Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 6.3. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси

Реалізація права власності на нематеріальні ресурси можлива шляхом використання їх самим власником або наданням з його дозволу такого права іншій зацікавленій стороні. Передання права на користування здійснюється у формі ліцензійної угоди (ліцензії).

Ліцензія – це дозвіл на використання винаходу або іншого нематеріального ресурсу протягом певного строку за визначену винагороду.

Передання права власності може бути застережене різними умовами відносно строку та обсягу використання нематеріального ресурсу, комплексу інформації, що передається, та ін. Відповідно до цих критеріїв розрізняють декілька основних видів ліцензій, зокрема, це звичайна, виключна та повна.

Звичайна ліцензія залишає ліцензіару1 право особистої експлуатації нематеріального ресурсу і можливість укладати аналогічні угоди з іншими зацікавленими особами.

Виключна ліцензія надає право виключного користування об’єктом ліцензії ліцензіату1, але при цьому ліцензіар зберігає за собою право користування нематеріальним ресурсом.

Повна ліцензія передбачає перехід усіх прав на вказаний в угоді строк до ліцензіата, при цьому ліцензіар сам позбавляється права користування нематеріальним ресурсом протягом зазначеного в ліцензійному договорі строку.

Договір про передання права власності на зареєстрований нематеріальний об’єкт і ліцензійний договір складають у письмовій формі та реєструють в Державному департаменті інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України.

Є ситуації, коли, передаючи права на користування товарним знаком, фірма-ліцензіар вимагає від ліцензіата дотримання умов і стандартів ведення бізнесу під цією торговою маркою. У цьому разі здійснюється передання прав не тільки на товарний знак, а й на здійснення діяльності з його використанням, тобто має місце франчайзингова схема ведення бізнесу.

Франчайзинг (за новими Господарським і Цивільним кодексами України його тепер перейменовано на комерційну концесію) – це така форма організації бізнесу, за якої одне підприємство зобов’язується продавати продукт або послуги за заздалегідь встановленими для нього законами й правилами ведення бізнесу іншим підприємством. Компанія, яка передає право на продаж продукції, називається франчайзер (франшизодавець). Компанія, що купує ці права, отримує дозвіл використати ім’я компанії-франчайзера, її репутацію, продукт і послуги, маркетингові технології, експертизу за будь-якої підтримки головної організації, має назву франчайзі (франшизоодержувач). Франшиза – це повна бізнес-система, що франчайзер продає франчайзі.

Для відомих на ринку підприємств франчайзинг – це спосіб поширення бізнесу. Для підприємців-початківців франчайзинг – це один зі способів стати власником бізнесу. На зростаючих ринках франчайзинг є найшвидшим способом навчання підприємців практичним стандартам, які необхідні, щоб вести прибутковий бізнес.

Договір франчайзингу містить елементи ліцензійної угоди (дозвіл на використання об’єктів виключних прав), договору про надання послуг (консультативне й технічне сприяння), договору про спільну діяльність (співпраця для досягнення загальних підприємницьких цілей), договору купівлі-продажу (придбання необхідної технічної і ділової документації), трудового договору тощо.

Традиційно франчайзинг охоплює такі галузі, як громадське харчування (fast food, кафе на колесах, піцерія, морозиво), торгівля (супермаркети, бутики, спеціалізовані магазини) й сфера послуг (послуги зв’язку, авторемонт, фотодрук, консалтингові й консультаційні служби, салони здоров’я і краси, хімчистка). Поступово франчайзинг завойовує й інші сфери української економіки: виробництво й складання комп’ютерів, продаж комплектуючих до комп’ютерів, комплексів автоматизації бухобліку, документообігу й діловодства, нафтовий бізнес, поліграфію, відеопрокат, програмне забезпечення бізнесу, школи іноземних мов, готельне господарство, розробку й будівництво функціональних споруд тощо.

Найпопулярнішими франчайзерами в Україні за підсумками 2005 р. є такі (див. також табл. 6.3).

Заклади громадського харчування TOB “Системи швидкого харчування”:

– Піца “Челентано” – 69 точок, з них 57 працюють за франчайзингом;

– “Картопляна Хата” – 33 точки, з них 31 – за франчайзингом;

– “Блинок” – 26 точок, з них 14 – за франчайзингом;

– “Пан Піца” – 16 точок, з них 4 — за франчайзингом. У сфері торгівлі:

– “Arber. Gregory Arber” – 28 точок, з них 5 працюють за франчайзингом;

– “DiaWest. Комп’ютерний світ” – 40 точок, з них 5 – за франчайзингом;

– “Джинси Суперціна” – 100 точок, з них 40 – за франчайзингом;

– “Будинок кави” – 32 точки, усі за франчайзингом.

У сфері послуг:

– “Авторизований сервіс” – 170 точок, з них 4 працюють за франчайзингом;

– “Галопом по європах” – 28 точок, усі за франчайзингом;

– “Ун Моменто” – 11 точок, з них 4 – за франчайзингом1.

Таблиця 6.3. Поширення франчайзингу в Україні

Сегмент

Кількість

Галузей

Кількість брендів

Кількість франчайзерів

Кількість точок

Громадське харчування

14

124

44

576

Виробництво

5

15

7

73

Торгівля

30

568

132

8664

Послуги для бізнесу

6

46

11

245

Послуги споживачам

17

129

38

3922

Інформація

7

51

9

40

Загальний

Підсумок

79

933

241

13 520

За результатами рейтингу франчайзингових мереж “Кращий франчайзер-2006” франчайзер у галузі “Громадське харчування” – франчайзингова мережа “Pizza Celentano”, компанія “Системи швидкого харчування”; франчайзер у галузі “Торгівля непродовольчими товарами” – франчайзингова мережа “Джинси Суперціна”; франчайзер у галузі “Торгівля продовольчими товарами” – франчайзингова мережа “Наш край”; франчайзер у галузі “Послуги” – франчайзингова мережа “Un Momento”.

Спеціальні нагороди за підсумками Другої міжнародної спеціалізованої виставки “Франчайзинг-2006” отримали: найбільш швидкозростаюча мережа – франчайзингова мережа “Джинси Суперціна” (за 2005-2006 pp. відкрито 147 франчайзингових точок); найшикарніша мережа – франчайзингова мережа “Япі”, необхідний обсяг інвестицій для франчайзі – від 150 тис. дол.; найдоступніша мережа – франчайзингова мережа “Іонія”, необхідний обсяг інвестицій для франчайзі – 6 тис. дол.; найнаполегливіший іноземний франчайзер – холдинг “OneBiz” (Португалія), член Асоціації франчайзингу, учасник усіх чотирьох каталогів франшиз, учасник виставки “Франчайзинг-2006”.

За використання нематеріальних ресурсів суб’єкту ліцензійної угоди – ліцензіару – сплачується певна винагорода. Існують декілька видів можливих розрахунків за користування нематеріальними ресурсами:

– роялті – періодичні платежі (у вигляді фіксованих ставок від обсягу реалізованої продукції, величини отриманого прибутку або інших показників) власнику нематеріального ресурсу за використання або надання дозволу на використання прав на об’єкти інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, інших аналогічних майнових прав, які визнаються об’єктом права власності суб’єкта господарювання.

Обсяг роялті визначається відповідно до ліцензійної угоди пропорційно певним економічним показникам, величина яких зумовлена використанням конкретного нематеріального ресурсу. Наприклад, відповідно до законодавства України обсяг винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції не може бути меншим від:

– 10 % доходу, який отримується щорічно підприємством від використання раціоналізаторської пропозиції;

– 2 % від частки собівартості продукції, що припадає на раціоналізаторську пропозицію, корисний ефект якої не впливає на отримання доходу.

Винагорода повинна сплачуватися автору відповідно до договору, але не пізніше трьох місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції;

– паушальний платіж – тверда, фіксована, заздалегідь визначена сума винагороди за надані права на використання нематеріальних ресурсів незалежно від фактичних обсягів результатів діяльності підприємства з використанням цього об’єкта. Зазначений вид платежу може застосовуватись як одноразово, так і протягом певного строку. Впровадження системи паушального платежу є доцільним у разі, коли важко прогнозувати ефект від використання нематеріального ресурсу, наприклад ноу-хау;

– кост-плас (costplus) – виплати за додаткові послуги за погодженими розцінками понад домовлену ціну;

– комбіновані платежі – це схема виплат, за якою частина винагороди (10-15 %) сплачується у вигляді паушального платежу, а сума, що залишилася, – у вигляді роялті.

При укладенні контракту франшизоодержувач повинен, як правило, сплатити одноразовий або вступний внесок (первинний платіж) за франчайзинговий пакет, до якого належать численні компоненти: послуги з дизайну, право користування торговим знаком, рекламний оригінал-макет, консультаційні послуги, обладнання, меблі, аксесуари, послуги з контролю, навчальні й допоміжні матеріали, винагорода за допомогу в управлінні, меню, діалогові консультації (оперативні підказки), довідкове керівництво, рекламні матеріали, плата за можливість продовження контракту, програмне забезпечення, посуд, плата за послуги попереднього замовлення, передача ноу-хау, послуги щодо організації офісу тощо. Договором може бути передбачена також сплата щомісячних платежів, обсяг яких залежить від прибутку (обороту) або становить фіксовану суму.

Для франчайзингових проектів ГК “Спорт майстер” і ТМ “Columbia” вартість франшизи є символічною 100 євро і роялті обсягом 2 % річного обороту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка підприємства – Ковальчук І. В. – 6.3. Реалізація права власності на нематеріальні ресурси