Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит організаційної структури маркетингу

O Чи оптимальною є структура організації маркетингу з огляду на особливості товарів, що виготовляються, особливості різних сегментів споживачів і територій, на яких діє фірма?

O Чи достатніми є повноваження керівника служби маркетингу, щоб впливати на ступінь задоволення споживачів?

O Наскільки ефективною є взаємодія служби маркетингу, інших підрозділів фірми?

O Як оцінюється діяльність служби маркетингу та її працівників?

O Як мотивується діяльність працівників служби маркетингу?

O Чи є потреба у підвищенні кваліфікації? За якими напрямами?

Чиїми Силами Здійснюється аудит маркетингу? Альтернатив – дві:

O внутрішній аудит (власними силами);

O зовнішній аудит (передбачає запрошення незалежних експертів-представників консалтингової фірми).

Переваги Внутрішнього аудиту Очевидні. По-перше – дешевше, по-друге – аудит може бути проведений швидко. Ситуація, що склалася на фірмі, добре відома аудіторам. Інформація, в тому числі конфіденційна, може бути отримана без зволікань.

Основна вада внутрішнього аудиту-певна упередженість, суб’єктивізм в оцінці тих чи інших результатів. Давні дружні або, навпаки, стримані ділові стосунки між працівниками можуть вплинути на висновки аудиторів. Крім того, існує висока ймовірність того, що деякі вади залишаться незавваженими. Погляди сторонніх для фірми осіб є менш упередженими, отже, і об’єктивнішими, це, безумовно, “плюс” зовнішнього аудиту і певна гарантія того, що в результаті аудиту будуть відпрацьовані справді ефективні механізми зміни ситуації на краще. При цьому легше реалізувати комплексний підхід, не потонувши в окремих “наболілих” проблемах, як це може бути при внутрішньому аудиті.

Ухвалюючи рішення про зовнішній аудит, слід враховувати два моменти. Це обійдеться значно дорожче за внутрішній аудит і вимагатиме доступу до конфіденційної інформації, без якої картина буде викривлена. Отже, слід визначитися, чи варто нехтувати конфіденційністю на користь об’єктивізму. Єдиного рецепту тут бути не може.

Для контролю маркетингу використовуються такі методи стратегічного та оперативного аналізу:

O АВС-аналіз;

O 3МОТ-аналіз;

O портфоліо-аналіз (портфельний аналіз);

O ОАР-аналіз;

O маржинальний аналіз та інші.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит організаційної структури маркетингу