Охорона праці – Москальова В. М – Що таке електростатичне поле?

Постійне електростатичне поле (ЕСП) – це поле нерухомих електричних зарядів, що здійснює взаємодію між ними.

Статичний струм – це сукупність явищ, пов’язаних з виникненням і збереженням вільного електричного заряду на поверхні і в об’ємі діелектричних і напівпровідникових речовин, матеріалів, виробів або на ізольованих провідниках.

Виникнення зарядів статичного струму відбувається при деформації, подрібненні речовин, відносному переміщенні двох тіл, що знаходяться у контакті, шарів рідини і сипучих матеріалів, при інтенсивному перемішуванні, кристалізації, а також внаслідок індукції.

ЕСП характеризується напруженістю (Б). Напруженість ЕСП – це відношення сили, що діє в полі на точковий електричний заряд, до величини цього заряду. Одиницею виміру напруженості ЕСП є вольт на метр (В/м).

ЕСП створюється в енергетичних установках і при електротехнічних процесах. Залежно від джерела утворення вони можуть існувати у вигляді власного електростатичного поля (поля нерухомих зарядів) або стаціонарного електричного поля (електричне поле постійного струму).

Де використовуються ЕСП?

ЕСП мають широке використання при електрогазоочищенні, електростатичній сепарації матеріалів, електростатичному нанесенні лакофарбових і полімерних матеріалів і в інших виробничих процесах.

У радіоелектронній промисловості статичний струм утворюється при транспортуванні, шліфуванні, поліруванні радіотелевізійних приймачів, в приміщеннях обчислювальних центрів, а також в інших процесах де використовуються діелектричні матеріали, що є побічним і небажаним виробничим чинником.

ЕСП виникають при обробці хімічного волокна, що має високі діелектричні властивості. Рівень напруженості ЕСП на прядильному і ткацькому обладнанні досягає 20-60 кВ/м.

У хімічній промисловості при виробництві пластичних матеріалів і виробів з них (шинний корд, лінолеум і ін.) утворюються електростатичні заряди і поля напруженістю 240-250 кВ/м.

Як впливає ЕСП на організм людини?

Біологічна дія ЕСП на організм людини визначає найбільшу чутливість до електростатичних полів нервової, серцево-судинної, нейрогуморальної і інших систем організму.

У робітників, що працюють в зоні дії електростатичного поля, спостерігаються різноманітні скарги на роздратованість, головний біль, порушення сну, зниження апетиту і т. ін.

У людей, що підпадають під дію ЕСП, характерною є поява своєрідних “фобій”, обумовлених страхом очікування розряду. Схильність до “фобій” переважно супроводжується підвищеною емоційною збудливістю.

Як здійснюється гігієнічне нормування електростатичних полів?

Напруженість електростатичного поля нормується стандартом ГОСТ 12.1.045-84 “Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю”.

Наведений стандарт поширюється на ЕСП, що виникають при експлуатації електричного устаткування високого напруження постійного струму і електризації діелектричних матеріалів. Цей стандарт встановлює допустимі рівні напруженості електростатичних полів на робочих місцях, а також загальні вимоги до проведення контролю і засобів захисту.

Допустимі рівні напруженості ЕСП встановлюються залежно від часу перебування на робочих місцях.

Гранично допустимий рівень напруженості ЕСП (Е, ра”) приймається відповідно до стандарту 60 кВ/м протягом однієї години.

Якщо напруженість електростатичних полів до 20 кВ/м, час перебування в ЕСП не регламентується.

В діапазоні напруженості від 20 до 60 кВ/м, допустимий час перебування працюючих в ЕСП без засобів захисту (/ , год) визначається за формулою:

Охорона праці   Москальова В. М   Що таке електростатичне поле?

Де Е^- фактичне значення напруженості ЕСП, кВ/м.

Для визначення напруженості ЕСП використовують вимірювач напруженості електростатичного поля.

Які існують захисні засоби від дії ЕСП?

Використання засобів захисту працюючих є обов’язковим у тих випадках, коли фактичні рівні напруженості ЕСП на робочих місцях перевищують 60 кВ/м.

Для захисту від дії ЕСП використовують: екранування джерел поля робочого місця, нейтралізатори статичного струсу, обмеження часу роботи і т. ін.

При виборі засобів захисту від статичного струму мають бути враховані особливості технологічних процесів, фізико-хімічні властивості матеріалів, що обробляються, мікроклімат виробничих приміщень і т. ін. Наведені чинники визначають диференційний підхід при розробці захисних засобів.

Зменшення генерації електростатичних зарядів або відвід їх з наелектризованих матеріалів досягають шляхом:

1) заземлення металевих і електропровідних елементів технологічного обладнання;

2) збільшення поверхонь і об’ємної провідності діелектриків;

3) встановлення нейтралізаторів статичного струму.

Захисне заземлення проводиться незалежно від використання інших методів захисту. Заземленню підлягають не тільки елементи технологічного обладнання, але Й ізольовані електропровідні ділянки технологічного устаткування.

Досить ефективним засобом захисту є збільшення вологості повітря до 65-75 %, якщо це можливо за умов технологічного процесу.

Серед засобів індивідуального захисту використовують антистатичне взуття, антистатичні халати, комбінезони, заземлені браслети для захисту рук і інші засоби, що можуть забезпечувати електростатичне заземлення тіла людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке електростатичне поле?