Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.1. Основи планування

Пояснюється мета бюджетування й роль бухгалтера-аналітика в цьому процесі; складаються операційні й фінансові бюджети й пояснюється взаємозв’язок між ними; обгрунтовується необхідність бюджетного контролю; розглядається, у чому складається керування по відхиленнях; підготовляється гнучкий бюджет І розглядається використання його для аналізу відхилень; оцінюється ефективність І результативність діяльності на основі аналізу відхилень.

План

6.1. Основи планування.

6.2. Програмування.

6.3. Бюджетне планування.

6.4. Загальний бюджет.

6.5. Кошторис (бюджет) грошових коштів.

6.6. Труднощі планування об’єму продажів.

6.7. Управлінський контроль.

6.7.1. Сфера управлінського контролю.

6.7.2. Інформація, що використовується в процесі управлінського контролю.

6.7.3. Суб’єктивні чинники управлінського контролю.

6.7.4. Основні причини виникнення неякісної первинної інформації.

6.7.5. Характеристика відхилень в процесі виробництва і функції контролю в їх виявленні і оцінці

6.7.6. Процедури первинного контролю.

6.8. Безбюджетне управління підприємством.

6.9. Резюме.

6.1. Основи планування

Планування разом з контролем є однією з найважливіших функцій управління і є процесом визначення дій, які повинні бути виконані в майбутньому.

Плани можуть бути класифіковані таким чином:

Оперативні плани – тактичні плани, які прямо пов’язані з досягненням мети організації, наприклад, плани виробництва. Вони є короткостроковими, формулюються у вигляді річних або квартальних бюджетів.

Адміністративні плани – тактичні плани розвитку і підтримки організаційної структури. їх мета – створити організацію, при якій можуть бути досягнуті бажані рівні виконання. Вони є середньостроковими планами, що переглядаються щорічно.

Стратегічні плани – плани генерального розвитку бізнесу і довгострокової структури організації. Стратегії організації переглядаються не систематично, а при необхідності, наприклад, при упровадженні нових технологій, зміні переваг споживача, появі нового конкурента.

6.2. Програмування

Програмування – процес вибору програм і визначення приблизного об’єму ресурсів, що виділяються на кожну програму. Програмами є основні напрями діяльності, які організація вирішила здійснювати для реалізації своєї стратегії.

В прибутково орієнтованих організаціях кожний основний продукт або виробнича лінія – це програма. Програмами також можуть бути науково-дослідні роботи, поліпшення існуючих продуктів або технологічних процесів, пошук нових конкурентноздатних продуктів і т. п. В одних організаціях програмні рішення приймаються неформально, в інших – використовується система формальної підготовки програм і довгострокового планування.

Процес підготовки програм складається з трьох основних частин:

1. Перегляд поточних програм.

2. Розгляд пропозицій за новими програмами.

3. Координація програм за допомогою системи формального програмування.

Поточні програми

Навіть в стабільних виробництвах необхідно систематично переглядати вже існуючі програми, оскільки навколишнє економічне середовище, смаки і запити споживачів, умови конкуренції, виробничі технології постійно змінюються. Дуже важливо вчасно розпинати ці зміни і адаптувати наявні програми до умов, що змінилися.

Пропоновані нові програми

В рамках затвердженої стратегії керівництво повинне бути сприйнятливе до нових програм, зважаючи на можливу загрозу існуючої діяльності або для використання нових можливостей, що відкриваються. В бізнесі такі пропозиції зазвичай вимагають залучення нових капітальних вкладень.

Для аналізу пропонованих програм в неприбуткових організаціях широко застосовується метод “вигоди/витрати. Згідно з цим методом передбачувана вигода, яка не завжди може бути виражена кількісною оцінкою, зіставляється з витратами, здійснюваними за даною програмою. Цей метод використовують і прибуткові (комерційні) організації для аналізу таких передбачуваних програм, як збільшення витрат на поліпшення умов безпеки праці, зниження рівня забруднень навколишнього середовища, підвищення репутації організації в суспільстві, надання більш повної і достовірної інформації керівництву.

Формальна система програмування

Велика частина крупних організацій використовує формальну систему, в якій фінансові та інші наслідки перегляду поточних програм або пропонованих нових програм проектуються на декілька років. Така проекція називається довгостроковим планом. Він показує доходи, витрати та іншу інформацію за індивідуальними програмами на роки – зазвичай на 5 років, але можливо, і на 3 роки, а для компаній по виробленню електроенергії або добуванню природних ресурсів – на 20 років.

Зазвичай процес програмування починається за декілька місяців до початку складання річного бюджету. Формальна підготовка програми починається, коли вище керівництво, за наслідками аналізу, визначило необхідність зміни основної мети і стратегії. Потім пропозиції розсилаються оперативним керівникам, які готують конкретні програми по напрямах, певним вищим керівництвом. Далі пропоновані програми обговорюються з вищим керівництвом, і в результаті з’являється набір програм для організації в цілому. Затверджені програми? основою для підготовки річного бюджету.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Контролінг процесів господарської діяльності – Ільїна С. Б. – 6.1. Основи планування