Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 3.1.13. Які існують види маркетингових досліджень на міжнародних ринках?

Виявлення маркетингових можливостей фірми є одним з найбільш важливих завдань реалізації міжнародного маркетингу. Його вирішення дозволяє встановити вигідну сферу діяльності і визначити найбільш прийнятну сукупність пропонованих товарів, покликану більш повно задовольняти встановлені або сформовані потреби.

Виявлення маркетингових можливостей на зовнішніх ринках припускає (рис. 3.2):

– вивчення ринкових умов;

– вивчення маркетингового середовища;

– встановлення потенційних можливостей фірми.

Міжнародний маркетинг   Барановська М. І.   3.1.13. Які існують види маркетингових досліджень на міжнародних ринках?

Рис. 3.2. Маркетингове дослідження зарубіжного ринку [1, с. 99]

Вивчення ринкових умов припускає визначення місткості і потенціалу ринку окремих регіонів, країн і території в розрізі окремих видів продукції, галузей і фірм-виробників. Досліджується також співвідношення попиту і пропозиції, вивчається поведінка споживачів окремих видів продукції з урахуванням галузевої приналежності і конкретних фірм-виробників. Вивчаються також можливі перспективи розвитку кожного зарубіжного ринку.

Дослідження маркетингового середовища припускає перш за все вивчення конкурентів і посередників, можливостей виходу на зарубіжний ринок з урахуванням правової бази здійснення зовнішньоекономічної діяльності фірми.

Нарешті, вивчаючи зарубіжний ринок, слід співвідносити перспективи, що відкриваються, для фірми з можливістю їх використання в її зовнішньоекономічній діяльності. Для цього необхідно проводити аналіз виробничої і комерційній діяльності фірми, рівень конкурентоспроможності продукції й фірми і з урахуванням цього оцінювати можливості на зарубіжному ринку, що досліджується.

Якщо такий аналіз проводиться на належному рівні і встановлюються слабкі і сильні сторони фірми в даній країні, а також виявляються можливості і погрози в маркетинговому середовищі, то це дозволяє побудувати обгрунтовані стратегії міжнародного маркетингу, реалізація яких багато в чому гарантує успіх зовнішньоекономічної діяльності і визначає величину прибутку, що отримає фірма на даному ринку.

3.1.13. Які існують види маркетингових досліджень на міжнародних ринках?

Основною метою маркетингових досліджень на міжнародному ринку є зниження ризиків в процесі ухвалення комерційних рішень. У зв’язку з цим маркетингове дослідження на міжнародному ринку можна сформулювати як інформаційну систему збору, реєстрації і аналізу отриманих даних з метою адаптації фірми до вимог міжнародного ринку, що змінюються.

Область додатку маркетингових досліджень практично не обмежена, але в той же час мають місце основні напрями досліджень міжнародного ринку, що вживаються в світовій практиці.

Більшість крупних зарубіжних фірм вважають за краще мати власні відділи маркетингових досліджень. Види досліджень, що проводяться ними, вельми різноманітні і мають свої особливості. Напрями маркетингових досліджень міжнародного ринку можна згрупувати у блоки:

O дослідження ринку (Market Research);

O дослідження збутової діяльності (Sales Research);

O економічний аналіз (Business Economics Research);

O дослідження реклами (Advertising Research);

O вивчення споживацької поведінки (Motivation Research) .

Принципової відмінності в маркетингових дослідженнях, що проводяться, в країні знаходження фірми і в зарубіжних країнах не існує. В той же час при проведенні міжнародного маркетингового дослідження в кожній з країн слід враховувати властиву даній країні специфіку. Крім того, необхідно враховувати особливості процесу міжнародного маркетингового дослідження, які обумовлені відмінностями кабінетного і польового досліджень і мають свою специфіку при вирішенні конкретних проблем міжнародного маркетингу.

В практиці зовнішньоекономічної діяльності міжнародним маркетинговим дослідженням надається особливе значення. Багато фірм мають спеціальні відділи маркетингових досліджень. Крім того, в світі налічується більше 5000 різних комерційних організацій, що надають послуги в сфері маркетингових досліджень. Обсяг таких послуг щорічно складає близько 20 млрд. дол. США. Основні правила проведення міжнародних маркетингових досліджень містяться в

Міжнародному кодексі по практичному застосуванню маркетингових досліджень, що діє з 1976 р.

Одним з основних завдань проведення маркетингових досліджень є виявлення можливостей фірми зайняти відповідну нішу (свої позиції) на реальному секторі ринку шляхом вибору і реалізації ефективної маркетингової стратегії, що може бути досягнуте тільки шляхом комплексного дослідження й аналізу міжнародного ринку. Практика застосування міжнародного маркетингу показала, що вибіркове використання окремих складових, наприклад вивчення товару або прогнозування ринку, не дає належного ефекту. Тільки комплексний підхід до дослідження міжнародного ринку дозволить фірмі зміцнитися на цільовому міжнародному ринку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 3.1.13. Які існують види маркетингових досліджень на міжнародних ринках?