Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Напрямки аналізу використання коштів на благоустрій і будівництво

O Перевірити наявність кошторисної документації, правильність розрахунків та складання;

O Виконання депутатських запитів;

O Пріоритетність у добудові незавершених об’єктів;

O Заходи, що вживаються щодо реалізації недобудованих об’єктів;

O Витрати на обслуговування незавершеного будівництва.

Напрямки аналізу використання коштів бюджету на дотацію житлово-комунальному господарству, міському пасажирському транспорту:

O Обгрунтованість надання дотацій;

O Заходи, які вживаються щодо зменшення дотацій;

O Які заходи вживаються для погашення населенням заборгованості за надані послуги (порівняти рівень платежів, рівень заборгованості більше 6 місяців);

O Ефективність прийнятих рішень з цих питань.

На ілюстрації показано ключові фактори контролю за видатками, залучення доходів та забезпечення фінансового балансу.

Відповідно до Бюджетного кодексу, місцевий бюджет містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету. Частину схеми ” Доходи”, представлену у лівій половині ілюстрації, розподілено на власні джерела та зовнішні. Основними власними джерелами доходів є закріплені за місцевими бюджетами податки і збори, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Зовнішні джерела включають дотації, субвенції та запозичення.

Загальноприйнятим джерелом місцевих надходжень є податки та збори, ставки яких встановлює та має право стягувати орган місцевого самоврядування. “Адміністрування збору доходів” – другий основний елемент схеми в частині “Доходи”. Як правило, адміністрування ніколи не буває стовідсотково ефективними, оскільки, навіть при найкращій організації збору податків можлива недоїмка. Рівень недоїмки – основний критерій ефективності процедур збирання.

Короткострокові кредити для погашення касових розривів свідчать про певні проблеми у плануванні доходів та видатків, у той час як довгострокові кредити під інвестиційні проекти, як правило, є ознакою належного управління фінансами і довіри до керівництва з боку позичальників. Цільове фінансування капіталовкладень та кредити на інвестиційні проекти створюють потребу своєчасного планування витрат на утримання цих об’єктів у майбутньому та інших операційних витрат, пов’язаних з їх експлуатацією.

Друга частина схеми стосується відповідальності за послуги. В першу чергу необхідно аналізувати обсяг фактично наданих послуг. Важливим фактором є заборгованість бюджету та її динаміка.

Фінансовий баланс є порівнянням доходів та видатків. Якщо доходи перевищують видатки, існує профіцит; якщо видатки є більшими за доходи, то наявний дефіцит. Відповідно до Кодексу бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині бюджету розвитку. Джерелом покриття цього дефіциту є запозичення. Затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.

Збалансування бюджету є найбільш відповідальним етапом формування бюджету.

Сфери застосування аналізу:

O Визначення резервів надходження коштів.

O Прогнозування тенденцій на майбутнє.

O Оцінка фінансового стану.

Місцеві фінанси   Сунцова О. О.   Напрямки аналізу використання коштів на благоустрій і будівництво

Рис.3. Загальна схема збалансування місцевих бюджетів

O Оцінка впливу змін у ставках місцевих податків і зборів.

O Поліпшення економічної ефективності комунальних послуг.

O Покращення планування та виконання бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Напрямки аналізу використання коштів на благоустрій і будівництво