Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

Попит на більшість товарів характеризується нестабільністю, тому прогноз є одним з основних факторів успішної діяльності підприємства на ринку.

До методів прогнозування перспективного попиту на товари конкретного підприємства відносять:

– опитування намірів покупців;

– з’ясування сукупної думки торгових працівників;

– експертні оцінки;

– аналіз даних минулих років;

– статистичний аналіз попиту. Розглянемо конкретно кожний з методів.

1. Отже, одним з джерел інформації є самі покупці. Метод опитування про намір придбати товар доцільно використовувати, коли покупців небагато, а витрати малі. Найчастіше його використовують при аналізі перспективного попиту на товари тривалого використання. Якщо проведення опитування неможливе, то використовують метод з’ясування думок продавців.

2. На багатьох підприємствах у визначений час торговий персонал всіх філіалів заповнює спеціальні картки з прогнозом продажу на наступний рік. Такі картки складаються на весь товар, який продається. Однак отримана цим методом інформація може бути не завжди достовірною, тому що можуть вплинути суб’єктивні фактори (оптиміст чи песиміст, успіхи в роботі тощо).

8. Часто при проведенні прогнозів підприємства звертаються до експертів. Це можуть бути вчені, фахівці з маркетингу, торгові агенти. Експерти можуть дати групову оцінку або індивідуальну. Використання цього методу має низку переваг, він швидкий та дешевий. Проте він менш достовірний, ніж реальний, за фактами реалізації.

4. Багато підприємств прогнозують попит на товари, виходячи з аналізу минулих років. При цьому проаналізувавши дані, підприємство постійно вносить корективи у продаж товару.

5. Статистичний аналіз попиту дає змогу подати реалізацію товарів як змінну, що залежить від зміни незалежних змінних попиту.

Маркетинг   Турченюк М. О.   3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

Перш ніж вийти на ринок з певним товаром, підприємство повинне оцінити потенціал ринку, що визначають як прогнозну сукупність виробничих і споживчих сил, які обумовлюють попит і пропозицію. Виділяють виробничий і споживчий потенціали.

Перший визначає можливість виробити і поставити на ринок певний обсяг товару, другий – можливість ринку поглинути (купити, спожити) певну кількість продуктів і послуг.

Виробничий потенціал ринку можна визначити залежністю1:

Маркетинг   Турченюк М. О.   3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

Д$Я – виробничий потенціал ринку, тобто обсяг товарів, який може бути вироблений і запропонований протягом певного періоду часу в натуральних показниках;

N. – група підприємств, які виробляють цей товар, шт.;

М . – потужність підприємства, або середня потужність за групою підприємств, одиниць;

К. – коефіцієнт завантаженості виробничих потужностей;

– повна потреба в ресурсах для виконання виробничої програми, шт.;

Е} – еластичність попиту на сировину і готову продукцію;

GI – Внутрішнє виробниче споживання в натуральних показниках;

ИК – частина продукції, яку можуть виготовити конкуренти в натуральних показниках, шт.;

П – число підприсмств-виробників цього товару.

Однією з головних задач дослідження обраного ринку є визначення його місткості.

Місткість ринку – Це обсяг реалізованих товарів (у грошовому вираженні) протягом визначеного терміну, визначається кількістю споживачів, середньою купівельною спроможністю та схильністю купити даний товар.

Або місткість ринку – це можливі обсяги продажу товарів покупцям, які мають потребу в них, виявляють інтерес до товарів підприємства:

Маркетинг   Турченюк М. О.   3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

Де б, – місткість ринку в грошовому вираженні, грн; – кількість потенційних споживачів, осіб;

ЫТ – кількість товару, купленого одним потенційним споживачем, шт.;

ЦТ – середня ціна товару, грн.

Аналогічно визначається місткість реального ринку (6Л – це можливі обсяги продажу товарів покупцям, які мають змогу купити продукцію підприємства1:

Маркетинг   Турченюк М. О.   3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

Де N – кількість реальних покупців, осіб.

Крім того, визначають місткість цільового ринку – можливі обсяги продажу товарів реальним покупцям, яких обслуговує на ринку це підприємство.

Окрім визначення показника місткості ринку, на практиці визначають показник частки ринку.

Частка ринку – це відношення обсягів продажу конкретного товару (в натуральному або вартісному вираженні) до потенційної місткості ринку.

Частка ринку визначається залежністю1:

Маркетинг   Турченюк М. О.   3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку

Де Ч – частка ринку підприємства, у вартісних показниках; Ор – обсяги реалізації цього товару, шт.; в( – місткість ринку у вартісних показниках, грн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Маркетинг – Турченюк М. О. – 3.7. Визначення потенціалу та місткості ринку