Маркетинг – Турченюк М. О

Маркетинг – Турченюк М. О. – ПЕРЕДМОВА

Сучасний стан розвитку підприємств України свідчить, що не так багато з них орієнтується на маркетинг у повному розумінні цього слова. Це спричиняє низка негативних факторів, які досить суттєво впливають на діяльність підприємства в цілому.

Маркетинг – Турченюк М. О. – Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

1.1. Суть та визначення маркетингу Теорія маркетингу виникла як реакція промисловців на товарне перенасичення ринку. Потужна на ті часи промисловість поставляла на ринок велику масу товарів, попит почав відставати від пропозиції. Виробники більше дбали

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.1. Суть та визначення маркетингу

1.1. Суть та визначення маркетингу Теорія маркетингу виникла як реакція промисловців на товарне перенасичення ринку. Потужна на ті часи промисловість поставляла на ринок велику масу товарів, попит почав відставати від пропозиції. Виробники більше дбали

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.2. Комплекс елементів маркетингу

Найважливішими елементами маркетингу є так звані “4Р”: “product” (продукт), “price” (ціна), “place” (місце), “promotion” (просування). Ці чотири елементи у сукупності створюють комплекс маркетингу, який розробляється маркетологами для конкретної ринкової ситуації. 1. Продукт (якість, властивості,

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.3. Принципи та функції маркетингової діяльності підприємства

Маркетинг як сучасна філософія бізнесу базується на чотирьох основних принципах. 1. Орієнтація на споживачів і гнучке реагування виробництва і збуту на зміни попиту. Підприємство має виготовляти те, що потрібно споживачам, а не навпаки, продавати

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.4. Види маркетингу

Відповідно до характеру попиту на товар виділяють декілька видів маркетингу: – конверсійний; – стимулюючий; – розвиваючий; – ремаркетинг; – синхромаркетинг; – підтримуючий; – демаркетинг; – протидіючий. Кожен з видів маркетингу передбачає конкретну програму, спрямовану

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.5. Концепція маркетингового розвитку підприємства

Філософія маркетингу скеровує діяльність фірми, підприємства на одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів, причому з прицілом не на негайну вигоду, а на тривалу перспективу. При цьому управління підприємством має здійснюватись з урахуванням п’яти

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.6. Суб’єкти маркетингу підприємства

Філософія маркетингу скеровує діяльність фірми, підприємства на одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживачів, причому з прицілом не на негайну вигоду, а на тривалу перспективу. При цьому управління підприємством має здійснюватись з урахуванням п’яти

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.7. Внутрішні та зовнішні фактори маркетингу

На маркетингову діяльність підприємства впливають найрізноманітніші фактори, які класифікуються на контрольовані (внутрішні) і неконтрольовані (зовнішні). До контрольованих належать ті, до яких безпосередньо причетне підприємство, це власне його організаційні структури, фінансові, виробничі, економічні служби, підрозділи

Маркетинг – Турченюк М. О. – 1.8. Стратегічний план маркетингу підприємства

На маркетингову діяльність підприємства впливають найрізноманітніші фактори, які класифікуються на контрольовані (внутрішні) і неконтрольовані (зовнішні). До контрольованих належать ті, до яких безпосередньо причетне підприємство, це власне його організаційні структури, фінансові, виробничі, економічні служби, підрозділи