Логістика – Тридід О. М

Логістика – Тридід О. М. – ПЕРЕДМОВА

У сучасних умовах господарювання перед підприємствами постає завдання сталого економічного зростання, яке може бути вирішене лише за умови компетентного управління потоковими процесами. Запорукою успішної організації логістичної діяльності підприємства є обізнаність його керівників та спеціалістів

Логістика – Тридід О. М. – Розділ 1. ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

1.1. Сутність, функції та завдання логістики. 1.2. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми. 1.3. Етапи розвитку логістики. 1.4. Універсальна концепція теорії логістики. 1.5. Сучасна логістична концепція. 1.6. Основні принципи та методи теорії логістики. 1.7.

Логістика – Тридід О. М. – 1.1. Сутність, функції та завдання логістики

1.1. Сутність, функції та завдання логістики. 1.2. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми. 1.3. Етапи розвитку логістики. 1.4. Універсальна концепція теорії логістики. 1.5. Сучасна логістична концепція. 1.6. Основні принципи та методи теорії логістики. 1.7.

Логістика – Тридід О. М. – 1.2. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми

Розгляд логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності припускає, що наслідки прийнятих рішень у цій області мають піддаватися їх впливу на витрати і доходи. У зарубіжній економічній літературі як індикатор ефективності впливу логістики на підвищення конкурентоспроможності

Логістика – Тридід О. М. – 1.3. Етапи розвитку логістики

Розгляд логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності припускає, що наслідки прийнятих рішень у цій області мають піддаватися їх впливу на витрати і доходи. У зарубіжній економічній літературі як індикатор ефективності впливу логістики на підвищення конкурентоспроможності

Логістика – Тридід О. М. – 1.4. Універсальна концепція теорії логістики

У теорії та практиці логістичних досліджень відомо багато різних концепцій, а звідси і визначень логістики, однак усі вони містять два основні загальні концептуальні положення: 1) об’єктом логістики є певний потоковий процес (як правило, багатоланковий

Логістика – Тридід О. М. – 1.5. Сучасна логістична концепція

У теорії та практиці логістичних досліджень відомо багато різних концепцій, а звідси і визначень логістики, однак усі вони містять два основні загальні концептуальні положення: 1) об’єктом логістики є певний потоковий процес (як правило, багатоланковий

Логістика – Тридід О. М. – 1.6. Основні принципи та методи теорії логістики

Принципи логістичного підходу вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, збуту, фінансів і передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностей в єдину систему, що має підвищити ефективність роботи у кожній із цих сфер і міжгалузеву ефективність.

Логістика – Тридід О. М. – 1.7. Види логістики

Принципи логістичного підходу вимагають інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, збуту, фінансів і передачі інформації про пересування товарно-матеріальних цінностей в єдину систему, що має підвищити ефективність роботи у кожній із цих сфер і міжгалузеву ефективність.

Логістика – Тридід О. М. – 1.8. Сутність мікро логістики

У сферу досліджень макрологістики включаються процеси, які протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівнях. Мікрологістика займається комплексом питань з управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками, грунтуючись на інтересах окремого підприємства або корпоративної групи