Фандрайзинг – Чернявська О. В

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – ВСТУП

Курс “Фандрайзинг” є дисципліною на вибір циклу професійної підготовки студентів за напрямом 8.18010016 “Бізнес-адміністрування”. Предметом Дисципліни є вивчення найбільш простих та зручних способів залучення ресурсів на реалізацію проектів, а також надання практичних рекомендацій щодо

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Тема 1. Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу

1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять Інтелектуальний капітал був і залишається найціннішим ресурсом будь-якої країни. За результатами досліджень науковців Україна має високий рівень інтелектуального потенціалу, однак є однією з не багатьох держав,

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять

1. Визначення сутності фандрайзингу та основних його понять Інтелектуальний капітал був і залишається найціннішим ресурсом будь-якої країни. За результатами досліджень науковців Україна має високий рівень інтелектуального потенціалу, однак є однією з не багатьох держав,

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Основи фандрайзингу: принципи, завдання, напрямки діяльності

Поширення професії фандрайзера у світі та зростання ролі фандрайзингу у некомерційних організаціях (НКО) вимагає розширення базових основ та регулювання діяльності даного виду. В зв’язку з цим, членами Національної Гільдії фандрайзерів у 2001 р. складено

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Донори та способи взаємодії з ними

Донори – це міжнародні організації, державні установи, комерційні структури, громадські некомерційні організації (релігійні наукові тощо), приватні благодійні фонди або приватні особи, що надають громадянам та безприбутковим організаціям на некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові ресурси

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 4. Правила успішного та причини невдалого фандрайзингу

Для успішної фандрайзингової діяльності необхідно : – “знання про соціальну сутність фандрайзингу; – знання про методи збирання коштів; – знання фінансових аспектів кампанії; – вміння мотивувати донорів; – здатність керувати кампанією в цілому як

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Тема 2. Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу

1. Історія розвитку благодійності та фандрайзингу в Україні Проаналізувавши інформацію щодо сутності фандрайзингу, суміжних його понять, класифікації та мотивів донорства, можемо зробити висновок про те, що зворотнім боком фандрайзингової діяльності є благодійність. Тому, розглянувши

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Історія розвитку благодійності та фандрайзингу в Україні

1. Історія розвитку благодійності та фандрайзингу в Україні Проаналізувавши інформацію щодо сутності фандрайзингу, суміжних його понять, класифікації та мотивів донорства, можемо зробити висновок про те, що зворотнім боком фандрайзингової діяльності є благодійність. Тому, розглянувши

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Зарубіжний досвід та місце фандрайзингу в країнах світу

Історія і досвід благодійництва та фандрайзингу зарубіжних країн є необхідними для дослідження та вивчення в Україні. США Найбільших масштабів розповсюдження благодійництво набуло у Сполучених Штатах Америки. Це було спричинено раннім розвитком демократичного суспільства в

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – США

Історія і досвід благодійництва та фандрайзингу зарубіжних країн є необхідними для дослідження та вивчення в Україні. США Найбільших масштабів розповсюдження благодійництво набуло у Сполучених Штатах Америки. Це було спричинено раннім розвитком демократичного суспільства в

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Ірландія

Однієї з найвідоміших фандрайзингових організацій країни є ТОВ “Фандрайзинг Ірландії” [45]. “Фандрайзинг Ірландії” – це об’єднання професійних фандрайзерів країни. В кінці 2006 р. невелика група пристрасних і досвідчених фахівців з фандрайзингу зібралися разом, щоб

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Австралія

Однієї з найвідоміших фандрайзингових організацій країни є ТОВ “Фандрайзинг Ірландії” [45]. “Фандрайзинг Ірландії” – це об’єднання професійних фандрайзерів країни. В кінці 2006 р. невелика група пристрасних і досвідчених фахівців з фандрайзингу зібралися разом, щоб

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Нова Зеландія

Високий рейтинг благодійності у Новій Зеландії, як і в Австралії, також пояснюється тим, що, за Індексом розвитку людського потенціалу, країна входить у трійку перших у світі. Основним видом благодійності в країні є допомога нужденним

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Великобританія

Високий рейтинг благодійності у Новій Зеландії, як і в Австралії, також пояснюється тим, що, за Індексом розвитку людського потенціалу, країна входить у трійку перших у світі. Основним видом благодійності в країні є допомога нужденним

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Росія

Високий рейтинг благодійності у Новій Зеландії, як і в Австралії, також пояснюється тим, що, за Індексом розвитку людського потенціалу, країна входить у трійку перших у світі. Основним видом благодійності в країні є допомога нужденним

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Використання та роль IT-технологій та PR-технологій в фандрайзингу

Важлива роль у проведенні фандрайзингової діяльності належить інноваційним технологіям та Інтернет. Через Інтернет та електронну пошту можна здійснювати пряму розсилку (мейлінг), брати участь у краудсорсингу та краудфандингу соціальних проектів, вести віртуальні переговори з донором

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 4. Перспективи розвитку фандрайзингу в Україні

Зростання ролі організацій громадянського суспільства, які здатні допомогти державі у вирішенні соціальних проблем громадян та підтримці науково-дослідних робіт і проектів сприяє розвитку фандрайзингу в Україні як інструменту пошуку джерел ресурсів тим, хто їх потребує.

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Тема 3. Фандрайзингова діяльність та форми її підтримки

1. Нормативно-правові основи фандрайзингу Фандрайзингову діяльність, окрім Декларації етичних принципів і Кодексів етики, регламентують та контролюють законодавчі акти країни, на території якої вона здійснюється. Основне правило фандрайзингу, яким необхідно керуватися фандрайзерам, некомерційним організаціям і

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Нормативно-правові основи фандрайзингу

1. Нормативно-правові основи фандрайзингу Фандрайзингову діяльність, окрім Декларації етичних принципів і Кодексів етики, регламентують та контролюють законодавчі акти країни, на території якої вона здійснюється. Основне правило фандрайзингу, яким необхідно керуватися фандрайзерам, некомерційним організаціям і

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Фандрайзинг як основа розвитку некомерційних та громадських організацій

Визначаючи поняття неприбуткової організації (НПО), варто зазначити про відсутність в Україні Закону “Про неприбуткові організації”. Даний закон є у проекті, який вносився народними депутатами України – членами Комітету з питань культури і духовності та

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Види ресурсів, додаткові джерела фінансування фандрайзингової діяльності та можливі форми підтримки

Однією із найважливіших проблем успішної діяльності некомерційної організації, яку має за мету подолати фандрайзинг є пошук та залучення додаткових ресурсів, яких не вистачає для розвитку. “Ресурси – це засіб для втілення мети… весь обсяг

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 4. Інструменти фандрайзингу

Фандрайзинг в рамках діяльності некомерційних організацій або фандрайзерів може здійснюватися двома основними шляхами: – за рахунок самофінансування (членські внески, проведення благодійних заходів, надання різного роду платних послуг (забезпечення інформацією, проведення семінарів, тренінгів)) та виконання

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Тема 4. Фонди та гранти

1. Визначення та класифікація фондів, основні особливості їх пошуку В Законі України “Про благодійництво та благодійні організації” зазначено, що “благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд” [3, ст.

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Визначення та класифікація фондів, основні особливості їх пошуку

1. Визначення та класифікація фондів, основні особливості їх пошуку В Законі України “Про благодійництво та благодійні організації” зазначено, що “благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд” [3, ст.

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Сутність поняття “грант” та класифікація грантів. Грантодавчі установи

Найпоширенішим джерелом додаткових ресурсів неприбуткових організацій та соціально-значущих проектів, як уже зазначалося, є благодійні фонди, які, в свою чергу, надають допомогу у вигляді грантів. Тож гранти є найбільш поширеною формою фінансування проектів донорськими організаціями.

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Інформаційні джерела на пошук грантів та особливості роботи з ними

Багато неприбуткових організацій мають як позитивний, так і негативний досвід роботи з фондами, і, як правило, системного підходу до вирішення даної проблеми не існує. Кожен фонд – це люди, які вимагають індивідуального звернення. Вся

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Тема 5. Планування фандрайзингової діяльності

1. Основні етапи фандрайзингової діяльності. Модель планування фандрайзингу Загальні етапи проведення фандрайзингу, які наводять різні дослідники, ми згрупували в таблицю 5.1. Фундація “Україна-США” наводить модель планування фандрайзингової діяльності (рис. 5.1). Таблиця 5.1. ОСНОВНІ ЕТАПИ

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Основні етапи фандрайзингової діяльності. Модель планування фандрайзингу

1. Основні етапи фандрайзингової діяльності. Модель планування фандрайзингу Загальні етапи проведення фандрайзингу, які наводять різні дослідники, ми згрупували в таблицю 5.1. Фундація “Україна-США” наводить модель планування фандрайзингової діяльності (рис. 5.1). Таблиця 5.1. ОСНОВНІ ЕТАПИ

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Визначення проблем і потреб проекту та шляхів їх розв’язання

Одним із найважливіших завдань фандрайзингу є визначення проблем і потреб проекту, оскільки часто самі проекти, розроблені відносно існуючої в суспільстві проблеми, можуть спонукати до створення неприбуткових організацій та фондів. Ефективний фандрайзинг залежить від сталості

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Формулювання мети та завдань проекту

Чітко визначивши проблеми і потреби, що спонукали до створення проекту, необхідно сформулювати його мету та завдання. Під метою слід розуміти формулювання проблем та потреб у вигляді твердження загального типу про бажаний стан об’єкта, якого

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 4. Визначення методів та етапів досягнення мети і завдань проекту, очікуваних результатів

Методи можна визначити, відповідаючи на запитання “як саме або за допомогою чого будуть виконані завдання?”, тобто це заходи, які необхідно провести для досягнення намічених результатів і вирішення поставлених завдань. Етапи – це послідовність дій,

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 5. Логічна схема проекту, план проекту та інструменти його оцінки

Логічна схема проекту формується у вигляді таблиці, яка дозволяє визначити чітку концепцію проекту, критерії та методи оцінки його компонентів, виявити зовнішні фактори, що впливають на його виконання. Таблицю будують з ціллю покращення власного розуміння

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Тема 6. Вибір стратегії та звернення

1. Вироблення стратегії фандрайзингу Вироблення стратегії фандрайзингової кампанії полягає в виборі тактики стратегічного планування, спрямованої на залучення коштів для неприбуткової організації. Першою складовою вибору та розробки стратегії фандрайзингу є повноцінне бачення та розуміння мотиваційних

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Вироблення стратегії фандрайзингу

1. Вироблення стратегії фандрайзингу Вироблення стратегії фандрайзингової кампанії полягає в виборі тактики стратегічного планування, спрямованої на залучення коштів для неприбуткової організації. Першою складовою вибору та розробки стратегії фандрайзингу є повноцінне бачення та розуміння мотиваційних

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Пошук джерел коштів, їх визначення, визначення їх потенціалу

Важливим етапом діяльності неприбуткової організації після вибору стратегії фандрайзингу є збір інформації про організації, які мають благодійні програми та надають гранти. Методика пошуку та визначення потенційних донорів, а також способи їх залучення докладно описані

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Основні складові спонсорського пакету

Важливим етапом діяльності неприбуткової організації після вибору стратегії фандрайзингу є збір інформації про організації, які мають благодійні програми та надають гранти. Методика пошуку та визначення потенційних донорів, а також способи їх залучення докладно описані

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 4. Звернення до донора

Другий етап алгоритму фандрайзингової діяльності (див. рис. 5.2) – звернення, клопотання, прохання – це найвідповідальніший етап і є безпосереднім проханням допомоги у донора. Від ефективного звернення залежить рішення донора про надання допомоги. Одним із

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Тема 7. Бюджет та результат діяльності фандрайзингу

1. Особливості складання бюджету проекту. Види звітності Найбільш відповідальною частиною заявки є бюджет проекту. Не всі експерти фондів прискіпливо ставляться до застосованих методів та оцінки проекту, проте поданий бюджет та раціональність його використання детально

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Особливості складання бюджету проекту. Види звітності

1. Особливості складання бюджету проекту. Види звітності Найбільш відповідальною частиною заявки є бюджет проекту. Не всі експерти фондів прискіпливо ставляться до застосованих методів та оцінки проекту, проте поданий бюджет та раціональність його використання детально

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Основні розділи бюджету проекту

1. Розділ “Оплата праці”: заробітна плата й гонорари У цей розділ заносяться всі працівники із зазначенням їх посад. В даний розділ не включається оплата послуг консультантів, а також разових та інших послуг. Визначаючись із

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Розділ “Оплата праці”: заробітна плата й гонорари

1. Розділ “Оплата праці”: заробітна плата й гонорари У цей розділ заносяться всі працівники із зазначенням їх посад. В даний розділ не включається оплата послуг консультантів, а також разових та інших послуг. Визначаючись із

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Розділ “Основні прямі витрати”

1. Розділ “Оплата праці”: заробітна плата й гонорари У цей розділ заносяться всі працівники із зазначенням їх посад. В даний розділ не включається оплата послуг консультантів, а також разових та інших послуг. Визначаючись із

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Розділ “Непрямі витрати”

1. Розділ “Оплата праці”: заробітна плата й гонорари У цей розділ заносяться всі працівники із зазначенням їх посад. В даний розділ не включається оплата послуг консультантів, а також разових та інших послуг. Визначаючись із

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Результат фандрайзингової кампанії

Третій етап алгоритму фандрайзингової діяльності. Якщо донор згоден надати допомогу, то на цьому етапі обов’язково необхідно подякувати донору; провести аналіз, оцінку та моніторинг попередніх етапів фандрайзингу; реалізувати проект; відзвітуватися по проекту. Результатом та основним

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Подяка та її види. Міроприємства направлені на подяку донору

“Дякуйте i ще раз дякуйте” – правило, якого дотримуються американські фандрайзери. Його особливість полягає в винахідливості при виборі методу подяки. Незважаючи на розмір допомоги необхідно дякувати всім донорам. Техніка виконання листа-подяки або заходи направлені

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 4. Моніторинг та оцінювання

На третьому етапі алгоритму фандрайзингової діяльності проводиться оцінка результатів та моніторинг проекту. Оцінюється ступінь ефективності проекту в цілому та масштаб досягнення поставлених цілей. Донору важливо знати, як саме можна буде оцінити успішність виконання проекту.

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – Тема 8. Основні методики роботи фандрайзера

1. Менеджмент орієнтований на результат Виконання проекту, від етапу його планування, розробки, підготовки до реалізації, безпосередньої реалізації та досягнення кінцевої мети, повинно супроводжуватися чітко спланованим, обгрунтованим та професійно реалізованим менеджментом. Застосування даного інструменту управління

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 1. Менеджмент орієнтований на результат

1. Менеджмент орієнтований на результат Виконання проекту, від етапу його планування, розробки, підготовки до реалізації, безпосередньої реалізації та досягнення кінцевої мети, повинно супроводжуватися чітко спланованим, обгрунтованим та професійно реалізованим менеджментом. Застосування даного інструменту управління

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 2. Корпоративний фандрайзинг

За результатами щорічних звітів Giving USA, корпоративні пожертви складають 5 % всіх благодійних коштів [5, с. 165], а основну їх частину формують пожертви окремих осіб. Це спричинено тим, що сума пожертви корпорації віднімається від

Фандрайзинг – Чернявська О. В. – 3. Методики фінансової діяльності з державними установами та місцевого самоврядування

Основними напрямками фінансування проектів державними органами влади та місцевого самоврядування є: створення сприятливих умов для самоорганізації молоді і населення в цілому, розвиток ініціатив, зростання добробуту громадян, вдосконалення суспільних відносин, збільшення ролі громадської думки, участь