Господарське право – Щербина В. С

Господарське право – Щербина В. С. – Вступ

Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність суб’єктів господарювання, які функціонують в народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Всі ці суспільні відносини, що виникають у процесі організації

Господарське право – Щербина В. С. – Загальна частина

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право 1. Предмет регулювання господарського права Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою,

Господарське право – Щербина В. С. – Розділ І. Поняття, методи і система господарського права

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право 1. Предмет регулювання господарського права Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою,

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право 1. Предмет регулювання господарського права Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою,

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Предмет регулювання господарського права

Розділ І. Поняття, методи і система господарського права Глава 1. Господарські правовідносини та господарське право 1. Предмет регулювання господарського права Господарське право, як і будь-яку іншу юридичну дисципліну, можна визначити, насамперед, за предметною ознакою,

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види

У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини, пов’язані з господарською діяльністю. Зокрема, держава здійснює функції загального управління економікою. З цією метою у центрі й на місцях діють органи державної виконавчої влади – міністерства,

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Методи господарського права

У сфері економіки виникають і функціонують різноманітні відносини, пов’язані з господарською діяльністю. Зокрема, держава здійснює функції загального управління економікою. З цією метою у центрі й на місцях діють органи державної виконавчої влади – міністерства,

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 2. Правові форми участі держави і місцевого самоврядування в регулюванні господарської діяльності

1. Основні напрями економічної політики держави Як встановлено ч. 1 ст. 8 ГК, держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. Проте, як зазначалося у попередній темі, господарське право регулює

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Основні напрями економічної політики держави

1. Основні напрями економічної політики держави Як встановлено ч. 1 ст. 8 ГК, держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. Проте, як зазначалося у попередній темі, господарське право регулює

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Засоби державного регулювання господарської діяльності

Перелік основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання визначено в ч. 2 ст. 12 ГК. До нього входять: Державне замовлення; Ліцензування, патентування і квотування; Сертифікація та стандартизація; Застосування нормативів та лімітів; Регулювання

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки

Як встановлено ст. 22 ГК, держава здійснює управління державним сектором економіки відповідно до засад внутрішньої і зовнішньої політики. Особливість державного сектору економіки полягає в тому, що суб’єктами господарювання в ньому є: – суб’єкти, що

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 3. Правові засади захисту економічної конкуренції

1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Функціонування ринкових відносин, в основі яких лежить багатоукладна економіка, передбачає створення рівних можливостей для суб’єктів господарської діяльності, а також їхню конкуренцію, під

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію

1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Функціонування ринкових відносин, в основі яких лежить багатоукладна економіка, передбачає створення рівних можливостей для суб’єктів господарської діяльності, а також їхню конкуренцію, під

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Правове становище Антимонопольного комітету

Державна політика у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності, здійснення заходів щодо демонополізації економіки, фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, консультативної та іншої підтримки суб’єктів господарювання, які сприяють розвитку конкуренції, здійснюється органами державної

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання

З метою запобігання монополізації1 товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції органи Антимонопольного комітету України здійснюють державний контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону “Про захист економічної конкуренції”

Господарське право – Щербина В. С. – 4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Питанням відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції присвячений розділ VIII Закону “Про захист економічної конкуренції”. Згідно зі ст. 50 Закону порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є: 1) антиконкурентні узгоджені дії; 2)

Господарське право – Щербина В. С. – 5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Однією з основних функцій органів, що здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, є розгляд справ про його порушення. Ця діяльність Антимонопольного комітету здійснюється відповідно до Закону “Про захист економічної конкуренції”

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 4. Господарське законодавство

1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства Норми господарського права як загальні правила поведінки суб’єктів господарських відносин функціонують завдяки своїй нормативній формі – формі нормативних актів. Саме у формі нормативних актів норми господарського права

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства Норми господарського права як загальні правила поведінки суб’єктів господарських відносин функціонують завдяки своїй нормативній формі – формі нормативних актів. Саме у формі нормативних актів норми господарського права

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

Визначення нормативного акта господарського законодавства грунтується на загальнотеоретичному понятті “нормативний акт”. Нормативний акт господарського законодавства являє собою офіційний письмовий документ компетентного органу держави, який є джерелом норм господарського права, тобто встановлює (змінює) або припиняє

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Система господарського законодавства

Крім вертикальної (згідно з юридичною силою актів) системи, господарське законодавство має так звану горизонтальну систему. Вона визначається предметом регулювання у широкому розумінні, тобто видами господарської (продукція, роботи, послуги) і функціональної (управління, фінансування, ціноутворення, стандартизація)

Господарське право – Щербина В. С. – Розділ II. Суб’єкти господарських правовідносин

Глава 5. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання 1. Поняття та види суб’єктів господарського права Поняття суб’єкта господарського права обгрунтоване теорією господарського права, яка виходить з того, що суб’єктами господарського права є учасники господарських відносин.

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 5. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання

Глава 5. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання 1. Поняття та види суб’єктів господарського права Поняття суб’єкта господарського права обгрунтоване теорією господарського права, яка виходить з того, що суб’єктами господарського права є учасники господарських відносин.

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Поняття та види суб’єктів господарського права

Глава 5. Суб’єкти господарського права. Суб’єкти господарювання 1. Поняття та види суб’єктів господарського права Поняття суб’єкта господарського права обгрунтоване теорією господарського права, яка виходить з того, що суб’єктами господарського права є учасники господарських відносин.

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація

Термін “утворення” – це правове поняття господарського права. Це поняття включає врегульовані нормами господарського права умови фактичного виникнення та легітимації суб’єкта господарювання, суб’єкта права. Виходячи з того, що в економіці України створюються і функціонують

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Припинення суб’єкта господарювання

Припинення суб’єкта господарювання – одне з юридичних понять господарського права. Це специфічна правова робота. До змісту поняття “припинення” входять юридичні підстави (“умови”), акти та процесуально-правові дії щодо припинення суб’єкта господарювання як суб’єкта права. Ці

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 6. Правове становище підприємств

1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання Домінуюче місце серед суб’єктів господарювання належить підприємствам. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання

1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання Домінуюче місце серед суб’єктів господарювання належить підприємствам. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Види та організаційно-правові форми підприємств

Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як види, організаційні форми і категорії підприємств. Кожне з них вживається для класифікації підприємств за певними ознаками. Вид передбачає класифікацію підприємств залежно від форм власності, визначених Конституцією

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Організаційна структура та управління підприємством

У господарському законодавстві (ст. 64 ГК) вперше закріплено організаційну структуру підприємства. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь,

Господарське право – Щербина В. С. – 4. Правове становище державних підприємств

Одним із видів підприємств є державне унітарне підприємство, яке утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери

Господарське право – Щербина В. С. – 5. Правове становище комунального унітарного підприємства

Правовому статусу комунального унітарного підприємства присвячено ст. 78 ГК, згідно з якою комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його

Господарське право – Щербина В. С. – 6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності

Правовому статусу комунального унітарного підприємства присвячено ст. 78 ГК, згідно з якою комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його

Господарське право – Щербина В. С. – 7. Правове становище приватних та інших підприємств

1. Приватне підприємство. Згідно зі ст. 113 ГК приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 7. Правовий статус господарських товариств

1. Поняття господарського товариства Одним із найпоширеніших видів суб’єктів господарювання є господарські товариства. їх правовий статус визначається положеннями § 1 “Господарські товариства” глави 8 ЦК, глави 9 “Господарські товариства” ГК та Законом України від

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Поняття господарського товариства

1. Поняття господарського товариства Одним із найпоширеніших видів суб’єктів господарювання є господарські товариства. їх правовий статус визначається положеннями § 1 “Господарські товариства” глави 8 ЦК, глави 9 “Господарські товариства” ГК та Законом України від

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Види господарських товариств

Види господарських товариств узагальнено названо у ст. 80 ГК (слід зазначити, що в назві ст. 113 ЦК вжито термін “види”, а в ч. 2 цієї ж статті йдеться про “форми” господарських товариств – такі

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Майно та майнові права у господарському товаристві

Господарське товариство як суб’єкт і об’єкт права власності (майновий комплекс) характеризується складною майновою і фінансовою структурою. Ця структура різна для статутних (акціонерні товариства, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю) і нестатутних (повні та командитні

Господарське право – Щербина В. С. – 4. Права і обов’язки учасників господарського товариства

Учасники господарського товариства – це суб’єкти господарювання, інші учасники господарських відносин (споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації), які виступають засновниками (учасниками) товариства.

Господарське право – Щербина В. С. – 5. Управління господарським товариством

Учасники господарського товариства – це суб’єкти господарювання, інші учасники господарських відносин (споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації), які виступають засновниками (учасниками) товариства.

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 8. Правове становище об’єднань підприємств

1. Поняття об’єднання підприємств Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції, підприємства прагнуть об’єднуватись у промислові, промислово-фінансові та інші групи. Ще Закон “Про підприємства в Україні” (ст. 3) надав підприємствам право об’єднуватись

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Поняття об’єднання підприємств

1. Поняття об’єднання підприємств Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції, підприємства прагнуть об’єднуватись у промислові, промислово-фінансові та інші групи. Ще Закон “Про підприємства в Україні” (ст. 3) надав підприємствам право об’єднуватись

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств

Господарський кодекс вперше провів поділ об’єднань підприємств на види та організаційно-правові форми, хоч у практиці господарювання такі об’єднання існували і до прийняття ГК. Залежно від порядку заснування об’єднання підприємств можуть утворюватися як: – господарські

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Функції та компетенція об’єднання підприємств. Управління об’єднанням підприємств

Функції та компетенція об’єднання підприємств за загальним правилом визначаються в індивідуальному порядку – тими актами, якими створюється об’єднання. Об’єднанню підприємств, як правило, притаманні такі функції: Виконання завдань, визначених договором, статутом, актом про створення об’єднання

Господарське право – Щербина В. С. – 4. Асоційовані підприємства та холдингові компанії

Функції та компетенція об’єднання підприємств за загальним правилом визначаються в індивідуальному порядку – тими актами, якими створюється об’єднання. Об’єднанню підприємств, як правило, притаманні такі функції: Виконання завдань, визначених договором, статутом, актом про створення об’єднання

Господарське право – Щербина В. С. – Глава 9. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання

1. Правовий статус громадянина-підприємця Правовому становищу громадянина як суб’єкта господарювання присвячена ст. 128 ГК, що називається “Громадянин у сфері господарювання “. Згідно з ч. 1 цієї статті громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення

Господарське право – Щербина В. С. – 1. Правовий статус громадянина-підприємця

1. Правовий статус громадянина-підприємця Правовому становищу громадянина як суб’єкта господарювання присвячена ст. 128 ГК, що називається “Громадянин у сфері господарювання “. Згідно з ч. 1 цієї статті громадянин визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення

Господарське право – Щербина В. С. – 2. Особливості правового статусу кредитних спілок у сфері господарювання

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ГК громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об’єднуватися у кредитні спілки. Слід проте мати на увазі, що згідно зі ст. 1 Закону України від 20 грудня

Господарське право – Щербина В. С. – 3. Особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання

Певні особливості правового статусу у сфері господарювання мають благодійні та інші неприбуткові організації. Юридичні особи, незалежно від форм власності, а також повнолітні громадяни можуть утворювати благодійні організації (благодійні фонди, членські благодійні організації, благодійні установи

Господарське право – Щербина В. С. – Розділ III. Майнова основа господарювання

Глава 10. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання 1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання Під правовим режимом майна суб’єктів господарювання в теорії господарського права розуміють встановлені правовими нормами: а) структуру цього майна; б)