Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Позиція професійних бухгалтерських організацій

Аналітики, дослідники та посадовці, які працюють в держаних установах або виконують дослідження на їхнє замовлення, популяризують серед бухгалтерської спільноти ідею відсутності податкового обліку у зв’язку із набуттям чинності ПКУ. Наприклад, автори колективної монографії “Інформаційне забезпечення управління державними фінансами” стверджують: інформаційним джерелом даних для складання декларації про прибуток підприємства відповідно до ПКУ виступає бухгалтерський облік. Тому не потрібно створювати з цією метою новий вид обліку – податковий [41, с. 48 ].

Водночас у монографії наводяться форми рекомендованих регістрів обліку, в яких пропонують дані бухгалтерського і податкового обліку порівнювати між собою з метою визначення податкової різниці [дод. Б 1]. Отже, коли справа доходить до конкретних розрахунків, то наявність даних податкового обліку не заперечується. Більше того, такі дані є базою порівняння з даними бухгалтерського обліку в результаті чого і виявляють податкову різницю. Між тим, за ідеологією Положення № 27 невідомою величною (ікс) має бути не різниця, а дані податкового обліку.

Позиція судового органу

Позицію органів судової влади України з адміністративного судочинства оприлюднює лист Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) від 01.11.2011 р. № 1936/11/13-11 “Щодо підтвердження даних податкового обліку”. В листі зазначається, що з метою однозначного застосування адміністративними судами окремих приписів Податкового кодексу України ВАСУ звертає увагу на те, що платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що означені абзацом першим пунктом 44.1 ПКУ. Водночас документи та інші дані, що спростовують реальність здійснення господарської операції, яка відображена в Податковому обліку, повинні оцінюватися судами з урахуванням специфіки кожної господарської операції.

Позиція професійних бухгалтерських організацій

В контексті цієї теми дослідження важливим є з’ясування позиції щодо зазначеної проблеми професійних бухгалтерських організацій. На сьогодні в Україні є відомими такі організації як РНБА, ФПБАУ, УАСБА. Такі структури, які об’єднають бухгалтерів та аудиторів-практиків, як правило, позбавлені впливу ідей певних бухгалтерських шкіл. їх політика грунтується на прагматизмі думок і дій та сприянні професії бухгалтера. Завдяки цьому їх позиція є незалежною від державних інституцій та зваженою в інтересах професії і певного кола суспільства.

Автор цього дослідження виступає як член податкового комітету РНБА. За пропозицією автора члени цього комітету на своїх засіданнях проводили обговорення питання ідентифікації та практичного використання термінології оподаткування. Таке обговорення вважається актуальним, адже невпорядкованість термінології заважає сумлінному виконанню бухгалтерами підприємств-платників податків своїх функціональних обов’язків та створює небезпеку для бухгалтерів-практиків у відносинах із державним податковим відомством.

За результатами обговорення була сформована консолідована позиція членів комітету і направлена на адреси Міністерства фінансів України та Державної податкової служби України листом від 30.10.2011 р. “Пропозиції щодо впорядкування термінології Податкового кодексу України”.

У цьому листі бухгалтери-професіонали запропонували зазначеним державним інституціям виступити із законотворчою ініціативою щодо внесення змін до ПКУ в частині визначення поняття “Податковий облік”.

Зокрема, запропоновано внести зміни до ПКУ шляхом доповнення статті 14 Кодексу новим підпунктом 14.1.269 такого змісту:

“Податковий облік – система підготовки та накопичення інформації платника податків, необхідної для розрахунку податків, зборів, встановлених цим Кодексом, з метою складання податкової звітності”.

Саме таке формулювання отримало підтримку в податковому комітеті Міжнародної громадської організації “Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів” (РНБА).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Облік і аудит податків в Україні – Малишкін О. І. – Позиція професійних бухгалтерських організацій