Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Напрямки аналізу видатків на утримання органів місцевого самоврядування

Аналіз фінансових даних є основою управління органів місцевого самоврядування. Ефективне управління фінансами, що включає розуміння поточної фінансової ситуації і вміння прогнозувати доходи та видатки бюджету, є найважливішим елементом оцінки фінансового стану. Існує три основних категорії аналізу:

O Контроль за видатками – витрати на надання послуг та фактори, що впливають на зростання рівня витрат;

O Забезпечення бюджетних надходжень – можливості мобілізації органом місцевого самоврядування наявних джерел доходів;

O Фінансовий баланс – планований та поточний баланс між видатками та доходами нині та тенденції на майбутнє.

Напрямки аналізу видатків на утримання органів місцевого самоврядування

O Аналіз численності органів місцевого самоврядування в розрізі юридичних осіб, завантаженості (особливо відділів субсидій та нарахування допомог), порівняти з іншими містами та районами;

O Аналіз видатків на утримання органів місцевого самоврядування (звернути увагу на утримання, енергоносії);

O Аналіз правильності використання коштів на мобільні телефони та утримання і придбання легкового транспорту, утримання охорони;

O Аналіз повноти зарахування до бюджету спеціальних коштів органів місцевого самоврядування;

O Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості та дотримання бюджетної дисципліни в органах місцевого самоврядування особливу увагу необхідно звернути на уточнення бюджетних призначень після фактичних перевитрат;

O Аналіз правильності використання коштів:

– на заробітну плату, преміювання, доплати за інтенсивність праці;

– на санаторно-курортні путівки та лікування;

– на відрядження (особливо за кордон), на організацію прийомів та дотримання лімітів видатків.

O Аналіз використання основних засобів.

Напрямки аналізу видатків на освіту, охорону здоров’я, культуру

Проаналізувати:

O численність працівників, в тому числі в розрахунку на одного жителя (одного учня і т. д.), порівняти з іншими містами/ районами;

O навчальне навантаження вчителів, введення додаткових посад та штатних одиниць, фактично зайняті посади, питому вагу обслуговуючого персоналу;

O наповнюваність в класах в порівнянні з іншими містами/районами;

O контингенти учнів і вихованців для розрахунків видатків;

O кількість груп у дитячих дошкільних закладах, відвідування дітьми дошкільних закладів;

O дотримання лімітів водо-, теплопостачання, використання електроенергії, інших енергоносіїв, вивозу твердих побутових відходів (порівняльний аналіз по закладах, установах і організаціях);

O дотримання типових штатів;

O дотримання норм харчування;

O дотримання норм видатків на прийоми;

O дотримання чинного порядку придбання і утримання мобільних телефонів та легкового транспорту;

O кошторис видатків щодо пріоритетності соціальних виплат, наявності розрахунків та обгрунтувань (врахування підвищення заробітної плати, повноти врахування);

O дотримання чинного законодавства з питань оплати праці;

O надходження коштів від оренди приміщень, платних послуг, спеціальних коштів, коштів за дорученнями (правильність нарахування оренди та відшкодування комунальних послуг);

O здійснення видатків на утримання санаторіїв, будинків відпочинку;

O стан дебіторської та кредиторської заборгованості та дотримання бюджетної дисципліни в бюджетних установах (наявність дебіторської заборгованості) .

Напрямки аналізу використання коштів на соціальний захист

O Обгрунтованість надання фінансової допомоги громадським організаціям (ветеранів, інвалідів, УТОГ, УТОС);

O Правильність призначення субвенцій, допомог) .


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Напрямки аналізу видатків на утримання органів місцевого самоврядування