заняттєва терапія)

Сенсорно-моторна інтеграція – це здатність сприймати інформацію за допомогою органів чуття, поєднувати цю інформацію з іншими відомостями, що зберігаються в пам’яті, фізично діяти відповідно до одержаної інформації [156]. Сенсорна інтеграція стосується переважно тактильного, вестибулярного,

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – Розділ 4. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

4.1. Стан проблеми психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями Психолого-педагогічна діяльність як невід’ємна, органічна складова особистісного розвитку дитини покликана допомогти батькам та педагогам кваліфіковано працювати з проблемами дитини, що

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 4.1. Стан проблеми психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями

4.1. Стан проблеми психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями Психолого-педагогічна діяльність як невід’ємна, органічна складова особистісного розвитку дитини покликана допомогти батькам та педагогам кваліфіковано працювати з проблемами дитини, що

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 4.2. Зміст та психологічна структура готовності вчителя до корекційно-виховної діяльності з дітьми з обмеженими можливостями різного віку

Ідея навчання протягом усього життя відома ще з давніх часів, від учених Індії і Китаю, а пізніше – від видатного педагога Я. Л. Коломінського. В народній творчості вона знайшла вираження у вислові “вік живи,

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 4.3. Методика діагностики психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності

Виникнення смислової настанови відносно будь-якого виду діяльності становить складний психологічний процес. Враховуючи сучасні дослідження, можна уявити цей процес як процес виникнення нової смислової настанови, що відбувається внаслідок зміни ситуації, стосовно діяльності суб’єкта, його потреб,

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – 4.4. Корекційна робота з підвищення рівня психологічної готовності вчителя до педагогічної діяльності з дітьми з обмеженими можливостями

Запропонована методика дослідження дає основу стверджувати, що аналіз установчого поля вчителя дозволяє вже на основі емоційно-оціночних балів за запропонованою методикою, означити сферу з перевагою позитивних та негативних установок. Увага вчителя та психолога, в першу

Психологія людини з обмеженими можливостями – Бочелюк В. Й. – НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1. Абульханова-Славская К. А. О субъекте психической деятельности. – М., 1983. – 88 с. 2. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества. – К.: Освіта, 1991. – 110 с. 3. Ананьев Б. Г. Избранные