Господарське право – Щербина В. С

Господарське право – Щербина В. С. – Вступ

Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність суб’єктів господарювання, які функціонують в народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Всі ці суспільні відносини, що виникають у процесі організації

Господарське право – Щербина В. С. – Загальна частина

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право 1. Предмет регулювання господарського права Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою,

Господарське право – Щербина В. С. – Розділ І. Поняття, методи і система господарського права

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право 1. Предмет регулювання господарського права Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою,

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право 1. Предмет регулювання господарського права Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою,

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Предмет регулювання господарського права

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право 1. Предмет регулювання господарського права Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою,

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види

У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини, пов’язані з господарською діяльністю. Зокрема, держава здійснює функції загального управління економікою. З цією метою у центрі й на місцях діють органи державної виконавчої влади – міністерства,

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Методи господарського права

У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини, пов’язані з господарською діяльністю. Зокрема, держава здійснює функції загального управління економікою. З цією метою у центрі й на місцях діють органи державної виконавчої влади – міністерства,

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності

1. Основні напрями економічної політики держави Як встановлено ч. 1 ст. 8 ГК, держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. Проте, як зазначалося у попередній темі, господарське право регулює

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Основні напрями економічної політики держави

1. Основні напрями економічної політики держави Як встановлено ч. 1 ст. 8 ГК, держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. Проте, як зазначалося у попередній темі, господарське право регулює

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності

Перелік основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання визначено в ч. 2 ст. 12 ГК. До нього входять: Державне замовлення; Ліцензування, патентування і квотування; Сертифікація та стандартизація; Застосування нормативів та лімітів; Регулювання