Організація бізнесу – Скібіцький О. М

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Вступ

У процесі переходу України до ринкової економіки здійснюються принципові зміни в системі управління підприємствами, які визвані перш за все зменшенням питомої ваги державної форми власності, якій притаманні управлінські комунікації в основному за “вертикаллю”, адміністративно-командні

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1. ЗАКОНИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТА ВЗАЄМОДІЯ ТОВАРОВИРОБНИКІВ І ДЕРЖАВИ

1.1. Ринок, його сутність та структура У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власності на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиробників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.1. Ринок, його сутність та структура

1.1. Ринок, його сутність та структура У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власності на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиробників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Функція інформаційна

Через постійно мінливі ціни, процентні ставки на кредит ринок дає учасникам об’єктивну інформацію про суспільно необхідну кількість, асортимент і якість тих товарів і послуг, що поставляються на ринок. Операції, що протікають стихійно, перетворюють ринок

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Функція посередницька

Через постійно мінливі ціни, процентні ставки на кредит ринок дає учасникам об’єктивну інформацію про суспільно необхідну кількість, асортимент і якість тих товарів і послуг, що поставляються на ринок. Операції, що протікають стихійно, перетворюють ринок

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Функція ціноутворення

Через постійно мінливі ціни, процентні ставки на кредит ринок дає учасникам об’єктивну інформацію про суспільно необхідну кількість, асортимент і якість тих товарів і послуг, що поставляються на ринок. Операції, що протікають стихійно, перетворюють ринок

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Функція регулююча

Через постійно мінливі ціни, процентні ставки на кредит ринок дає учасникам об’єктивну інформацію про суспільно необхідну кількість, асортимент і якість тих товарів і послуг, що поставляються на ринок. Операції, що протікають стихійно, перетворюють ринок

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Функція санації

Через постійно мінливі ціни, процентні ставки на кредит ринок дає учасникам об’єктивну інформацію про суспільно необхідну кількість, асортимент і якість тих товарів і послуг, що поставляються на ринок. Операції, що протікають стихійно, перетворюють ринок

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Суб’єкти ринку

Суб’єктами ринкових відносин у сучасній економіці стають усі результати суспільної діяльності. Тобто, ними можуть бути матеріальні продукти праці, інтелектуальні продукти праці, робоча сила, цінні папери, валюта, позичкові капітали тощо. Об’єкти ринку Сутність ринку полягає

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Об’єкти ринку

Суб’єктами ринкових відносин у сучасній економіці стають усі результати суспільної діяльності. Тобто, ними можуть бути матеріальні продукти праці, інтелектуальні продукти праці, робоча сила, цінні папери, валюта, позичкові капітали тощо. Об’єкти ринку Сутність ринку полягає

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.2. Економічні закони, що регулюють ринок

Якщо предметом економічної науки є закони розвитку економічної системи, а виробництво – важлива ланка (елемент) такої системи, то звідси логічно випливає висновок, що виробництво, а отже діяльність товаровиробників, також регулюються певними економічними законами. Економічні

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Закон вартості

Якщо предметом економічної науки є закони розвитку економічної системи, а виробництво – важлива ланка (елемент) такої системи, то звідси логічно випливає висновок, що виробництво, а отже діяльність товаровиробників, також регулюються певними економічними законами. Економічні

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Закон додаткової вартості (основний економічний закон капіталізму)

Якщо предметом економічної науки є закони розвитку економічної системи, а виробництво – важлива ланка (елемент) такої системи, то звідси логічно випливає висновок, що виробництво, а отже діяльність товаровиробників, також регулюються певними економічними законами. Економічні

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Закон конкуренції

Якщо предметом економічної науки є закони розвитку економічної системи, а виробництво – важлива ланка (елемент) такої системи, то звідси логічно випливає висновок, що виробництво, а отже діяльність товаровиробників, також регулюються певними економічними законами. Економічні

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Закон переливу капіталу

Якщо предметом економічної науки є закони розвитку економічної системи, а виробництво – важлива ланка (елемент) такої системи, то звідси логічно випливає висновок, що виробництво, а отже діяльність товаровиробників, також регулюються певними економічними законами. Економічні

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Закон зростання витрат

При переході від виробництва одних товарів до виробництва інших необхідно пристосовувати (адаптувати) ресурси. Адже їх неможливо повністю використати у виробництві альтернативних продуктів. При цьому одні ресурси (наприклад, людські) пристосовуються легше, інші (спеціалізована техніка) –

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Граничні показники

При переході від виробництва одних товарів до виробництва інших необхідно пристосовувати (адаптувати) ресурси. Адже їх неможливо повністю використати у виробництві альтернативних продуктів. При цьому одні ресурси (наприклад, людські) пристосовуються легше, інші (спеціалізована техніка) –

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Закон спадної віддачі

При переході від виробництва одних товарів до виробництва інших необхідно пристосовувати (адаптувати) ресурси. Адже їх неможливо повністю використати у виробництві альтернативних продуктів. При цьому одні ресурси (наприклад, людські) пристосовуються легше, інші (спеціалізована техніка) –

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.3. Еластичність попиту і пропозиції

1.3.1. Попит і закон попиту Попит – кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці. Фактори, які впливають на попит Однозначно відповісти на

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.3.1. Попит і закон попиту

1.3.1. Попит і закон попиту Попит – кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці. Фактори, які впливають на попит Однозначно відповісти на

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Фактори, які впливають на попит

1.3.1. Попит і закон попиту Попит – кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці. Фактори, які впливають на попит Однозначно відповісти на

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Неокласичний підхід (А. Маршалла)

1.3.1. Попит і закон попиту Попит – кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці. Фактори, які впливають на попит Однозначно відповісти на

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.3.2. Пропозиція і закон пропозиції

Пропозиція – рішення (або бажання) і спроможність виробити та запропонувати для продажу на ринку певну кількість продукту за кожну конкретну ціну з усіх можливих. Обсяг пропозиції, як і у разі попиту, залежить насамперед від

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.3.3. Співвідношення попиту і пропозиції

Пропозиція – рішення (або бажання) і спроможність виробити та запропонувати для продажу на ринку певну кількість продукту за кожну конкретну ціну з усіх можливих. Обсяг пропозиції, як і у разі попиту, залежить насамперед від

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Взаємодія попиту та пропозиції

Їх рівновага. На ринку особливе значення має рівноважна ціна, що є результатом взаємодії ціни попиту і ціни пропозиції. Ціна попиту на кожну кількість товару – це ціна, за якою кожна окреме порція товару здатна

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Фактори, що впливають на ціноутворення

На формування рівноважної ціни в ринковій економіці впливають процеси монополізації виробництва і прогресивного оподатковування виробників. Високий ступінь концентрації виробництва призводить д< появи монополій. Монополії, за певних умов, скорочують пропозицій товарів і піднімають їхню ціну.

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Теорія ціни за Марксом

На формування рівноважної ціни в ринковій економіці впливають процеси монополізації виробництва і прогресивного оподатковування виробників. Високий ступінь концентрації виробництва призводить д< появи монополій. Монополії, за певних умов, скорочують пропозицій товарів і піднімають їхню ціну.

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.4 Конкуренція в бізнесі

1.4.1. Поняття і види конкуренції Конкуренція – це суперництво між людьми, підприємствами, організаціями, територіями, які зацікавлені у досягненні однієї цілі. Конкуренція була і залишається формою взаємного суперництва, тут перемагає найрозумніший. Існують дві основні групи

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.4.1. Поняття і види конкуренції

1.4.1. Поняття і види конкуренції Конкуренція – це суперництво між людьми, підприємствами, організаціями, територіями, які зацікавлені у досягненні однієї цілі. Конкуренція була і залишається формою взаємного суперництва, тут перемагає найрозумніший. Існують дві основні групи

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Види конкуренції

1.4.1. Поняття і види конкуренції Конкуренція – це суперництво між людьми, підприємствами, організаціями, територіями, які зацікавлені у досягненні однієї цілі. Конкуренція була і залишається формою взаємного суперництва, тут перемагає найрозумніший. Існують дві основні групи

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Типи конкуренції

1.4.1. Поняття і види конкуренції Конкуренція – це суперництво між людьми, підприємствами, організаціями, територіями, які зацікавлені у досягненні однієї цілі. Конкуренція була і залишається формою взаємного суперництва, тут перемагає найрозумніший. Існують дві основні групи

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.4.2. Конкурентоспроможність та конкурентні переваги фірми

Конкурентоспроможність – це властивість об’єкту, що характеризується ступеню задоволення ним конкретної боротьби у порівнянні з аналогічними об’єктами, що оперують на даному ринку; вона визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними об’єктами на даному

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.4.3. Визначення конкурентного статусу фірми

Конкурентоспроможність – це властивість об’єкту, що характеризується ступеню задоволення ним конкретної боротьби у порівнянні з аналогічними об’єктами, що оперують на даному ринку; вона визначає здатність витримувати конкуренцію у порівнянні з аналогічними об’єктами на даному

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.4.4. Стратегія конкурентної боротьби (вибір позиції у конкуренції)

Три правила поведінки в конкурентній боротьбі: 1. Будь впевнений, що твій суперник в курсі того, чого він може досягти за домовленість з тобою і чого варта його відсутність. 2. Уникай дій, що можуть розсердити

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Основні причини втрати конкурентоспроможності

Три правила поведінки в конкурентній боротьбі: 1. Будь впевнений, що твій суперник в курсі того, чого він може досягти за домовленість з тобою і чого варта його відсутність. 2. Уникай дій, що можуть розсердити

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.4.5. Стратегічний вибір підприємства

Три правила поведінки в конкурентній боротьбі: 1. Будь впевнений, що твій суперник в курсі того, чого він може досягти за домовленість з тобою і чого варта його відсутність. 2. Уникай дій, що можуть розсердити

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.5. Регулююча роль держави в ринковій економіці

1.5.1. Необхідність державного регулювання в ринковій економіці Приватне капіталістичне виробництво грунтується на нагромадженні власного капіталу і приватному привласненні виробленого продукту. У ньому формується суперечність між суспільним виробництвом і приватним привласненням. Для його розв’язання потрібна

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.5.1. Необхідність державного регулювання в ринковій економіці

1.5.1. Необхідність державного регулювання в ринковій економіці Приватне капіталістичне виробництво грунтується на нагромадженні власного капіталу і приватному привласненні виробленого продукту. У ньому формується суперечність між суспільним виробництвом і приватним привласненням. Для його розв’язання потрібна

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Факти неподільності

В умовах ринку економічно і соціально не завжди доцільно, щоб у певних галузях, сферах діяльності існувала конкуренція. Це зумовлено тим, що остання дає свободу вибору обсягів виробництв (розміру підприємств). Якщо ж потужності у суспільстві

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.5.2. Функції держави в ринковій економіці

Регулюючі функції держави в ринковій економіці зводяться до трьох основних – законодавчої, стабілізуючої, розподільчої. Законодавча функція передбачає, що держава розробляє систему економічних, соціальних та організаційно-господарських законів і постанов, які створюють певні “правила гри”, тобто

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.5.3. Діяльність держави щодо забезпечення економічної рівноваги

Для досягнення соціально-економічної рівноваги, стабільності в суспільстві держава застосовує ряд методів. Серед них можна виділити три основних. Сутність першого методу – державне регулювання через оподаткування, другого – регулювання економічного і соціального розвитку суспільства в

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1. Операції на відкритому ринку

Купівля і продаж державних облігацій. Наслідки такого кроку подані нижче: O Продаж державних облігацій. O Зменшення резервів банків. O Скорочення пропозиції грошей і кредитів. O Подорожчання грошей, підвищення відсоткової ставки. O Зменшення інвестицій. O

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 2. Регулювання відсоткової ставки

Купівля і продаж державних облігацій. Наслідки такого кроку подані нижче: O Продаж державних облігацій. O Зменшення резервів банків. O Скорочення пропозиції грошей і кредитів. O Подорожчання грошей, підвищення відсоткової ставки. O Зменшення інвестицій. O

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.5.4. Антимонопольне регулювання

Значне місце в правовому регулюванні держави посідає антимонопольне регулювання. Відомо, що розвиток концентрації й централізації виробництва має тенденцію до тотальної монополізації виробництва і ринку. Від неї страждають і виробники, і споживачі. Монопольне становище виробника

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.5.5. Регулююча діяльність держави в соціальній сфері

Якщо антимонопольне регулювання зустрічає жорсткий опір лише з боку великого капіталу, то соціальне регулювання зачіпає економічні інтереси всіх підприємців. Тривалий час ця обставина значно ускладнювала діяльність з регулювання соціальної сфери, що особливо яскраво видно

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.5.6. Межі й перспективи регулюючої діяльності держави

Сучасна економіка – це система, що складається з економіки підприємств (мікроекономіки), національної (макроекономіки) та світової економіки. На сучасній стадії усуспільнення виробництва й обміну в більшості країн визначальною є національна економіка, а інші – похідними

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.5.7. Державне регулювання економічної безпеки підприємств

Державне регулювання робить найбільш помітний і значний вплив на формування економічної безпеки підприємства, при цьому використовуючи прямі і непрямі важелі впливу. Непряме регулювання керування діяльністю підприємств формує систему мотивацій створює стимулюючі умови для їхньої

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 1.6. Державний менеджмент

Державний менеджмент як нова трактовка державного управління виникає в 70-і роки минулого століття з розвитком школи державної політики. Спочатку наголос робився на важливість стратегії найвищих посадових осіб. Державний менеджмент залучає ситуаційний аналіз (“case studies”)

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – Висновки

Для України важливість концепції державного менеджменту визначається, перш за все, пошуком адекватних новим реаліям підходів, зосереджених на удосконаленні системи управління, а також впровадженням ринкових механізмів в державні і муніципальні структури управління. Ключовими проблемами державного

Організація бізнесу – Скібіцький О. М. – 2. ПРИРОДА ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА

2.1. Сутність та зміст підприємництва Уперше термін “підприємець” був сформульований англійським економістом Р. Кантільйоном в XVII ст. наступним чином: підприємець – це людина, яка за певну ціну купує засоби виробництва для виготовлення продукції та