Охорона праці – Москальова В. М – Що таке вибух та умови його виникнення?

Наслідки пожеж бувають особливо тяжкими, коли вони супроводжуються вибухом. Вибух може бути не тільки наслідком пожеж, але й причиною.

Вибух-це процес надзвичайно швидкого горіння, що супроводжується швидким зростанням тиску і має велику руйнівну силу.

Якщо у повітряному середовищі виникає така концентрація пилу, парів або газів, яка досягає межі вибуху, то при наявності відкритого джерела вогню вибух станеться (табл.4.1).

Пил деяких речовин має такі значення нижньої межі вибуху (г/м}): цукор – 8,9; торф – 10,1; сіно – 20,2; тирса – 65,0.

Найбільш небезпечним є високодисперсний пил, бо він має велику сумарну поверхню, що створює підвищену хімічну активність.

Вибухи та пожежі можуть виникати за таких обставин:

У початковий період експлуатації виробництва – період притирання елементів технологічного обладнання (недоліки допущенні у процесі проектування, неякісне виконання монтажних робіт та ін.);

В основний період експлуатації виробництва (через несправність контрольно-вимірювальних приладів та елементів обладнання, порушення вимог безпеки, недостатній нагляд і контроль, незадовільні планово-профілактичні ремонти та ін.);

У період так званого “старіння ” елементів технологічного обладнання (через корозію матеріалів, зношеність деталей, відсутність капітальних і поточних ремонтів та ін.).

Таблиця 4.1. Концентраційні межі вибуху (займання) деяких горючих газів і парів, легкозаймистих і горючих рідин

Охорона праці   Москальова В. М   Що таке вибух та умови його виникнення?

Що може стати причиною пожеж?

Причинами виникнення пожеж можуть бути конструктивні недоліки та порушення експлуатації пічного опалення, електрообладнання та електроустаткування, інженерних комунікацій, дефекти обладнання; організаційні порушення режимів технологічних процесів, похибки при виконанні технологічних процесів, необережні дії персоналу та низький рівень їх кваліфікації, порушення правил при поводженні з вогнем і т. ін.

Всі різноманітні причини пожеж можна об’єднати у дві великі групи, що пов’язані:

I група – з недопустимою, з точки зору пожежної безпеки, появою горючого середовища в умовах, де є джерело вогню (розрив трубопроводів в котельнях, що працюють на рідкому паливі, підтікання паливних ліній, аварійний стан обладнання, викиди бітуму при варінні і т. д.);

II група – з недопустимою появою джерел вогню при наявності горючої суміші і окисника.

Сюди відносяться пожежі обумовлені такими чинниками як:

Порушення режимів роботи технологічного та інженерно-технічного обладнання;

Недоліки монтажу та порушення експлуатації електрообладнання, електропроводки, електроапаратури (коротке замикання, іскріння, пере-навантаження проводів і ін.);

Недоліки при облаштуванні та експлуатації опалювальних систем та установок;

Недопустиме підвищенням температури при адіабатичному стисненні (робота компресорного устаткування);

Перегрів речовин, що обробляються, коли їх температура досягає температури самозаймання;

Порушення режиму зберігання та обробки самозаймистих речовин і матеріалів;

Необережне поводження з вогнем, незнання правил та норм пожежної безпеки, недбале ставлення до своїх обов’язків, навмисний підпал, накопичення електростатичних розрядів і т. д. Безпосередньо причиною пожежі може стати у непередбачений час, у непередбаченому місці, з точки зору пожежної безпеки, поява того чи іншого компоненту, який бере участь в процесі горіння, а відтак, з метою профілактики, недопустимими є такі умови, що можуть призводити до неконтрольованих процесів горіння.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке вибух та умови його виникнення?