Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – ПЕРЕДМОВА

У сучасних умовах зростає значення економічного аналізу як функції управління. Економічна криза вимагає від вітчизняних підприємств формування нових підходів до системи управління взагалі та антикризового зокрема. Негативний вплив зовнішнього середовища, зростання ролі економічної інформації

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. “ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ”

Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві ЗМІСТ 1.1. Поняття економічного аналізу: предмет, об’єкт, функції, роль та задачі. 1.2. Види і принципи економічного аналізу. 1.3. Метод, методика, способи і прийоми економічного аналізу. 1.4. Організація

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві

Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві ЗМІСТ 1.1. Поняття економічного аналізу: предмет, об’єкт, функції, роль та задачі. 1.2. Види і принципи економічного аналізу. 1.3. Метод, методика, способи і прийоми економічного аналізу. 1.4. Організація

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – 1.1. Поняття економічного аналізу: предмет, об’єкт, функції, роль та задачі

Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві ЗМІСТ 1.1. Поняття економічного аналізу: предмет, об’єкт, функції, роль та задачі. 1.2. Види і принципи економічного аналізу. 1.3. Метод, методика, способи і прийоми економічного аналізу. 1.4. Організація

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – 1.2. Види і принципи економічного аналізу

Класифікація аналізу має важливе значення для правильного розуміння його змісту і задач, для цього потрібно виокремити види економічного аналізу (рис. 1.1). Слово “вид” (лат. Species) має багато значень, як таксономічна характеристика (лат. taxon, від

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – 1.3. Метод, методика, способи і прийоми економічного аналізу

Кожна наукова дисципліна має свій предмет та метод дослідження. Термін “метод” походить від грецького “шеіНойоз”, що в перекладі означає “шлях до чогось”, тобто знання про те, яким способом, в якій послідовності потрібно розв’язувати ті

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – 1.4. Організація аналітичної роботи на підприємстві

Організація аналітичної роботи на підприємстві включає: – розробку загальних засад і порядку проведення аналізу; – планування роботи в цілому, окремих її робіт та етапів; – матеріальне, науково-методичне та кадрове забезпечення; – загальне керівництво; –

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – 1.5. Етапи проведення економічного аналізу на підприємстві

Аналітичний процес доцільно уявити у вигляді певної послідовності однорідних за змістом робіт, тобто виділити етапи аналізу, які дозволяють систематизувати та оптимізувати методику, зменшити трудомісткість аналітичних процедур і підвищити одержуваний ефект. Специфіка діяльності підприємства взагалі

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – Тема 2. Інформаційна база економічного аналізу

ЗМІСТ 2.1. Система економічної інформації, її особливості. 2.2. Сутність процесу забезпечення економічного аналізу інформацією і вимоги до неї. 2.3. Класифікація інформаційного забезпечення економічного аналізу. 2.4. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення економічного аналізу. 2.5. Сучасні

Організація і методика економічного аналізу – Косова Т. Д. – 2.1. Система економічної інформації, її особливості

ЗМІСТ 2.1. Система економічної інформації, її особливості. 2.2. Сутність процесу забезпечення економічного аналізу інформацією і вимоги до неї. 2.3. Класифікація інформаційного забезпечення економічного аналізу. 2.4. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення економічного аналізу. 2.5. Сучасні