Культурологія – Безвершук Ж. О

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Передмова

У наш час від гуманітарних наук очікуються осмислення “світу людини”, причому в усій повноті життєвого досвіду – для його виправдання, його прояснення і збагачення”. Ці слова відомого філософа Г.-Г. Гадамера чи не найбільше адресовані

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Частина І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

У наш час від гуманітарних наук очікуються осмислення “світу людини”, причому в усій повноті життєвого досвіду – для його виправдання, його прояснення і збагачення”. Ці слова відомого філософа Г.-Г. Гадамера чи не найбільше адресовані

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Розділ 1 БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНУ КУЛЬТУРИ

У наш час від гуманітарних наук очікуються осмислення “світу людини”, причому в усій повноті життєвого досвіду – для його виправдання, його прояснення і збагачення”. Ці слова відомого філософа Г.-Г. Гадамера чи не найбільше адресовані

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 1.1. Культура і цивілізація

У наш час від гуманітарних наук очікуються осмислення “світу людини”, причому в усій повноті життєвого досвіду – для його виправдання, його прояснення і збагачення”. Ці слова відомого філософа Г.-Г. Гадамера чи не найбільше адресовані

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 1.2. Морфологія і динаміка культури

Морфологія культури – це структурний аналіз культури як соціального феномену, дослідження закономірностей формоутворення культурних явищ. Структура культури складна і багатогранна, а елементами, що її утворюють, є освіта, наука, релігія, міфологія, мораль, право, політика, мистецтво.

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 1.3. Субкультура та її функції

Субкультура – сукупність ідей, цінностей, норм поведінки, зразків, смаків, які поділяють члени певної спільноти. У сучасній культурології як вагомий чинник змін у культурі і суспільстві розглядають саме субкультуру, що має ознаки інноваційного потенціалу. Звичайно,

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 1.4. Антропосоціогенез

Субкультура – сукупність ідей, цінностей, норм поведінки, зразків, смаків, які поділяють члени певної спільноти. У сучасній культурології як вагомий чинник змін у культурі і суспільстві розглядають саме субкультуру, що має ознаки інноваційного потенціалу. Звичайно,

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 1.5. Культурогенез

Культурна еволюція – це еволюція поведінки і здібностей людей. Якщо біологічна еволюція грунтується на мутаційній мінливості, боротьбі за існування і природному доборі, то культурна (хоча багато в чому і схожа на неї) має значні

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 1.6. Основні наукові концепції походження і сутності культури

Культурна еволюція – це еволюція поведінки і здібностей людей. Якщо біологічна еволюція грунтується на мутаційній мінливості, боротьбі за існування і природному доборі, то культурна (хоча багато в чому і схожа на неї) має значні

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Розділ 2 КАТЕГОРІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

2.1. Культурологія Культурологія – наука, що вивчає культуру яві цілісність; система знань про сутність, закономірності існування і розвитку культури, її значення для людства та способи її пізнання. Вона також досліджує різні, часто дуже специфічні

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.1. Культурологія

2.1. Культурологія Культурологія – наука, що вивчає культуру яві цілісність; система знань про сутність, закономірності існування і розвитку культури, її значення для людства та способи її пізнання. Вона також досліджує різні, часто дуже специфічні

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.2. Культурна картина світу

2.1. Культурологія Культурологія – наука, що вивчає культуру яві цілісність; система знань про сутність, закономірності існування і розвитку культури, її значення для людства та способи її пізнання. Вона також досліджує різні, часто дуже специфічні

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.3. Культурна ідентифікація

2.1. Культурологія Культурологія – наука, що вивчає культуру яві цілісність; система знань про сутність, закономірності існування і розвитку культури, її значення для людства та способи її пізнання. Вона також досліджує різні, часто дуже специфічні

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.4. Культурна самобутність

2.1. Культурологія Культурологія – наука, що вивчає культуру яві цілісність; система знань про сутність, закономірності існування і розвитку культури, її значення для людства та способи її пізнання. Вона також досліджує різні, часто дуже специфічні

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.5. Культурна інтеграція

Глобальний процес зближення національних культур і цінностей, зміцнення культурних, комунікаційних, цивілізаційних зв’язків сприяють тому, щоб досягнення науки і мистецтва, нові форми соціальної та політичної діяльності швидко поширювалися і засвоювалися у сучасному світі, забезпечуючи його

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.6. Діалог культур

Глобальний процес зближення національних культур і цінностей, зміцнення культурних, комунікаційних, цивілізаційних зв’язків сприяють тому, щоб досягнення науки і мистецтва, нові форми соціальної та політичної діяльності швидко поширювалися і засвоювалися у сучасному світі, забезпечуючи його

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.7. Культурний шок

Глобальний процес зближення національних культур і цінностей, зміцнення культурних, комунікаційних, цивілізаційних зв’язків сприяють тому, щоб досягнення науки і мистецтва, нові форми соціальної та політичної діяльності швидко поширювалися і засвоювалися у сучасному світі, забезпечуючи його

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.8. Культурна маргінальність

Глобальний процес зближення національних культур і цінностей, зміцнення культурних, комунікаційних, цивілізаційних зв’язків сприяють тому, щоб досягнення науки і мистецтва, нові форми соціальної та політичної діяльності швидко поширювалися і засвоювалися у сучасному світі, забезпечуючи його

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 2.9. Інкультурація особистості

Важливою проблемою для кожної людини є здатність орієнтуватися у культурному середовищі. Інкультурація і полягає в тому, щоб поступово виробити навички, манери, норми поведінки, характерні для такого типу культури, відповідного історичного періоду. У цьому процесі

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Частина II ІСТОРИЧНІ ТИПИ КУЛЬТУР ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Розділ 3. Риси первісної культури. Розділ 4. Стародавні цивілізацій Розділ 5. Античний світ. Розділ 6. Середньовіччя. Захід. Розділ 7. Середньовіччя. Схід. Розділ 8. Відродження. Розділ 9. Новий час. Розділ 10. Новітня доба. Розділ 3.

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Розділ 3. РИСИ ПЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ

Розділ 3. Риси первісної культури. Розділ 4. Стародавні цивілізацій Розділ 5. Античний світ. Розділ 6. Середньовіччя. Захід. Розділ 7. Середньовіччя. Схід. Розділ 8. Відродження. Розділ 9. Новий час. Розділ 10. Новітня доба. Розділ 3.

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 3.1. Перший людський гурт

Розділ 3. Риси первісної культури. Розділ 4. Стародавні цивілізацій Розділ 5. Античний світ. Розділ 6. Середньовіччя. Захід. Розділ 7. Середньовіччя. Схід. Розділ 8. Відродження. Розділ 9. Новий час. Розділ 10. Новітня доба. Розділ 3.

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 3.2. Загальні риси первісної культури

Розділ 3. Риси первісної культури. Розділ 4. Стародавні цивілізацій Розділ 5. Античний світ. Розділ 6. Середньовіччя. Захід. Розділ 7. Середньовіччя. Схід. Розділ 8. Відродження. Розділ 9. Новий час. Розділ 10. Новітня доба. Розділ 3.

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 3.3. Анімізм та інші форми первісної духовності

Дав людини періоду дикості навколишній світ міг здаватися ворожим, але не був незрозумілим: оскільки життя за первіснообщинних умов мало своєю віссю кровно родинні відносини (племена, роди), то весь світ (небо, сонце, води, тварини тощо)

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 3.4. Міфи як “першодумки людства”

Дав людини періоду дикості навколишній світ міг здаватися ворожим, але не був незрозумілим: оскільки життя за первіснообщинних умов мало своєю віссю кровно родинні відносини (племена, роди), то весь світ (небо, сонце, води, тварини тощо)

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 3.5. Первісне мистецтво

Мистецтво, однією з важливих функцій якого є фіксація і передавання наступним поколінням набутого соціального досвіду, певних знань і розумінь, досягло в первісні часи високого рівня. Від епохи палеоліту (40-12 тис. до н. е.) залишилися

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 3.6. Слов’янська міфологія

Мистецтво, однією з важливих функцій якого є фіксація і передавання наступним поколінням набутого соціального досвіду, певних знань і розумінь, досягло в первісні часи високого рівня. Від епохи палеоліту (40-12 тис. до н. е.) залишилися

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 3.7. Етапи розвитку культури давніх слов’ян

У сучасній науці розрізняють такі основні етапи розвитку культури стародавніх слов’ян: мізинський, Трипільський і черняхівський. Висловлюється думка, що вже епоха пізнього палеоліту (близько 25 тис. років до н. е.) засвідчує на території сучасної України

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Розділ 4 СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

4.1. Спільне в культурі стародавнього світу Без досягнень, стародавніх цивілізацій сучасний світ немислимий у жодній своїй ланці. Ця далека доба, вийшовши із мало диференційованої, більше того практично однакової в усіх регіонах первісності, сформувала абсолютно

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 4.1. Спільне в культурі стародавнього світу

4.1. Спільне в культурі стародавнього світу Без досягнень, стародавніх цивілізацій сучасний світ немислимий у жодній своїй ланці. Ця далека доба, вийшовши із мало диференційованої, більше того практично однакової в усіх регіонах первісності, сформувала абсолютно

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 4.2. Стародавня Месопотамія

4.1. Спільне в культурі стародавнього світу Без досягнень, стародавніх цивілізацій сучасний світ немислимий у жодній своїй ланці. Ця далека доба, вийшовши із мало диференційованої, більше того практично однакової в усіх регіонах первісності, сформувала абсолютно

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 4.3. Стародавній Єгипет

Шість тисячоліть тому в родючій долині Нілу виникли державні утворення, об’єднані у IV – на початку ІІІ тис. до н. е. в єдину державу. На характер буття і культуру Єгипту вплинули природна територіальна замкненість

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 4.4. Стародавній Китай

Давньокитайська культура заклала основи культурної традиції, що простежується протягом багатовікової історії Китаю аж до новітнього часу. Протягом близько семи тисячоліть, починаючи з неоліту, вибудовується “китайський світ”. Майже третина цього часу припадає на цивілізацію. У

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 4.5. Стародавня Індія

Уже в стародавні часи про Індію говорили як про країну мудреців”. Розквіт індійської культури припав на період об’єднання Індії за династії Маур’їв (IV – II ст. до н. е.). Велику роль у духовному житті

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 4.6. Стародавня Америка

Культура високорозвинених давніх цивілізацій на території доколумбової Америки на момент її відкриття іспанцями у 1492 р. існувала у двох порівняно невеликих областях західної півкулі – у Мезоамериці та Андах. Тут жило дві третини всього

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Розділ 5 АНТИЧНИЙ СВІТ

5.1. Великий культурний прорив Еллади Грецькі боги Грецька культура, починаючи з доби Ренесансу в Європі, сприймалася як історичне диво. Адже вона залишила, крім усього іншого, таку величезну кількість понять і термінів (фізичних, метафізичних, політичних,

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 5.1. Великий культурний прорив Еллади

5.1. Великий культурний прорив Еллади Грецькі боги Грецька культура, починаючи з доби Ренесансу в Європі, сприймалася як історичне диво. Адже вона залишила, крім усього іншого, таку величезну кількість понять і термінів (фізичних, метафізичних, політичних,

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Грецькі боги

5.1. Великий культурний прорив Еллади Грецькі боги Грецька культура, починаючи з доби Ренесансу в Європі, сприймалася як історичне диво. Адже вона залишила, крім усього іншого, таку величезну кількість понять і термінів (фізичних, метафізичних, політичних,

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Архаїчна Греція

Архаїчна Греція (VIII-VI ст. до н. е.), на думку де| яких дослідників, – час найбільш інтенсивного розвитку античного суспільства. В цей період виникли класичне рабство, система грошового обігу і ринку, поліс, концепція суверенітету народу

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Грецька класика

Архаїчна Греція (VIII-VI ст. до н. е.), на думку де| яких дослідників, – час найбільш інтенсивного розвитку античного суспільства. В цей період виникли класичне рабство, система грошового обігу і ринку, поліс, концепція суверенітету народу

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Еллінізм

Подальшого розвитку давньогрецьке мистецтво набуло на етапі еллінізму, який е умовною назвою періоді в Історії грецької культури та культури на територіях Східного Середземномор’я, Передньої Азії та Причорномор’я з часу завоювання їх А. Македонським (334-

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 5.2. Стародавня римська цивілізація

Римський пантеон Давньоримська культура завершує античність. Рим за переказом, був заснований у VIII ст. до н. е. нащадками Енея – Ромулом і Ремом. Після царського періоду (VШ-VI ст. до н. е.) Рим був аристократичною

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Римський пантеон

Римський пантеон Давньоримська культура завершує античність. Рим за переказом, був заснований у VIII ст. до н. е. нащадками Енея – Ромулом і Ремом. Після царського періоду (VШ-VI ст. до н. е.) Рим був аристократичною

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Прагматичний геній римлян

Особливості давньоримської культури визначили риси її. творців: тверезість їх світосприймання, практичний склад розуму. Утилітаризм римської свідомості укорінений у давньоримській міфології. Практики-римляни часто протиставляються естетам-грекам у римській літературі. Але хоча вони за естетизм греків формально

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Римське мистецтво

Особливості давньоримської культури визначили риси її. творців: тверезість їх світосприймання, практичний склад розуму. Утилітаризм римської свідомості укорінений у давньоримській міфології. Практики-римляни часто протиставляються естетам-грекам у римській літературі. Але хоча вони за естетизм греків формально

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 5.3. Осьова доба

Ідея рішучих поворотів в історичному поступі висловлювалася і раніше як богословами, так і філософами — від Августина до Г. Гегеля. Термія “осьова доба”, який запропонував німецький філософ К. Ясперс стосовно періоду з VIII до

Культурологія – Безвершук Ж. О. – Розділ 6 СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ЗАХІД

6.1. Основні завдання і напрями середньовічної культури Духовною підставою радикальної культурної переорієнтації Європи стало християнство. Виникнувши у І ст. у Палестині, воно залишалось “єрессю” всередині іудаїзму. Однак у V ст. євреї, перші носії нової

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 6.1. Основні завдання і напрями середньовічної культури

6.1. Основні завдання і напрями середньовічної культури Духовною підставою радикальної культурної переорієнтації Європи стало християнство. Виникнувши у І ст. у Палестині, воно залишалось “єрессю” всередині іудаїзму. Однак у V ст. євреї, перші носії нової

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 6.2. Візантія – будівництво християнського світу

Візантійська культура – блискуча і своєрідна, найрозвиненіша в Європі з IV до Х-ХІ ст. – існувала до середини XV ст. Виникненню Візантії як держави передували поділ Римської імперії на Західну та Східну, відокремлення східних

Культурологія – Безвершук Ж. О. – 6.3. Романіка церковна і світська

У Західній Європі розквіт культури спостерігався з кінця X ст. І першою його “ластівкою” стала архітектура, яку в 20-х роках XIX ст. назвали романською (від слова “римський”). Романський стиль – перший загальноєвропейський стиль, що