Конфліктологія – Прибутько П. С

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Передмова

Необхідність аналізу конфліктологічних проблем у вітчизняному суспільствознавстві викликана тими соціальними процесами, які нині відбуваються в країні й щоразу набувають гострого конфліктного характеру. Вони допускають вільне виявлення різноманітних соціальних і індивідуальних інтересів і устремлінь, що

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 1. Історія розвитку конфліктологічних ідей і сутність конфліктології

Необхідність аналізу конфліктологічних проблем у вітчизняному суспільствознавстві викликана тими соціальними процесами, які нині відбуваються в країні й щоразу набувають гострого конфліктного характеру. Вони допускають вільне виявлення різноманітних соціальних і індивідуальних інтересів і устремлінь, що

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Конфліктологія як самостійна наука

Як самостійна дисципліна конфліктологія утворилася лише в середині XX ст., виділившись із двох фундаментальних наук: соціології та психологи. У соціології загальна концепція соціального конфлікту стала складатися наприкінці XIX – початку XX в. у роботах

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Психологічний аналіз конфлікту

Як самостійна дисципліна конфліктологія утворилася лише в середині XX ст., виділившись із двох фундаментальних наук: соціології та психологи. У соціології загальна концепція соціального конфлікту стала складатися наприкінці XIX – початку XX в. у роботах

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 2.Сутність конфліктології як науки та її місце в сучасній українській науці

У повсякденному житті люди прагнуть всіма можливими способами уникати конфліктів. Конфліктологам-практикам добре відома така закономірність: учасники конфлікту не хочуть визнати, що між ними конфлікт, найчастіше вони називають це певними розбіжностями. Проте бажання та об’єктивна

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 3. Структура конфлікту

Під структурою завжди розуміється сукупність частин, елементів і зв’язків певного об’єкта та відносин між ними, що забезпечують його цілісність. Основними елементами конфлікту є: 1) учасники конфлікту; 2) предмет і об’єкт конфлікту; 3) умови, в

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 4. Причини конфлікту

Для попередження, подолання або конструктивного вирішення конфліктів варто знати їх причини. У сучасній конфліктології виділяють чотири групи причин конфліктів: 1. Соціально-економічні До них відносяться: А) нерівність соціальних суб’єктів (майнова, економічна, політична, національна, релігійна, статусна,

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 5.Динаміка розвитку конфлікту

Суспільство, як і окремі люди, перебуває в постійному розвитку. Однією з рушійних сил цього розвитку є конфлікт, що має свою динаміку. Динаміка конфлікту – це процес його зміни, розвитку. Динаміка конфлікту включає поняття етапів

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Передконфліктна ситуація

Суспільство, як і окремі люди, перебуває в постійному розвитку. Однією з рушійних сил цього розвитку є конфлікт, що має свою динаміку. Динаміка конфлікту – це процес його зміни, розвитку. Динаміка конфлікту включає поняття етапів

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Відкритий конфлікт

Якщо протиріччя інтересів, що позначилися на передконфліктному етапі, вирішити не вдається, рано чи пізно передконфліктна ситуація переходить у відкритий конфлікт. Наявність протиборства стає очевидною всім. Протиріччя інтересів досягає такого ступеня, що ЇХ вже неможливо

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Післяконфліктний період

Якщо протиріччя інтересів, що позначилися на передконфліктному етапі, вирішити не вдається, рано чи пізно передконфліктна ситуація переходить у відкритий конфлікт. Наявність протиборства стає очевидною всім. Протиріччя інтересів досягає такого ступеня, що ЇХ вже неможливо

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 6. Функції конфлікту

В уявленнях багатьох людей конфлікти сприймаються як явище небажане й шкідливе. Але на справді це не завжди так. Наслідки конфлікту можуть бути як негативними, так і позитивними. Для пояснення функцій соціального конфлікту слід звернутися

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 7. Внутрішньоособові конфлікти

7.1. Сутність і типологія внутрішньоособових конфліктів Кожна людина постійно існує в конфліктній ситуації не лише з навколишнім соціальним середовищем, а й сама з собою. Для психічно здорового індивіда внутрішня конфліктна ситуація, що не виходить

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 7.1. Сутність і типологія внутрішньоособових конфліктів

7.1. Сутність і типологія внутрішньоособових конфліктів Кожна людина постійно існує в конфліктній ситуації не лише з навколишнім соціальним середовищем, а й сама з собою. Для психічно здорового індивіда внутрішня конфліктна ситуація, що не виходить

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 7.2. Причини внутрішньоособового конфлікту

При розгляді причин внутрішньоособового конфлікту їх можна умовно розділити на три види взаємопов’язаних причин. 1. Внутрішні причини. Внутрішні причини внутрішньоособового конфлікту кореняться в суперечностях між різними мотивами особи за відсутності узгодженості між складниками її

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 7.3. Способи вирішення і наслідки внутрішньоособового конфлікту

Вирішення (або подолання) внутрішньоособового конфлікту – це зняття особою внутрішньої напруги, подолання суперечностей між різними елементами її внутрішньої структури й досягнення стану внутрішньої рівноваги, стабільності та гармонії. Позитивне вирішення конфлікту веде до розвитку особи,

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 8.Сімейні конфлікти

Сім’я – унікальний інститут взаємодії людей. Унікальність полягає в тому, що цей щонайтісніший союз кількох людей (чоловік і дружина, потім діти, з ними можуть спільно проживати батьки чоловіка або дружини) пов’язують етичні зобов’язання. У

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 9. Конфліктні ситуації та конфлікти в організації

Суспільство як цілісне утворення характеризується складною системою відносин – економічних, соціальних, політичних, етичних, духовних тощо. В основі цих відносин лежать потреби й інтереси людей. Виникнення перепон на шляху реалізації цих потреб і інтересів, цілей

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 10.Особливості управління конфліктами в організації

Попередження конфлікту вимагає вміння управляти процесом вирішення конфліктної ситуації до того моменту, як вона переросте у відкрите протиборство. Управління конфліктом – це здатність керівника побачити конфліктну ситуацію, осмислити її та здійснити попереджувальні дії щодо

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 11. Конфлікти в педагогічному процесі

Водночас студентські групи отримують автономне студентське самоуправління і відкрито відстоюють право бути самими собою. Вони самостійно вирішують свої особисті питання, закохуються, мають власні вподобання та погляди на те, що відбувається навколо. У цих умовах

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 12. Міжгрупові конфлікти, їх особливості та механізми виникнення

Нині Землю населяє понад 6 мільярдів людей. Вони об’єднані в більше ніж дві сотні національно-державних утворень, у понад 20 мільйонів економічних організацій і сотні мільйонів інших великих і малих соціальних груп (сім’я, релігійна община,

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 13. Політичні конфлікти

При всьому різноманітті сучасних міжгрупових конфліктів більшість із них мають тенденцію немовби підтягуватися до центру політичної чи державної влади. Якщо конфлікт між будь-якими соціальними групами достатньо серйозний, то рано чи пізно він стає політичним.

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Політичні конфлікти та їх особливості

При всьому різноманітті сучасних міжгрупових конфліктів більшість із них мають тенденцію немовби підтягуватися до центру політичної чи державної влади. Якщо конфлікт між будь-якими соціальними групами достатньо серйозний, то рано чи пізно він стає політичним.

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Конфлікти демократичного суспільства

При всьому різноманітті сучасних міжгрупових конфліктів більшість із них мають тенденцію немовби підтягуватися до центру політичної чи державної влади. Якщо конфлікт між будь-якими соціальними групами достатньо серйозний, то рано чи пізно він стає політичним.

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 14. Етнічні конфлікти

Однією з фундаментальних потреб людини є потреба приналежності до тієї чи іншої спільності – сімейної, родової, професійної тощо. Найважливіше місце тут належить спільності етнічній. Самоідентифікація “я – українець” або “я – китаєць” – це

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 15. Поведінка протидіючих сторін у конфліктах

Незалежно від типу конфлікту (за винятком внутрішньоособового) конфліктна взаємодія протікає в межах певного стилю поведінки. Конфліктологи виділяють п’ять стилів поведінки в конфлікті: 1) ухилення; 2) пристосування; 3) конфронтація; 4) співпраця; 5) компроміс. Ці стилі

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Стратегія співпраці під час конфлікту

Незалежно від типу конфлікту (за винятком внутрішньоособового) конфліктна взаємодія протікає в межах певного стилю поведінки. Конфліктологи виділяють п’ять стилів поведінки в конфлікті: 1) ухилення; 2) пристосування; 3) конфронтація; 4) співпраця; 5) компроміс. Ці стилі

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 16. Медіація як спосіб врегулювання конфліктів

У всьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм урегулювання конфліктів. Медіація (від лат. Mediation – посередництво) – це приватне та конфіденційне використання посередників для виходу з конфліктної ситуації. Вона дає можливість уникнути втрати

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Принципи медіації

У всьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм урегулювання конфліктів. Медіація (від лат. Mediation – посередництво) – це приватне та конфіденційне використання посередників для виходу з конфліктної ситуації. Вона дає можливість уникнути втрати

Конфліктологія – Прибутько П. С. – 17. Способи попередження та вирішення конфліктів

Спілкуючись, люди взаємодіють між собою. Керівники спонукають підлеглих до праці, викладачі – студентів до навчання, батьки виховують своїх дітей. І всі ці види взаємодії є конфліктними. Розглядаючи проблему управління подібними ситуаціями, вітчизняна конфліктологія спирається

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Короткий словник конфліктологічних термінів

Авторитарність – властивість особистості, що характеризується схильністю до диктату і беззаперечного підпорядкування оточення власним впливу та владі. Пов’язана з агресивністю, завищеними самооцінкою і рівнем домагань, схильністю до грубої поведінки і тенденцією до породження І

Конфліктологія – Прибутько П. С. – Список використаної літератури

1. Андреев В. И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров. – М., 1995. 2. Анцупов А. Я., Шитилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов.-М., 1999. 3. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология. – Харьков,