Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ

Важливе значення для інформаційної політики України має той факт, що стратегічною метою міжнародних організацій та країн Європи є прискорений розвиток європейського інформаційного суспільства, інтеграція і конкурентоспроможність на світових ринках за умови збереження багато культурності та національної самобутності, забезпечення вільного вираження поглядів і свободи засобів масової комунікації, рівного доступу до надбань цивілізації у цифровій формі.

Сучасні засоби комунікації відкрили для Європи, в тому числі й для України, нові перспективи та можливості міжнародного співробітництва, проте вони породжують і нові загрози у сфері дотримання принципів фундаментальних прав і свобод людини в інформаційному суспільстві. Такі проблеми, як підвищення ролі інформації в суспільному середовищі, охорона персональних даних, захист інформації про приватне життя, забезпечення конфіденційності міждержавних інформаційних відносин набувають у європейському регіоні важливого значення.

В Україні вивчаються, аналізуються й використовуються у формуванні національної інформаційної політики досягнення європейської інформаційної політики, що реалізується через стратегії, програми і проекти міжурядових регіональних організацій, таких як Рада Європи, ЄС, ОБСЄ, ЦЄІ, НАТО, в рамках яких розглядаються й вирішуються проблеми становлення інформаційного суспільства, розвитку “інфраструктури”, інформаційних комунікаційних магістралей, телекомунікаційних мереж, інформаційної економіки, електронної торгівлі тощо.

Стратегія європейської інформаційної політики є вельми важливою для України також у напрямах, що стали пріоритетними для діяльності регіональних міжурядових організацій. Останнім часом це найбільшою мірою стосується Ради Європи, яка розвиває гуманітарне співробітництво в регіоні шляхом забезпечення прав людини і розвитку плюралістичної демократії, створення системи європейського інформаційного права, впровадження європейських стандартів і принципів у національні інформаційні програми й чинне законодавство.

Важливе значення для України має також інформаційна політика ЦЄІ, спрямована на залучення країн-учасниць до проектів і програм ЄС, РЄ, ОБСЄ з метою забезпечення регіонального і субрегіонального співробітництва, створення і функціонування інформаційно-документаційного центру оперативного обміну військовою інформацією, реалізації програми ЦЄІ-2010 (разом із ЄС), метою якої є економічне зростання за рахунок інформаційного сектора і включення країн-членів ЦЄІ в міжнародну торгівлю та світове господарство.

Концептуально співробітництво України в європейському регіоні базується на політиці, що визначає підтримку верховенства права та зміцнення демократії як основу відносин між Україною і об’єднаною Європою. Ідея європейської належності України засвідчує, з одного боку, радикальний поворот історичної долі держави, а з іншого – визначення українського шляху до європейської спільноти, враховуючи, що Україна – держава, яка динамічно змінюється, здобуває переваги на міжнародній арені, налагоджує партнерські стосунки з провідними країнами світу. Розширення Євросоюзу відкриває нові можливості й перспективи поглиблення євро інтеграційної стратегії України.

Європейський вимір інформаційної політики України концептуально зорієнтований на поступальний розвиток відносин з європейськими міжурядовими організаціями, залучення до інформаційно-комунікаційних інституцій з метою відновлення та поглиблення історично традиційних зв’язків з європейською спільнотою [1; 3; 11; 23; 26; 32; 126].

Співробітництво України з європейськими міжурядовими організаціями здійснюється на основі Європейської Конвенції з прав людини (1950, 1998), Директив та Конвенцій про регулювання вільного обігу інформаційних продуктів та послуг у рамках ЄС, двосторонніх угод та проектів у сфері комунікації, Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС (1998), Плану дій з розвитку взаємовідносин Україна – ЄС (2005-2007), Меморандуму про взаєморозуміння між Генеральним Директоратом із питань інформаційного суспільства ЄС і Державним комітетом зв’язку та інформатизації України щодо розвитку інформаційного суспільства тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Інформаційна політика України – Губерський Л. В. – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ