Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Капітальне бюджетування і закупівлі

Придбання основних фондів

Після затвердження бюджету, в якому передбачені видатки на придбання основних фондів, настає фаза придбання, яка потребує низки рішень.

Затвердження запланованого рішення. Цей крок проміжний, оскільки відбувається після того, як бюджет, у якому передбачені кошти на придбання основних фондів, набрав чинності. На даному етапі рішення щодо бюджетного асигнування перевіряється для того, щоб упевнитись, що воно все ще доцільне, оскільки протягом періоду між прийняттям рішення щодо отримання основних фондів та введенням бюджету в дію можуть статися події, які матимуть вплив на доцільність чи форму даного рішення. Тобто цілі, завдання або пріоритети бюджетної установи чи організації можуть змінитися.

Цей крок проміжний також через те, що тут задіяні й ті посадові особи, які розробляли програму, і ті, хто складав бюджет, а також ті, хто закуповує основні фонди, необхідні для виконання цілей та завдань головного розпорядника бюджетних коштів. Найбільш успішні ті закупівлі, до яких із самого початку, навіть під час фази планування, були залучені посадові особи, відповідальні за закупівлі, оскільки в такий спосіб можна уникнути значних прорахунків у придбанні того чи іншого виду основних фондів. Крім того, посадові особи, відповідальні за придбання, можуть заздалегідь почати обмірковувати функціональні вимоги до основних фондів і встановити потребу проведення технічної закупівельної експертизи.

Вибір методу закупівлі. Після того, як рішення про закупівлю прийняте, посадові особи обласного, міського або районного рівня повинні обрати конкретний технічний підхід, якого слід дотримуватись у ході закупівлі основних фондів. Посадові особи повинні мати змогу вибирати з цілої низки закупівельних методів, включаю-

Інтегрована система планування поточного і капітального бюджету

Чи як традиційні методи закупівлі, так і спеціальні методи, створені для придбання основних фондів. Прикладами таких методів можуть бути:

– модульний контракт, згідно з яким масштабне придбання можна розбити на менші модулі, які легше реалізувати. Перевага цього методу полягає в тому, що посадові особи можуть чіткіше управляти закупівельним процесом із складними вимогами. Крім цього, такий підхід дозволяє посадовим особам використовувати різні підприємства (компанії) і (або) різні форми технічної експертизи, представлені на ринку;

– двофазне придбання (придбання у дві фази), відповідно до якого одна фірма розробляє точні технічні вимоги (специфікації), а інша надає реальні основні фонди. Перевага такого методу полягає у тому, що посадові особи можуть скористатися більшою спеціалізацією (детальнішим поділом праці) на ринку;

– створення конкурентних прототипів, що передбачає розробку зразків певного виду основних фондів різними фірмами. Потім посадові особи роблять свій вибір на основі співвідношення ціна/якість, що є особливо важливим, якщо область, місто чи район закуповують певну кількість таких окремих видів основних фондів.

Крім того, цей крок забезпечує можливість конкуренції між потенційними продавцями, що є позитивною рисою ринкової економіки. Наявність потенційних продавців є важливим моментом з погляду підвищення якості товарів та послуг і зниження їх ціни.

Посадовим особам слід приймати рішення щодо вибору тієї чи іншої форми закупівлі, зважаючи на ряд обставин:

– чи існують характерні риси основних фондів, які потребують певної конкретної форми. Наприклад, деякі основні фонди не можуть бути вироблені або постачені однією фірмою, тому необхідно залучати багато фірм;

– якщо даний вид основних фондів ніколи не розроблявся раніше, то існує певний ризик, і логічно було б розбити процес закупівлі на фази, щоб мінімізувати ризик невдачі. До того ж якщо другорядні аспекти рішень фази планування необхідно переглянути, це можна зробити шляхом внесення змін у процес закупівель;

– якщо ринок недосконалий і (або) на ринку немає потенційних продавців, які реально були б здатні виконати роботу, то посадові особи можуть прийняти виважене рішення щодо альтернативного методу закупівлі задля мінімізації ризику;

– якщо удосконалення технології щодо певного аспекту основних фондів або аспекту процесу придбання робить більш ефективним вибір однієї з альтернативних форм закупівлі.

Подання клопотання та оцінка пропозицій. Після прийняття рішення щодо методу закупівлі слід подавати фактичне клопотання. Готуючи документи, необхідні для подачі клопотання, посадові особи мають звернути увагу на мету та завдання обласного, міського або районного органу влади, залученого до процесу. Це важливо для того, щоб фірма та посадові особи могли слідкувати за тим, щоб основні фонди, які передбачається отримати, задовольняли конкретні потреби і були створені для забезпечення конкретного типу та рівня діяльності.

Процес клопотання має бути прозорим і слідувати принципу відкритої конкуренції. Завдяки відкритій конкуренції та процесу осмислення цілей, право на виконання контракту надається тій фірмі, яка найбільше відповідає вимогам та максимально наближена до тих типів та рівнів діяльності, що визначені в ході клопотання, і яка пропонує найнижчу ціну.

Управління контрактом та оцінка його виконання. Посадові особи мають слідкувати за планом та графіком виконання робіт підрядником для того, щоб забезпечити відповідність потребам обласного, міського або районного органу влади у виконання їх стратегічних завдань та цілей. Необхідно виділити ключові етапи, виходячи з яких посадові особи зможуть відстежувати виконання робіт, або інші моменти, що демонструють результати роботи і якість виконання контракту.

Робота не може бути прийнятою, а винагорода виплачена доки не завершиться постачання основних активів і не буде доведено факт відповідності технічним стандартам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Сунцова О. О. – Капітальне бюджетування і закупівлі