Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.1.1. Традиційні види енергії

-Енергетика і її вплив на навколишнє середовище

-Традиційні види енергії

-Теплоенергетика і її вплив на навколишнє середовище

-Гідроенергетика і її вплив на навколишнє середовище

-Ядерна енергетика і її вплив на навколишнє середовище

-Захист навколишнього середовища від шкідливого впливу енергетики

-Альтернативні види енергії

-Енергія вітру

-Енергія морів і океанів

-Енергія підземного тепла

-Енергія Сонця

-Біоенергетичні технології

– Забруднення навколишнього середовища промисловістю

– Чорна металургія

– Кольорова металургія

– Вугільна промисловість

– Нафтовидобувна, нафтопереробна, нафтохімічна промисловість

– Промисловість будівельних матеріалів

– Хімічна промисловість

– Джерела забруднення повітря у сільських районах

– Автотранспорт і його вплив на навколишнє середовище

– Види забруднень від автотранспорту

– Наземний транспорт

– Авіація і ракетоносії

– Негативні впливи автотранспорту на навколишнє середовище

– Міри по захисту від забруднень автотранспорту

– Проблема відходів

– Класифікація відходів

– Відходи виробництва і споживання

– Боротьба з відходами виробництва

4.1. Енергетика і її вплив на навколишнє середовище
4.1.1. Традиційні види енергії

Основою розвитку сучасної цивілізації є енергетика. Від стану енергетики залежать темпи науково-технічного прогресу, інтенсифікація виробництва і життєвий рівень людей. Темпи виробництва у світі сьогодні перевищують темпи росту населення і складають близько 3% щорічно.

Джерела енергії, що використовує людство, розділяються на дві групи: відновлювані і не відновлювані. До першого відносяться енергія Сонця, вітру, гідроенергія рік, різні види океанічної енергії ( морських хвиль, припливів, різниці температур води і т. д.), а також потенційна енергія ( внутрішнє тепло Землі). Не відновлюваними джерелами енергії є корисні копалини, ядерна енергія і термоядерна енергія. Ці дві групи розрізняються за впливом на біосферу. Відновлювані джерела енергії постійно діють у біосфері, і їхнє використання не призводить до зміни теплового балансу Земля – людина, а лише перетворює один вид енергії в інший. Наприклад, енергія Сонця, що спрямована на нагрівання Земної поверхні, перетворюється в електроенергію і лише потім трансформується в тепло. Загальна кількість тепла в біосфері не змінюється. Використання не відновлюваних джерел енергії призводить до додаткового нагрівання навколишнього середовища. Розрахунки вчених свідчать про те, що виробництво хімічної, ядерної і термоядерної енергії в кількості, що дорівнює всього 1 % тієї, котру Земля одержує від Сонця, призведе до збільшення середньої температури біосфери приблизно на 1 °С.

Таке підвищення температури небажане, тому що воно буде мати глобальні катастрофічні наслідки для клімату Землі і розподілу на ній суші і моря, а також рослинного і тваринного світу.

4.1.2. Теплоенергетика і її вплив на навколишнє середовище

Сьогодні близько 30% енергії, що виробляється у світі, використовується у вигляді так званого низькотемпературного тепла (100-150°С) для побутових і промислових потреб.

Виробництво електроенергії на ТЕС супроводжується виділенням великої кількості тепла, тому такі електростанції намагаються будувати біля міст і промислових центрів для їхнього тепло – і електропостачання.

Робота ТЕС заснована на використанні органічного палива (вугілля, нафти, газу, торфу, сланців). У результаті згоряння великої кількості мінерального палива відбуваються зміни навколишнього середовища (повітря, води і землі). Розглянемо головні з них.

1. Забруднення атмосфери газоподібними і пиловими викидами. У результаті роботи електростанцій на органічному паливі, а також згоряння палива в двигунах внутрішнього згоряння в атмосферу викидається вуглекислий газ, концентрація якого виростає приблизно на 0,25% зарік. У зв’язку з цим учені виражають тривогу, тому що збільшення вуглекислого газу може послужити нагріванню атмосфери за рахунок парникового ефекту. Вуглекислий газ є прозорим для сонячних променів, він вільно пропускає їх до поверхні Землі, але затримує теплові (інфрачервоні) промені, що випромінює нагріта Сонцем Земля. Температура атмосфери, таким чином, збільшується, і тим швидше, чим більше в ньому вміст вуглекислого газу.

Ще більш небезпечними є викиди з труб ТЕС в атмосферу окислів сірки й азоту. Взаємодіючи з атмосферною водою, ці гази утворюють сірчану й азотну кислоти. Випадання кислотних дощів вже сьогодні призводить до окислення грунтів і прісних водойм, загибелі багатьох видів фауни і флори, зниженню врожайності сільськогосподарських культур, загибелі коштовних хвойних лісів, руйнуванню архітектурних будівель і пам’ятників, і ін. Дуже небезпечними є окиси азоту для людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Екологія – Васюкова Г. Т. – 4.1.1. Традиційні види енергії