Історія вчень про державу і право – Кормич А. І

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – Передмова

Від початку виникнення людської цивілізації йшов пошук шляхів та механізмів захисту від загроз різного походження, впорядкування суспільного життя, створення умов для подальшого розвитку тощо. І найбільш удалими, для досягнення відповідних цілей, винаходами людства виявилися

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – Вступ

Від початку виникнення людської цивілізації йшов пошук шляхів та механізмів захисту від загроз різного походження, впорядкування суспільного життя, створення умов для подальшого розвитку тощо. І найбільш удалими, для досягнення відповідних цілей, винаходами людства виявилися

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – І. Завдання і значення курсу “історія вчень про державу і право”

Від початку виникнення людської цивілізації йшов пошук шляхів та механізмів захисту від загроз різного походження, впорядкування суспільного життя, створення умов для подальшого розвитку тощо. І найбільш удалими, для досягнення відповідних цілей, винаходами людства виявилися

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – II. Предмет історії вчень про державу і право

Предметом цієї дисципліни є ідеї і вчення, що стосуються держави, її суті, її форми та бажаної організації і, відповідно, права. Політичні та правові погляди тісно пов’язані між собою, а інколи навіть невіддільні. Політико-правові вчення

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – III. Методи вивчення історії вчень про державу і право

Предметом цієї дисципліни є ідеї і вчення, що стосуються держави, її суті, її форми та бажаної організації і, відповідно, права. Політичні та правові погляди тісно пов’язані між собою, а інколи навіть невіддільні. Політико-правові вчення

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – IV. Періодизація історії вчень про державу і право

Предметом цієї дисципліни є ідеї і вчення, що стосуються держави, її суті, її форми та бажаної організації і, відповідно, права. Політичні та правові погляди тісно пов’язані між собою, а інколи навіть невіддільні. Політико-правові вчення

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – ТЕМА І. Політико-правові вчення давнього сходу

1. Виникнення політико-правових вчень Визначимось із розумінням основних категорій – “політика” і “право”. Політика – одне з найбільш уживаних слів у суспільному лексиконі. Давньогрецький мислитель Перікл стверджував, що лише дехто може творити політику, але

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – 1. Виникнення політико-правових вчень

1. Виникнення політико-правових вчень Визначимось із розумінням основних категорій – “політика” і “право”. Політика – одне з найбільш уживаних слів у суспільному лексиконі. Давньогрецький мислитель Перікл стверджував, що лише дехто може творити політику, але

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – 2. Політико-правові вчення Давньої Індії

У середині І тисячоліття до н. е. в арійських племен, що захопили Індію, розпочалося творення класів. їхньою провідною політичною і правовою ідеологією був брахманізм і буддизм. Обидва вчення грунтувалися на релігійно-міфологічному світогляді, викладеному у

Історія вчень про державу і право – Кормич А. І. – 3. Політико-правові вчення Давнього Китаю

Перші політичні і правові ідеї в Давньому Китаї зафіксовані у книзі історичних передбачень “Шу дзін” (VIII ст. до н. е.). Виникнення держави трактувалось як божественна воля, божественне походження. Держава – “Піднебесна”. Імператор – “син