Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.4. Види маркетингу

Відповідно до характеру попиту на товар виділяють декілька видів маркетингу:

– конверсійний;

– стимулюючий;

– розвиваючий;

– ремаркетинг;

– синхромаркетинг;

– підтримуючий;

– демаркетинг;

– протидіючий.

Кожен з видів маркетингу передбачає конкретну програму, спрямовану на досягнення певної маркетингової цілі.

1. Конверсійний маркетинг Пов’язаний з наявністю негативного попиту на товари та послуги, тобто такої ситуації, коли на значній частині потенційного ринку вони не знаходять свого покупця.

Причини такої ситуації зумовлені:

– певними традиціями споживачів або існуванням на ринку замінників цього товару;

– покупці надають перевагу імпортним виробам;

– невисока якість товару. Завдання маркетингу:

– аналіз причин виникнення негативного попиту;

– збільшення асортименту чи зміна якості товару;

– зниження ціни;

– пошук нових форм просування товару.

2. Стимулюючий маркетинг Пов’язаний з відсутністю попиту, тобто це стан, за якого ринок не виявляє інтересу до конкретного товару.

Причини такої ситуації:

– відомі товари сприймаються як такі, що втратили свою цінність (речі, які вийшли з моди, порожні пляшки);

– відомі товари сприймаються як такі, що мають цінність, але не на цьому ринку (зимовий одяг у місцевості, де не буває зими);

– коли ринок не підготовлений до появи нових товарів. Завдання маркетингу:

– ознайомлення споживачів з можливостями товару;

– оптимальне розміщення товару на різних ринках;

– поширення інформації про товар на ринках, де його немає.

3. Розвиваючий маркетинг Пов’язаний з попитом, який формується. Основною метою розвиваючого маркетингу є перетворення потенційного попиту на реальний. Йдеться про створення нових товарів на якісно новому рівні та товарів у нових сферах споживання.

4. Ремаркетинг Пов’язаний із ситуацією зниження попиту, що може трапитися з будь-яким товаром і в будь-який період.

Коли попит на товар знизився порівняно з попереднім періодом, то у майбутньому він може знизитись ще більше, якщо не вжити відповідних заходів. Цього можна досягти за допомогою реклами невідомих або маловідомих споживачеві властивостей товару, поліпшенням якості та сервісу.

Отже, ремаркетинг – це пошук нових можливостей для погодження пропозиції товарів і послуг з їхніми потенційними ринками.

5. Синхромаркетинг пов’язаний з хитким попитом. Це такий стан, за якого структура попиту характеризується сезонними чи іншими коливаннями, що не збігаються в часі зі структурою пропозиції товарів.

Наприклад, курортні місцевості мають різко виражені сезонні навантаження, кінотеатри та музеї більше відвідують у вихідні дні, ніж у будні.

Завдання синхромаркетингу полягає у тому, щоб змінити рівень попиту. Досягти цього можна за допомогою сезонного продажу товару, використання рекламно-пропагандистської діяльності (наприклад, для продовження туристичного сезону),

6. Підтримуючий маркетинг пов’язаний з найідеальнішою ситуацією, наявністю задоволеного попиту.

На ринку можуть з’явитися аналогічні товари інших підприємств, тому підтримуючий маркетинг вимагає постійної уваги до тих факторів, які можуть змінити рівень попиту, та вирішити низку тактичних питань:

– проведення політики цін (зниження ціни);

– підтримання необхідного обсягу продажу;

– здійснення контролю за витратами.

7. Демаркетинг застосовують у ситуації, коли попит на товар значно перевищує пропозицію. У такій ситуації завдання маркетингу полягає у зменшенні надмірного попиту шляхом підвищення цін або вживання заходів із перенесення попиту з одного товару на інший.

8. Протидіючий маркетинг пов’язаний зі шкідливістю товару з погляду добробуту, життя споживача, суспільства. Класичним прикладом є алкогольні напої, тютюнові вироби, токсичні медикаменти, продукти з великою кількістю нітратів, так звані екологічно брудні продукти.

Метою такого маркетингу є ліквідація чи значне обмеження попиту шляхом заборони реклами цих товарів, подання товару як небажаного і шкідливого.

Зв’язок видів маркетингу та попиту продемонстровано у табл. 1.1, де також наведені маркетингові заходи, які необхідно здійснювати підприємству при тому чи іншому виді маркетингу.

Таблиця 1.1. Зв’язок видів маркетингу та попиту

№з/п

Вид Маркетингу

Вид Попиту

Характеристика попиту

Зміст маркетингової діяльності

1

2

3

4

5

1

Конверсійний

Негативний

Споживач ставиться до товару негативно (низька якість, недостатній сервіс)

Створення активного попиту через зниження цін, стимулювання збуту, поліпшення якості товару

2

Стимулюючий

Нульовий (відсутній)

Споживач ставиться до товару байдуже або взагалі не знає про його існування

Модернізація товару, рекламування, зміна ринків збуту

Со

Ремаркетинг

Спадаючий

Обсяги збуту зменшуються через утрату товаром ринкової новизни

Надання товару ринкової новизни, репозиціону-вання

4

Синхро-маркетинг

Нерегулярний (сезонний)

Обсяги збуту товару зазнають значних коливань протягом року

Згладжування сезонних коливань збуту, політика гнучких цін, знижок

5

Розвиваючий

Латентний

Попит лише зароджується у вигляді запитів або незначного збуту

Стимулювання збуту, поліпшення якості товару, реклама

6

Підтримуючий

Повноцінний

Збут має вся продукція

Регулярна модернізація товару, реклама, підвищення якості

7

Демаркетинг

Ажіотажний (надмірний)

Високий, але штучно створений, і тому нетривалий попит

Підвищення цін, скорочення рекламної активності, стимулювання збуту

Закінчення Табл. 1.1

1

2

3

4

5

8

Реагу-вальяий

Оманливий

Повноцінний у короткий проміжок часу, але не такий, що яе має перспектив

Зміна змісту управління маркетинговою діяльністю підприємства

9

Протидіючий

Нераціональний (небажаний)

Попит на товари, небажані з етичних чи соціальних стандартів (алкоголь, тютюн)

Скорочення небажаного попиту за рахунок анти реклами, обмежень, високих цін тощо

10

Персональний

Унікальний (особливий)

Попит на унікальні або ексклюзивні товари

Персональний продаж, розвиток сервісу

11

Інноваційний

Креативний

Попит на товари, яких немає на ринку

Розроблення і пропонування ринку нових товарів

12

Захисний

Інфляційний

Попит на товари, які купують для збереження грошей від знецінення

Пропонування нерухомості, коштовностей, престижних товарів тощо

Маркетологи в своїй практичній діяльності часто використовують інші підходи в класифікації видів маркетингу. Розрізняють маркетинг організацій, маркетинг особистості, масовий маркетинг, віртуальний маркетинг, некомерційний маркетинг.

Маркетинг організацій – вид діяльності, спрямований на створення та підтримання позитивного іміджу підприємства.

Маркетинг особистості – вид діяльності для створення іміджу особистості. Для зміни ставлення громадськості до себе персональний маркетинг використовують політичні діячі, актори, спортсмени тощо.

Масовий маркетинг Характеризується масовим виробництвом одного виробу, призначеного для всіх покупців у різних сегментах ринку.

Віртуальний маркетинг – система знань про пропозицію, місце товару на ринку на основі інформаційних технологій.

Некомерційний маркетинг – діяльність, спрямована на створення та підтримку позитивної думки та іміджу в окремих груп населення про діяльність підприємств та організацій, їх професійну активність.

До некомерційних організацій відносять ті організації, які мають суспільне значення та користь, наприклад школи, музеї, збройні сили, МНС, Червоний Хрест, різні фонди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.4. Види маркетингу