Охорона праці – Москальова В. М – Якою має бути дія персоналу під час виникнення пожежі?

Як здійснюється розробка інструкцій про пожежну безпеку?

Інструкції про заходи пожежної безпеки розробляються з метою встановлення належного протипожежного режиму на тих об’єктах, де існує потенційна загроза виникнення пожежі. Такі інструкції затверджуються керівником об’єкта і вивішуються на робочих місцях, персонал, яких має безперечно виконувати вимоги їх у повному обсязі.

Інструкції мають розроблятись як загальнообов’язкові для цілого підприємства так і для відповідних структурних підрозділів, а також при необхідності – для окремих технологічних операцій, машин і обладнання, що мають потенційну пожежну небезпеку.

Розробка інструкцій передбачає детальний аналіз пожежної небезпеки підприємства, дільниць, структурних підрозділів та окремих технологічних процесів відповідно до нормативно-технічних вимог та правил пожежної безпеки.

У інструкції визначається категорія приміщень за вибухопожежною вказується повна характеристика чинників пожежної небезпеки, протипожежні заходи до початку роботи, під час роботи та після п закінчення.

У індукції визначають вимоги до протипожежного режиму на території підприємства, на шляхах евакуації; на робочих місцях, а також складах, де звертаються легкозаймисті і горючі речовини.

У інструкціях мають бути висвітлені вказівки щодо зупинки технологічного обладнання на випадок виникнення пожежі та приведення у дію засобів. способів пожежогасіння.

Яким є навчання з питань пожежної безпеки?

Кожен працівник виробничого об’єкту незалежно від посади має знати і виконувати встановлені правила пожежної безпеки.

Існує перелік посад, для призначення на які працівники зобов’язані пройти навчання й перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Система навчання з питань пожежної безпеки здійснюється відповідно до “Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, установах та організаціях”.

Обов’язкова програма протипожежного інструктажу передбачає, що всі працівники без винятку, які приймаються на роботу, мають пройти первинний інструктаж з питань пожежної безпеки. Ця програма має бути погоджена з органами державного пожежного нагляду і включати аналіз причин можливих пожеж, заходи щодо їх запобігання та дії працівників на випадок їх виникнення.

Протипожежний інструктаж включає ознайомлення працівників і службовців з: чинними протипожежними правилами та інструкціями, пожежною небезпекою виробничих дільниць й технологічних процесів, заходами режимного характеру, методами активного пожежного захисту і т. ін. В процесі навчання з працівниками відпрацьовують практичні дії на випадок можливого виникнення пожежі.

На роботах, пов’язаних з підвищеною пожежною небезпекою, працівники попередньо проходять спеціальне навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму. Пожежно-технічний мінімум є обов’язковим для електромонтерів, електрозварювальників, апаратників хімічних, нафтопереробних і інших умов виробничої діяльності де працівники повинні знати, як потрібно виключати технологічне обладнання при порушенні режиму роботи, знати пожежну небезпеку сировини, готової продукції, приймати швидкі рішення при загрозі виникнення аварій, пожеж або вибухів.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, щорічно проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з питань пожежної безпеки. Посадові особи керівного складу таку перевірку знань проходять один раз на три роки.

При переведенні працівника з одного місця на інше з певними відмінностями у пожежній безпеці, він має пройти повторний протипожежний інструктаж і розписатися у спеціальному журналі, в якому зазначено порядковий номер, дата проведення інструктажу, прізвище та ініціали особи, що провела інструктаж, прізвище та ініціали особи, що прослухала інструктаж, тема інструктажу, підпис особи, що провела інструктаж, підпис особи, що одержала інструктаж.

Якою має бути дія персоналу під час виникнення пожежі?

Успіх гасіння пожежі залежить від ступеня забезпечення об’єкта засобами пожежогасіння та навченості персоналу до відповідних дій в екстремальних умовах.

У разі появи ознак горіння, пожежі працівник, який помітив їх, зобов’язаний негайно повідомити про це пожежну охорону за номером телефону 101, керівника або іншу адміністративну особу підприємства та задіяти об’єктову систему оповіщення і приступити до її гасіння первинними засобами пожежогасіння.

До прибуття пожежної охорони, об’єктова ДПД має організувати відключення силової електричної мережі, системи вентиляції та системи живлення технологічного обладнання пожежонебезпечними речовинами, вжити заходи для евакуації людей, пожежогасіння і збереження матеріальних цінностей.

Керівник об’єкта, що прибув на місце пожежі має видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, хто не бере участі у її ліквідації, у разі загрози життю людей залучити всі наявні сили і ресурси для їх рятування, визначені евакуаційним планом.

Для успішної ліквідації загоряння і пожежі у початковий період має значення забезпечення об’єкта засобами пожежогасіння, а також навченість персоналу використовувати їх за даними тактико-технічних характеристик горючих матеріалів.

Після прибуття пожежних підрозділів, адміністрація підприємства зобов’язана проконсультувати їх про конструктивні та технологічні особливості об’єкта, забезпечити залучення технічних ресурсів, наявних на об’єкті, для ліквідації пожежі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Якою має бути дія персоналу під час виникнення пожежі?